Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Några deltagares upplevelser av en studentdriven handmottagning på arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet

Berg, Jessica LU and Malasincu, Oana Elena LU (2013) ATPK55 20132
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: En studentdriven handmottagning för personer med nedsatt handfunktion och aktivitetsbegränsningar startade höstterminen 2012 - vid arbetsterapeutprogrammet på Health Science Center (HSC) vid Lunds universitet. Anledningen till detta var studenters önskan av att få fler pedagogiska utmaningar och mer färdighetsträning under sin sista termin på utbildningen.
Syfte: att utvärdera arbetsterapeutstudenternas handmottagning genom att beskriva några deltagares upplevelser av insatserna.
Metod: En kvalitativ ansats användes med semistrukturerade intervjuer som analyserades med en kvalitativ dataanalys. Åtta deltagare, fyra män och fyra kvinnor, med en medianålder på 73 år (spridning 48 -78) deltog i studien.
Resultat: Deltagarna... (More)
Bakgrund: En studentdriven handmottagning för personer med nedsatt handfunktion och aktivitetsbegränsningar startade höstterminen 2012 - vid arbetsterapeutprogrammet på Health Science Center (HSC) vid Lunds universitet. Anledningen till detta var studenters önskan av att få fler pedagogiska utmaningar och mer färdighetsträning under sin sista termin på utbildningen.
Syfte: att utvärdera arbetsterapeutstudenternas handmottagning genom att beskriva några deltagares upplevelser av insatserna.
Metod: En kvalitativ ansats användes med semistrukturerade intervjuer som analyserades med en kvalitativ dataanalys. Åtta deltagare, fyra män och fyra kvinnor, med en medianålder på 73 år (spridning 48 -78) deltog i studien.
Resultat: Deltagarna beskrev sina upplevelser av att vara volontärer och en vilja att ställa upp i utbildningssyfte. De upplevde ett professionellt bemötande av närvarande studenter som bedömde aktivitetsbegränsning och funktionsnedsättning genom intervju och bedömning. Många upplevde att de fick goda individuella råd om hur vardagen kunde förenklas genom förändrat arbetssätt, ergonomiskt tänkande, smarta prylar och hjälpmedel, på ett pedagogiskt sätt. Studenternas rådgivning gav många deltagare ett konkret värde och ny kunskap som i sin tur gav en trygghet inför eventuella försämringar av handfunktionen i framtiden.
Konklusion: Handmottagningen gav visioner om framtida arbetsterapeutiskt entreprenörskap där fokus bör ligga på preventiva åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berg, Jessica LU and Malasincu, Oana Elena LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
handfunktion, aktivitetsbegränsningar, arbetsterapi, rådgivning, entreprenörskap
language
Swedish
id
4358914
date added to LUP
2014-03-13 09:24:22
date last changed
2014-03-13 09:24:22
@misc{4358914,
 abstract   = {Bakgrund: En studentdriven handmottagning för personer med nedsatt handfunktion och aktivitetsbegränsningar startade höstterminen 2012 - vid arbetsterapeutprogrammet på Health Science Center (HSC) vid Lunds universitet. Anledningen till detta var studenters önskan av att få fler pedagogiska utmaningar och mer färdighetsträning under sin sista termin på utbildningen. 
Syfte: att utvärdera arbetsterapeutstudenternas handmottagning genom att beskriva några deltagares upplevelser av insatserna. 
Metod: En kvalitativ ansats användes med semistrukturerade intervjuer som analyserades med en kvalitativ dataanalys. Åtta deltagare, fyra män och fyra kvinnor, med en medianålder på 73 år (spridning 48 -78) deltog i studien. 
Resultat: Deltagarna beskrev sina upplevelser av att vara volontärer och en vilja att ställa upp i utbildningssyfte. De upplevde ett professionellt bemötande av närvarande studenter som bedömde aktivitetsbegränsning och funktionsnedsättning genom intervju och bedömning. Många upplevde att de fick goda individuella råd om hur vardagen kunde förenklas genom förändrat arbetssätt, ergonomiskt tänkande, smarta prylar och hjälpmedel, på ett pedagogiskt sätt. Studenternas rådgivning gav många deltagare ett konkret värde och ny kunskap som i sin tur gav en trygghet inför eventuella försämringar av handfunktionen i framtiden.
Konklusion: Handmottagningen gav visioner om framtida arbetsterapeutiskt entreprenörskap där fokus bör ligga på preventiva åtgärder.},
 author    = {Berg, Jessica and Malasincu, Oana Elena},
 keyword   = {handfunktion,aktivitetsbegränsningar,arbetsterapi,rådgivning,entreprenörskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Några deltagares upplevelser av en studentdriven handmottagning på arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet},
 year     = {2013},
}