Advanced

"De kan vara hur pålästa som helst teoretiskt, men praktiskt så fuckar de upp..." En kvalitativ studie om queerpersoners upplevelser av att praktisera queer ideologi

Jadéus, Anna LU (2014) SOCK01 20132
Sociology
Abstract (Swedish)
Med utgångspunkt i sociologiska teorier om formandet av kollektiv identitet som en förutsättning för att kunna göra motstånd framstår queer som ett intressant sociologiskt fenomen att studera. Detta på grund av att queer är en ideologi som handlar om icke-kategorisering, anti-identitet och icke- definiering, vilket i praktiken är problematiskt att förverkliga då människor tenderar att bilda grupper med gränsmarkörer mellan ett ”vi” och ett ”dem”.

Denna studie visar hur queer är så mycket mer komplext i praktiken än i teorin. De queera ideal som intervjupersonerna i denna studie försöker omvandla till praktik i sin vardag handlar om att bryta upp mot kategorier och definitioner och att kritiskt ifrågasätta normer. Samtidigt beskriver de... (More)
Med utgångspunkt i sociologiska teorier om formandet av kollektiv identitet som en förutsättning för att kunna göra motstånd framstår queer som ett intressant sociologiskt fenomen att studera. Detta på grund av att queer är en ideologi som handlar om icke-kategorisering, anti-identitet och icke- definiering, vilket i praktiken är problematiskt att förverkliga då människor tenderar att bilda grupper med gränsmarkörer mellan ett ”vi” och ett ”dem”.

Denna studie visar hur queer är så mycket mer komplext i praktiken än i teorin. De queera ideal som intervjupersonerna i denna studie försöker omvandla till praktik i sin vardag handlar om att bryta upp mot kategorier och definitioner och att kritiskt ifrågasätta normer. Samtidigt beskriver de upplevelser av gränser för queer då praktikerna de använder sig av tenderar att bilda normer och regler som berör yttre attribut, kunskap och medvetenhet, politisk aktivism och nära relationer i olika queera sammanhang. Detta tenderar att bilda exkluderande gränser gentemot andra trots att intentionen är att inkludera alla under queerbegreppets tak. De motsättningar som uppstår mellan queer ideologi/teori och queer i praktiken tar sig uttryck i en form av ambivalens hos intervjupersonerna i intervjusituationen då de tvingas definiera queer, vilket går emot queer ideologi/teori som de sympatiserar med och eftersträvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jadéus, Anna LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
exkludering, identitet, inkludering, gruppsykologi, kollektiv identitet, queer, queer ideologi, queer i praktiken, vardagspraktiker, sociologi, symbolisk interaktionism
language
Swedish
id
4362064
date added to LUP
2014-04-10 10:15:27
date last changed
2014-04-10 10:15:27
@misc{4362064,
 abstract   = {Med utgångspunkt i sociologiska teorier om formandet av kollektiv identitet som en förutsättning för att kunna göra motstånd framstår queer som ett intressant sociologiskt fenomen att studera. Detta på grund av att queer är en ideologi som handlar om icke-kategorisering, anti-identitet och icke- definiering, vilket i praktiken är problematiskt att förverkliga då människor tenderar att bilda grupper med gränsmarkörer mellan ett ”vi” och ett ”dem”.

Denna studie visar hur queer är så mycket mer komplext i praktiken än i teorin. De queera ideal som intervjupersonerna i denna studie försöker omvandla till praktik i sin vardag handlar om att bryta upp mot kategorier och definitioner och att kritiskt ifrågasätta normer. Samtidigt beskriver de upplevelser av gränser för queer då praktikerna de använder sig av tenderar att bilda normer och regler som berör yttre attribut, kunskap och medvetenhet, politisk aktivism och nära relationer i olika queera sammanhang. Detta tenderar att bilda exkluderande gränser gentemot andra trots att intentionen är att inkludera alla under queerbegreppets tak. De motsättningar som uppstår mellan queer ideologi/teori och queer i praktiken tar sig uttryck i en form av ambivalens hos intervjupersonerna i intervjusituationen då de tvingas definiera queer, vilket går emot queer ideologi/teori som de sympatiserar med och eftersträvar.},
 author    = {Jadéus, Anna},
 keyword   = {exkludering,identitet,inkludering,gruppsykologi,kollektiv identitet,queer,queer ideologi,queer i praktiken,vardagspraktiker,sociologi,symbolisk interaktionism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"De kan vara hur pålästa som helst teoretiskt, men praktiskt så fuckar de upp..." En kvalitativ studie om queerpersoners upplevelser av att praktisera queer ideologi},
 year     = {2014},
}