Advanced

Patientens smärta efter total knäplastik, med eller utan lokal infiltrationsanalgesi

Wiberg, Ulrika LU and Hagren, Agneta LU (2014) VMFK01 20141
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Total knäplastik (TKA) ger svår postoperativ smärta. Smärtan försvårar mobilisering, leder till hög dos analgetika och till att patienten stannar länge på sjukhus. Sedan lokal infiltrationsanalgesi (LIA) initierades sägs mobilisering ha förbättrats och smärta och vårtid minskat. Syfte: Genom en litteraturstudie undersöka patienters postoperativa smärta vid TKA med och utan LIA. Metod: Artiklar söktes i två databaser. De elva artiklar som inkluderades kvalitetsbedömdes och analyserades. Resultat: Åtta artiklar visade att patienter som fått LIA hade mindre postoperativ smärta och att de krävde mindre smärtlindring. Av sju artiklar som studerade rörlighet visade två att de med LIA har bättre rörlighet de första postoperativa... (More)
Bakgrund: Total knäplastik (TKA) ger svår postoperativ smärta. Smärtan försvårar mobilisering, leder till hög dos analgetika och till att patienten stannar länge på sjukhus. Sedan lokal infiltrationsanalgesi (LIA) initierades sägs mobilisering ha förbättrats och smärta och vårtid minskat. Syfte: Genom en litteraturstudie undersöka patienters postoperativa smärta vid TKA med och utan LIA. Metod: Artiklar söktes i två databaser. De elva artiklar som inkluderades kvalitetsbedömdes och analyserades. Resultat: Åtta artiklar visade att patienter som fått LIA hade mindre postoperativ smärta och att de krävde mindre smärtlindring. Av sju artiklar som studerade rörlighet visade två att de med LIA har bättre rörlighet de första postoperativa dagarna. Av sju artiklar som studerade vårdtid visade fem att LIA gav kortare vårdtid. Slutsats: Att använda LIA ser ut att ha en god effekt då det gäller postoperativ smärtlindring och kan minska vårdtid men har inte någon säkert betydelse för rörligheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiberg, Ulrika LU and Hagren, Agneta LU
supervisor
organization
course
VMFK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Total knäplastik, lokal infiltrationsanalgesi, postoperativ smärta, mobilisering, vårdtid
language
Swedish
id
4378171
date added to LUP
2014-04-08 12:37:41
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4378171,
 abstract   = {Bakgrund: Total knäplastik (TKA) ger svår postoperativ smärta. Smärtan försvårar mobilisering, leder till hög dos analgetika och till att patienten stannar länge på sjukhus. Sedan lokal infiltrationsanalgesi (LIA) initierades sägs mobilisering ha förbättrats och smärta och vårtid minskat. Syfte: Genom en litteraturstudie undersöka patienters postoperativa smärta vid TKA med och utan LIA. Metod: Artiklar söktes i två databaser. De elva artiklar som inkluderades kvalitetsbedömdes och analyserades. Resultat: Åtta artiklar visade att patienter som fått LIA hade mindre postoperativ smärta och att de krävde mindre smärtlindring. Av sju artiklar som studerade rörlighet visade två att de med LIA har bättre rörlighet de första postoperativa dagarna. Av sju artiklar som studerade vårdtid visade fem att LIA gav kortare vårdtid. Slutsats: Att använda LIA ser ut att ha en god effekt då det gäller postoperativ smärtlindring och kan minska vårdtid men har inte någon säkert betydelse för rörligheten.},
 author    = {Wiberg, Ulrika and Hagren, Agneta},
 keyword   = {Total knäplastik,lokal infiltrationsanalgesi,postoperativ smärta,mobilisering,vårdtid},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientens smärta efter total knäplastik, med eller utan lokal infiltrationsanalgesi},
 year     = {2014},
}