Advanced

Upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet hos äldre på seniorboende

Nilsson, Ruth LU and Johansson Matic, Sanda LU (2014) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Den äldre människans upplevelse av hälsa och livskvalitet påverkas av tillgängliga resurser samt förmåga att tillvarata dessa. Att bevara den äldre människans resurser är av stor betydelse för ett gott åldrande. Ett långsiktigt engagemang och ömsesidig relation mellan distriktssköterskan och vårdtagaren kan leda till att vårdtagaren upplever ett oberoende och en frihet trots sin sjukdom. Syfte: Att identifiera faktorer som påverkar upplevelse av hälsa och livskvalitet hos äldre på seniorboende samt att undersöka hur de uppfattar mötet med distriktssköterska och hemtjänstpersonal och om skillnader mellan könen föreligger. Metod: Studien är en empirisk, deskriptiv tvärsnittstudie med kvantitativ ansats. I studien deltog 117... (More)
Bakgrund: Den äldre människans upplevelse av hälsa och livskvalitet påverkas av tillgängliga resurser samt förmåga att tillvarata dessa. Att bevara den äldre människans resurser är av stor betydelse för ett gott åldrande. Ett långsiktigt engagemang och ömsesidig relation mellan distriktssköterskan och vårdtagaren kan leda till att vårdtagaren upplever ett oberoende och en frihet trots sin sjukdom. Syfte: Att identifiera faktorer som påverkar upplevelse av hälsa och livskvalitet hos äldre på seniorboende samt att undersöka hur de uppfattar mötet med distriktssköterska och hemtjänstpersonal och om skillnader mellan könen föreligger. Metod: Studien är en empirisk, deskriptiv tvärsnittstudie med kvantitativ ansats. I studien deltog 117 respondenter som svarade på enkäten. Resultat: Resultatet visade att det finns skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av hälsa. Det mest framträdande i studien var kvinnors låga självskattning av fysisk hälsa. Det framkom också i studien att de äldre kände sig trygga i mötet med distriktssköterskan. Generellt visar resultaten att
äldre på seniorboendena är positiva och nöjda med hemtjänstpersonalen och
distriktssköterskans insatser och attityd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Ruth LU and Johansson Matic, Sanda LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
4359437
date added to LUP
2014-03-21 11:11:03
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4359437,
 abstract   = {Bakgrund: Den äldre människans upplevelse av hälsa och livskvalitet påverkas av tillgängliga resurser samt förmåga att tillvarata dessa. Att bevara den äldre människans resurser är av stor betydelse för ett gott åldrande. Ett långsiktigt engagemang och ömsesidig relation mellan distriktssköterskan och vårdtagaren kan leda till att vårdtagaren upplever ett oberoende och en frihet trots sin sjukdom. Syfte: Att identifiera faktorer som påverkar upplevelse av hälsa och livskvalitet hos äldre på seniorboende samt att undersöka hur de uppfattar mötet med distriktssköterska och hemtjänstpersonal och om skillnader mellan könen föreligger. Metod: Studien är en empirisk, deskriptiv tvärsnittstudie med kvantitativ ansats. I studien deltog 117 respondenter som svarade på enkäten. Resultat: Resultatet visade att det finns skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av hälsa. Det mest framträdande i studien var kvinnors låga självskattning av fysisk hälsa. Det framkom också i studien att de äldre kände sig trygga i mötet med distriktssköterskan. Generellt visar resultaten att
äldre på seniorboendena är positiva och nöjda med hemtjänstpersonalen och
distriktssköterskans insatser och attityd.},
 author    = {Nilsson, Ruth and Johansson Matic, Sanda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet hos äldre på seniorboende},
 year     = {2014},
}