Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aktivitetsbalans och copingstrategier hos mödrar till barn med autismspektrumtillstånd

Svensson, Pernilla LU and Weltzl, Delilah LU (2013) ATPK55 20132
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Forskning har visat att mödrar till barn med Autismspektrumtillstånd (AST) är känsliga för stress, depression och psykiska sjukdomar . För att lindra stress, finns det en mängd olika copingstrategier som kan användas för att underlätta deras vardag. Att ta hand om ett barn med AST är tidskrävande och det gör att många mödrar har svårt att hinna med andra meningsfulla aktiviteter. Interventioner som syftar till att lära mödrar effektiva copingstrategier för att ge stöd och utbildning i tidshantering kan vara avgörande för deras välbefinnande. Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga befintlig forskning som fokuserar på aktivitetsbalans och copingstrategier hos mödrar till barn med AST. I studien användes en scopingmetod vars... (More)
Forskning har visat att mödrar till barn med Autismspektrumtillstånd (AST) är känsliga för stress, depression och psykiska sjukdomar . För att lindra stress, finns det en mängd olika copingstrategier som kan användas för att underlätta deras vardag. Att ta hand om ett barn med AST är tidskrävande och det gör att många mödrar har svårt att hinna med andra meningsfulla aktiviteter. Interventioner som syftar till att lära mödrar effektiva copingstrategier för att ge stöd och utbildning i tidshantering kan vara avgörande för deras välbefinnande. Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga befintlig forskning som fokuserar på aktivitetsbalans och copingstrategier hos mödrar till barn med AST. I studien användes en scopingmetod vars underliggande struktur utgår från den systematiska översiktsmetoden. Data från 20 artiklar granskades och analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultaten visade att mödrarna spenderade minst 5 timmar per dag åt att ta hand om sitt barn och uppgav att de saknade tillräcklig med tid för att delta i andra dagliga aktiviteter. Problemfokuserad coping var den vanligaste strategin som framkom och hade både positiva och negativa effekter. I diskussionen drar vi slutsats att arbetsterapi kan vara en lämplig intervention och hjälpa dessa mödrar att organisera sin aktivitetsbalans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Pernilla LU and Weltzl, Delilah LU
supervisor
organization
alternative title
– En scopingstudie
course
ATPK55 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Autismspektrumtillstånd, mödrar, aktivitetsbalans, copingstrategier
language
Swedish
id
4358930
date added to LUP
2014-03-13 09:23:34
date last changed
2014-03-13 09:23:34
@misc{4358930,
 abstract   = {Forskning har visat att mödrar till barn med Autismspektrumtillstånd (AST) är känsliga för stress, depression och psykiska sjukdomar . För att lindra stress, finns det en mängd olika copingstrategier som kan användas för att underlätta deras vardag. Att ta hand om ett barn med AST är tidskrävande och det gör att många mödrar har svårt att hinna med andra meningsfulla aktiviteter. Interventioner som syftar till att lära mödrar effektiva copingstrategier för att ge stöd och utbildning i tidshantering kan vara avgörande för deras välbefinnande. Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga befintlig forskning som fokuserar på aktivitetsbalans och copingstrategier hos mödrar till barn med AST. I studien användes en scopingmetod vars underliggande struktur utgår från den systematiska översiktsmetoden. Data från 20 artiklar granskades och analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultaten visade att mödrarna spenderade minst 5 timmar per dag åt att ta hand om sitt barn och uppgav att de saknade tillräcklig med tid för att delta i andra dagliga aktiviteter. Problemfokuserad coping var den vanligaste strategin som framkom och hade både positiva och negativa effekter. I diskussionen drar vi slutsats att arbetsterapi kan vara en lämplig intervention och hjälpa dessa mödrar att organisera sin aktivitetsbalans.},
 author    = {Svensson, Pernilla and Weltzl, Delilah},
 keyword   = {Autismspektrumtillstånd,mödrar,aktivitetsbalans,copingstrategier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktivitetsbalans och copingstrategier hos mödrar till barn med autismspektrumtillstånd},
 year     = {2013},
}