Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En litteraturgranskning över hur Mindfulness kan integreras i Arbetsterapi

Grubmüller, Maria LU and Karlsson, Fanny LU (2013) ATPK55 20132
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund:Stress är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och leder ofta till utmattningssyndrom och sjukskrivning. Mindfulness har blivit ett populärt ämne i Sverige och är ett sätt att behandla inte bara stress utan även andra sjukdomar. Mindfulness handlar om att vara medveten i nuet och hur detta kan kopplas till aktivitetsbalans undersöks i denna studie.
Syfte: Syftet med denna studie var att utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv få en bild av hur mindfulness skulle kunna påverka hälsa och aktivitetsbalans samt hur Mindfulness skulle kunna integreras i arbetsterapi.
Metod: Granskningen gjordes på 15 artiklar kopplat till Mindfulness och stress, därefter delades de in i olika kategorierMindfulness som intervention med två... (More)
Bakgrund:Stress är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och leder ofta till utmattningssyndrom och sjukskrivning. Mindfulness har blivit ett populärt ämne i Sverige och är ett sätt att behandla inte bara stress utan även andra sjukdomar. Mindfulness handlar om att vara medveten i nuet och hur detta kan kopplas till aktivitetsbalans undersöks i denna studie.
Syfte: Syftet med denna studie var att utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv få en bild av hur mindfulness skulle kunna påverka hälsa och aktivitetsbalans samt hur Mindfulness skulle kunna integreras i arbetsterapi.
Metod: Granskningen gjordes på 15 artiklar kopplat till Mindfulness och stress, därefter delades de in i olika kategorierMindfulness som intervention med två underkategorier Påverkan på hälsa och välmående efter en Mindfulnessintervention och Sjuksköterskors erfarenhet av MBSR. Och Mindfulness i arbetsterapi som kategori nummer två.
Resultat: Samtliga artiklars resultat visar på att Mindfulness har en stor inverkan på individer som lider av stress och utmattningssyndrom.
Slutsats: Att integrera Mindfulness i arbetsterapi skulle kunna gynna både arbetsterapeuten i arbetet och positivt bidra till klienters stresshantering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grubmüller, Maria LU and Karlsson, Fanny LU
supervisor
organization
alternative title
- Med fokus på stress
course
ATPK55 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbalans, Mindfulness-Based Stress Reduction, Hälsa, Meningsfullhet
language
Swedish
id
4358910
date added to LUP
2014-03-13 09:24:31
date last changed
2014-03-13 09:24:31
@misc{4358910,
 abstract   = {Bakgrund:Stress är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och leder ofta till utmattningssyndrom och sjukskrivning. Mindfulness har blivit ett populärt ämne i Sverige och är ett sätt att behandla inte bara stress utan även andra sjukdomar. Mindfulness handlar om att vara medveten i nuet och hur detta kan kopplas till aktivitetsbalans undersöks i denna studie.
Syfte: Syftet med denna studie var att utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv få en bild av hur mindfulness skulle kunna påverka hälsa och aktivitetsbalans samt hur Mindfulness skulle kunna integreras i arbetsterapi.
Metod: Granskningen gjordes på 15 artiklar kopplat till Mindfulness och stress, därefter delades de in i olika kategorierMindfulness som intervention med två underkategorier Påverkan på hälsa och välmående efter en Mindfulnessintervention och Sjuksköterskors erfarenhet av MBSR. Och Mindfulness i arbetsterapi som kategori nummer två.
Resultat: Samtliga artiklars resultat visar på att Mindfulness har en stor inverkan på individer som lider av stress och utmattningssyndrom.
Slutsats: Att integrera Mindfulness i arbetsterapi skulle kunna gynna både arbetsterapeuten i arbetet och positivt bidra till klienters stresshantering.},
 author    = {Grubmüller, Maria and Karlsson, Fanny},
 keyword   = {Aktivitetsbalans,Mindfulness-Based Stress Reduction,Hälsa,Meningsfullhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En litteraturgranskning över hur Mindfulness kan integreras i Arbetsterapi},
 year     = {2013},
}