Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rätt till heltid – psykosociala effekter av en organisationsförändring

Johansson, Susanne LU (2014) SOCM04 20132
Sociology
Abstract (Swedish)
ABSTRAKT
Författare: Susanne Johansson
Titel: Rätt till heltid – psykosociala effekter av en organisationsförändring
Masteruppsats HT 2013
Handledare: Christofer Edling
Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Problem/bakgrund/syfte: Syftet med den här studien var att undersöka hur medarbetare upplever att en organisationsförändring påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Det har gjorts genom en fallstudie om hur medarbetare på omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun upplever att införandet av rätt till heltid har påverkat den psykosociala arbetsmiljön. Rätt till heltid är ett projekt som har initierats av Socialdemokraterna med syftet att alla människor ska kunna leva på sin lön och att öka jämställdheten genom att medarbetarna... (More)
ABSTRAKT
Författare: Susanne Johansson
Titel: Rätt till heltid – psykosociala effekter av en organisationsförändring
Masteruppsats HT 2013
Handledare: Christofer Edling
Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Problem/bakgrund/syfte: Syftet med den här studien var att undersöka hur medarbetare upplever att en organisationsförändring påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Det har gjorts genom en fallstudie om hur medarbetare på omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun upplever att införandet av rätt till heltid har påverkat den psykosociala arbetsmiljön. Rätt till heltid är ett projekt som har initierats av Socialdemokraterna med syftet att alla människor ska kunna leva på sin lön och att öka jämställdheten genom att medarbetarna ska få rätt att arbeta heltid och möjlighet att arbeta deltid. Följande frågeställning har använts: Hur uppfattar medarbetarna att en organisationsförändring påverkar deras psykosociala arbetsmiljö? Vilka faktorer anser medarbetarna har störst betydelse för att minska negativa psykosociala arbetsmiljöeffekter i samband med en organisationsförändring? Metoden har varit kvalitativ och sju semistrukturerade djupintervjuer har genomförts. Teoretiskt presenteras teorier som förklarar den hierarkiska organisationens uppbyggnad, faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön och tröghetsfaktorer som påverkar om omorganisationer välkomnas eller motarbetas av medarbetare. Slutsatser/resultat: Resultatet av undersökningen visar att medarbetarna har upplevt förändringar i den psykosociala arbetsmiljön. Effekterna har uppstått som ett resultat av den praktiska genomförandeprocessen. Medarbetarna upplever att de har behövt bättre stöd i vissa situationer, att kraven har ökat och att de fått svårare att skapa kontroll över och påverka sitt arbete. Oro och negativ ryktesspridning har till viss del påverkat arbetsglädjen negativt. Sjukskrivningarna har ökat något. Arbetsbelastningen har ökat något. För att förebygga negativa konsekvenser i den psykosociala arbetsmiljön i samband med en organisationsförändring kan organisationen arbeta med att stärka den sociala samvaron och hjälpa de positiva rösterna att få ta större plats och motverka de negativa.
Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, organisationsförändring, krav-kontroll-stödmodellen, rätt till heltid (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Susanne LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20132
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
krav-kontroll-stödmodellen, organisationsförändring, psykosocial arbetsmiljö, rätt till heltid
language
Swedish
id
4360342
date added to LUP
2014-03-19 12:31:58
date last changed
2014-03-19 12:31:58
@misc{4360342,
 abstract   = {{ABSTRAKT
Författare: Susanne Johansson
Titel: Rätt till heltid – psykosociala effekter av en organisationsförändring
Masteruppsats HT 2013
Handledare: Christofer Edling
Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Problem/bakgrund/syfte: Syftet med den här studien var att undersöka hur medarbetare upplever att en organisationsförändring påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Det har gjorts genom en fallstudie om hur medarbetare på omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun upplever att införandet av rätt till heltid har påverkat den psykosociala arbetsmiljön. Rätt till heltid är ett projekt som har initierats av Socialdemokraterna med syftet att alla människor ska kunna leva på sin lön och att öka jämställdheten genom att medarbetarna ska få rätt att arbeta heltid och möjlighet att arbeta deltid. Följande frågeställning har använts: Hur uppfattar medarbetarna att en organisationsförändring påverkar deras psykosociala arbetsmiljö? Vilka faktorer anser medarbetarna har störst betydelse för att minska negativa psykosociala arbetsmiljöeffekter i samband med en organisationsförändring? Metoden har varit kvalitativ och sju semistrukturerade djupintervjuer har genomförts. Teoretiskt presenteras teorier som förklarar den hierarkiska organisationens uppbyggnad, faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön och tröghetsfaktorer som påverkar om omorganisationer välkomnas eller motarbetas av medarbetare. Slutsatser/resultat: Resultatet av undersökningen visar att medarbetarna har upplevt förändringar i den psykosociala arbetsmiljön. Effekterna har uppstått som ett resultat av den praktiska genomförandeprocessen. Medarbetarna upplever att de har behövt bättre stöd i vissa situationer, att kraven har ökat och att de fått svårare att skapa kontroll över och påverka sitt arbete. Oro och negativ ryktesspridning har till viss del påverkat arbetsglädjen negativt. Sjukskrivningarna har ökat något. Arbetsbelastningen har ökat något. För att förebygga negativa konsekvenser i den psykosociala arbetsmiljön i samband med en organisationsförändring kan organisationen arbeta med att stärka den sociala samvaron och hjälpa de positiva rösterna att få ta större plats och motverka de negativa.
Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, organisationsförändring, krav-kontroll-stödmodellen, rätt till heltid}},
 author    = {{Johansson, Susanne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Rätt till heltid – psykosociala effekter av en organisationsförändring}},
 year     = {{2014}},
}