Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förväxlingsrisk och anseendeskydd - Förhållandet mellan skyddsformerna

Lundberg, Niklas LU (2014) HARH10 20141
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Varumärkeskonflikter och varumärkesintrång avser främst situationer då en fysisk eller juridisk person försöker registrera eller använda ett märke på marknaden som anses likna ett sedan tidigare skyddat varumärke. Ett registrerat eller inarbetat varumärke innebär en ensamrätt till nyttjandet av varumärket ifråga. Det betyder att ingen annan än innehavaren får, utan dennes tillstånd, använda tecken som är identiska eller som på något sätt kan förväxlas med varumärket ifråga. Det framgår då att det centrala kriteriet för bedömningen huruvida intrång föreligger är förväxlingsrisk. Det är alltså risken att allmänheten kan förväxla märkena.

Förväxlingsrisk är det centrala för intrångsbedömningen i varumärkesrätten. Det framgår tydligt av... (More)
Varumärkeskonflikter och varumärkesintrång avser främst situationer då en fysisk eller juridisk person försöker registrera eller använda ett märke på marknaden som anses likna ett sedan tidigare skyddat varumärke. Ett registrerat eller inarbetat varumärke innebär en ensamrätt till nyttjandet av varumärket ifråga. Det betyder att ingen annan än innehavaren får, utan dennes tillstånd, använda tecken som är identiska eller som på något sätt kan förväxlas med varumärket ifråga. Det framgår då att det centrala kriteriet för bedömningen huruvida intrång föreligger är förväxlingsrisk. Det är alltså risken att allmänheten kan förväxla märkena.

Förväxlingsrisk är det centrala för intrångsbedömningen i varumärkesrätten. Det framgår tydligt av varumärkesdirektivet att en helhetsbedömning skall göras vid fastställandet av huruvida förväxlingsrisk föreligger. Stor vikt läggs vid märkeslikheten och varuslagslikheten som dock inte ska jämföras isolerade från varandra. Ett inre samband existerar mellan dessa komponenter på så sätt att vid stor märkeslikhet mellan varumärkena spelar varuslagslikheten en mindre roll. Det samma gäller när stor varuslagslikhet föreligger. Märkeslikheten kan då vara en mindre betydande faktor. Inom varumärkesrätten kallas detta för produktregeln då förväxlingsbarheten anses vara en produkt av märkeslikheten och varuslagslikheten.

Anseendeskyddet i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet har som syfte att skydda kända eller väl ansedda varumärken mot skada och snyltning utan skälig anledning. Ett väl ansett varumärke ska enligt EU-domstolen vara känt hos en betydande andel av den allmänhet som varan och varumärket ämnar rikta sig mot. För att bedöma hur känt eller väl ansett ett märke är ska relevanta omständigheter tas i beaktning, exempelvis marknadsandelar, inarbetning och markandsföringsinvesteringar. (Less)
Abstract
Trade mark conflicts and trade mark infringement primarily relates to situations where a natural or legal person is trying to register or use a trade mark on the market that is considered similar to an older trademark. A registered or established trade mark means an exclusive use of the trade mark. No one other than the holder may use any sign which is identical or which in any way may be confused with the trade mark in question.

Likelihood of confusion is the central intrusion assessment in trade mark law. It is clear from the Trade Marks Directive that an overall assessment must be made in determining whether likelihood of confusion exists. Similarity of the marks and similarity of the products or services are important factors for... (More)
Trade mark conflicts and trade mark infringement primarily relates to situations where a natural or legal person is trying to register or use a trade mark on the market that is considered similar to an older trademark. A registered or established trade mark means an exclusive use of the trade mark. No one other than the holder may use any sign which is identical or which in any way may be confused with the trade mark in question.

Likelihood of confusion is the central intrusion assessment in trade mark law. It is clear from the Trade Marks Directive that an overall assessment must be made in determining whether likelihood of confusion exists. Similarity of the marks and similarity of the products or services are important factors for the assessment.

Article 5.2 of the Trade Marks Directive protects well-known trademarks from others use of that sign that without due cause takes unfair advantage of, or are detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark. A well-known trade mark name must, according to the CJEU be known by a significant part of the public that the trade mark intends to target. To assess how well known or well thought of a trade mark is, relevant factors has to be taken into consideration, such as market shares, incorporation and marketing investments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Niklas LU
supervisor
organization
course
HARH10 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärke, Varumärkesrätt, Förväxlingsrisk, Anseendeskydd, EU, Skyddsformer
language
Swedish
id
4378058
date added to LUP
2014-04-22 13:33:33
date last changed
2014-04-22 13:33:33
@misc{4378058,
 abstract   = {{Trade mark conflicts and trade mark infringement primarily relates to situations where a natural or legal person is trying to register or use a trade mark on the market that is considered similar to an older trademark. A registered or established trade mark means an exclusive use of the trade mark. No one other than the holder may use any sign which is identical or which in any way may be confused with the trade mark in question. 

Likelihood of confusion is the central intrusion assessment in trade mark law. It is clear from the Trade Marks Directive that an overall assessment must be made in determining whether likelihood of confusion exists. Similarity of the marks and similarity of the products or services are important factors for the assessment. 

Article 5.2 of the Trade Marks Directive protects well-known trademarks from others use of that sign that without due cause takes unfair advantage of, or are detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark. A well-known trade mark name must, according to the CJEU be known by a significant part of the public that the trade mark intends to target. To assess how well known or well thought of a trade mark is, relevant factors has to be taken into consideration, such as market shares, incorporation and marketing investments.}},
 author    = {{Lundberg, Niklas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förväxlingsrisk och anseendeskydd - Förhållandet mellan skyddsformerna}},
 year     = {{2014}},
}