Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skjutbanors påverkan på mark och miljö

Åkesson, Sofia LU (2014) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20132
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Skjutbanor klassas av svensk miljölagstiftning som miljöfarlig verksamhet till följd av utsläpp av fasta ämnen, främst bly och PAH. I Sverige finns det totalt ca 5000 aktiva skjutbanor och många fler nedlagda. Den som bedriver en verksamheten måste skaffa sig kunskap om hur verksmaheten påverkar människors hälsa och miljön. Dock förekommer det kunskapsluckor hos de som bedriver verksamhet på skjutbanor

På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundet har en rapport skrivits för att höja medvetenheten hos skytteföreningarna runt om i landet. Målet har varit att förtydliga problemet med att främande ämnen kommer ut i naturen, hur de kan spridas och vilka effekter de har på människors hälsa och miljö. Sedan 1999 har miljöarbetet ökat i Sverige,... (More)
Skjutbanor klassas av svensk miljölagstiftning som miljöfarlig verksamhet till följd av utsläpp av fasta ämnen, främst bly och PAH. I Sverige finns det totalt ca 5000 aktiva skjutbanor och många fler nedlagda. Den som bedriver en verksamheten måste skaffa sig kunskap om hur verksmaheten påverkar människors hälsa och miljön. Dock förekommer det kunskapsluckor hos de som bedriver verksamhet på skjutbanor

På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundet har en rapport skrivits för att höja medvetenheten hos skytteföreningarna runt om i landet. Målet har varit att förtydliga problemet med att främande ämnen kommer ut i naturen, hur de kan spridas och vilka effekter de har på människors hälsa och miljö. Sedan 1999 har miljöarbetet ökat i Sverige, t.ex. med förorenade områden. Då kom en samlad miljölagstiftning med Miljöbalken samt en metod för inventering av förorenade områden från Naturvårdsverket.

Skytte står för den största direktspridningen av bly till naturen via ammunitionen. Bly stannar kvar i kroppen om man får i sig det och påverkar hälsan hela livet. Främst påverkas nervsystemet vilket barn är extra känsliga för. Det är fortfarande oklart hur mycket av blyet som stannar inom skjutbanan och hur mycket som sprids vidare ut i naturen. Det finns inga material att ersätta bly med vid kulskytte men för hagelskytte går det oftast lika bra att skjuta med stålhagel istället för blyhagel. PAH:er som kommer ut i naturen kommer från lerduvor, av en typ som var vanligare förr men finns kvar. Då några PAH:er är cancer-framkallande är de inte lämpliga att använda utan man bör välja lerduvor PAH-fria, trots ett lite högre pris.

Undersökningar visar att skjutbanor oftast utgör en måttlig risk för människors hälsa och miljön. Varje skjutbana måste dock bedömas för sig. Framöver bör Svenska Skyttesportförbundet aktivt bevakar frågor som rör skyttets miljöpåverkan och vägleda föreningarna. (Less)
Abstract
A literature review of the impact of shooting ranges on land and the environment has been done on behalf of the Swedish Shooting Sport Federation. The aim has been to clarify the problems about contamination of soil and water and to give an introduction of how the national environmental work is organized. The activity at shooting ranges is by Swedish environmental law classed as harmful to the environment. A major focus is placed on emissions of solids that cause contamination, primarily lead and PAHs. Shooting causes the largest direct dispersal of lead in nature but there is no supporting data that shows if it is bioavailable and because of that could affect human health and the environment. In the current situation, there is no... (More)
A literature review of the impact of shooting ranges on land and the environment has been done on behalf of the Swedish Shooting Sport Federation. The aim has been to clarify the problems about contamination of soil and water and to give an introduction of how the national environmental work is organized. The activity at shooting ranges is by Swedish environmental law classed as harmful to the environment. A major focus is placed on emissions of solids that cause contamination, primarily lead and PAHs. Shooting causes the largest direct dispersal of lead in nature but there is no supporting data that shows if it is bioavailable and because of that could affect human health and the environment. In the current situation, there is no substitute to lead in ammunition. PAHs are disposed by clay pigeon shooting, but today there are clay pigeons without PAH. Studies have shown that shooting ranges represent a moderate risk to human health and the environment. The operator is responsible for obtaining knowledge in environmental problems about its activities and is responsible for an eventual remediation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Sofia LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
shooting ranges, shooting, PAH, bly, förorenade områden, skytte, skjutbanor, PAH., lead, contaminated sites
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
378
language
Swedish
id
4361586
date added to LUP
2014-04-09 16:09:18
date last changed
2014-04-09 16:09:18
@misc{4361586,
 abstract   = {{A literature review of the impact of shooting ranges on land and the environment has been done on behalf of the Swedish Shooting Sport Federation. The aim has been to clarify the problems about contamination of soil and water and to give an introduction of how the national environmental work is organized. The activity at shooting ranges is by Swedish environmental law classed as harmful to the environment. A major focus is placed on emissions of solids that cause contamination, primarily lead and PAHs. Shooting causes the largest direct dispersal of lead in nature but there is no supporting data that shows if it is bioavailable and because of that could affect human health and the environment. In the current situation, there is no substitute to lead in ammunition. PAHs are disposed by clay pigeon shooting, but today there are clay pigeons without PAH. Studies have shown that shooting ranges represent a moderate risk to human health and the environment. The operator is responsible for obtaining knowledge in environmental problems about its activities and is responsible for an eventual remediation.}},
 author    = {{Åkesson, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{Skjutbanors påverkan på mark och miljö}},
 year     = {{2014}},
}