Advanced

Prehospital intubering. Faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskans val

Lang, Jonas LU and Hermelin, Lukas LU (2014) AMSM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Årligen drabbas runt 10000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, för att öka överlevnaden vid ett hjärtstopp måste HLR och adekvat syretillförsel snabbt initieras. Ambulanssjuksköterskorna har olika hjälpmedel för att säkerställa luftvägen och adekvat syretillförsel. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskornas val. Vald datainsamlingsmetod är semistrukturerad intervju med öppna frågor där frågorna ställdes i samma ordning till alla respondenter. Totalt 14 stycken ambulanssjuksköterskor intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004), användes för att tolka och analysera resultatet. Resultatet visade vikten av att kunna anpassa sig efter de givna... (More)
Årligen drabbas runt 10000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, för att öka överlevnaden vid ett hjärtstopp måste HLR och adekvat syretillförsel snabbt initieras. Ambulanssjuksköterskorna har olika hjälpmedel för att säkerställa luftvägen och adekvat syretillförsel. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskornas val. Vald datainsamlingsmetod är semistrukturerad intervju med öppna frågor där frågorna ställdes i samma ordning till alla respondenter. Totalt 14 stycken ambulanssjuksköterskor intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004), användes för att tolka och analysera resultatet. Resultatet visade vikten av att kunna anpassa sig efter de givna förutsättningarna på platsen då både informationen innan kan vara missvisande samt att förutsättningarna på plats snabbt ändras eller är dåliga. Resultatet visade även att ambulanssjuksköterskans kunskaper, förmågor och egenskaper sätts på prov. Att komma förberedd till en situation både vad gäller i tanken och vad gäller utrustning är en viktig del i att lyckas med omhändertagandet på bästa sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lang, Jonas LU and Hermelin, Lukas LU
supervisor
organization
course
AMSM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ambulanssjuksköterska, prehospital intubering, faktorer, val, anpassa
language
Swedish
id
4388501
date added to LUP
2014-04-22 08:29:31
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4388501,
 abstract   = {Årligen drabbas runt 10000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, för att öka överlevnaden vid ett hjärtstopp måste HLR och adekvat syretillförsel snabbt initieras. Ambulanssjuksköterskorna har olika hjälpmedel för att säkerställa luftvägen och adekvat syretillförsel. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskornas val. Vald datainsamlingsmetod är semistrukturerad intervju med öppna frågor där frågorna ställdes i samma ordning till alla respondenter. Totalt 14 stycken ambulanssjuksköterskor intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004), användes för att tolka och analysera resultatet. Resultatet visade vikten av att kunna anpassa sig efter de givna förutsättningarna på platsen då både informationen innan kan vara missvisande samt att förutsättningarna på plats snabbt ändras eller är dåliga. Resultatet visade även att ambulanssjuksköterskans kunskaper, förmågor och egenskaper sätts på prov. Att komma förberedd till en situation både vad gäller i tanken och vad gäller utrustning är en viktig del i att lyckas med omhändertagandet på bästa sätt.},
 author    = {Lang, Jonas and Hermelin, Lukas},
 keyword   = {Ambulanssjuksköterska,prehospital intubering,faktorer,val,anpassa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prehospital intubering. Faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskans val},
 year     = {2014},
}