Advanced

Functional diversity of evertebrates in different types of beech forest in southern Sweden

Larsson, Martin (2014) BIOM01 20131
Degree Projects in Biology
Abstract
Abstract

Deforestation, fragmentation and loss of biodiversity, all are elements that are common today. With this project I want to evaluate if there is a difference in functional diversity of evertebrates between beech stands of low herb and shrub type beech forest. I also want to test if there is a difference within tested areas between low herb and shrub type forests, but also if here is a difference between tested areas with the same forest type. I sampled leaf litter in beech forests in Skane, southernmost Sweden. Litter dwelling evertebrates were identified down to family level and their functional role in the system was written down after closer inspection of each family. Their abundance was also written down in my field notes.... (More)
Abstract

Deforestation, fragmentation and loss of biodiversity, all are elements that are common today. With this project I want to evaluate if there is a difference in functional diversity of evertebrates between beech stands of low herb and shrub type beech forest. I also want to test if there is a difference within tested areas between low herb and shrub type forests, but also if here is a difference between tested areas with the same forest type. I sampled leaf litter in beech forests in Skane, southernmost Sweden. Litter dwelling evertebrates were identified down to family level and their functional role in the system was written down after closer inspection of each family. Their abundance was also written down in my field notes. Later on the notes were used for calculations to get the richness data, the Shannon-Weiner diversity index and the functional diversity. The species to area relation was also tested through a linear regressions analysis.

The carnivores were the most common functional group, and it was the only group that differed significantly between forest types (more common in shrub type forests). The functional diversity proved to be higher in the shrub type of forest, when compared to the herb type forest, but there was no significant difference in taxonomical diversity (analysed on the family level). There were no significant difference in the diversity between sites, within each forest type. I did not find any significance when comparing the functional levels between sites. Functional diversity did not differ between sites and there was no significant relation between functional diversity and the size of tested areas. The taxonomic diversity did not indicate any significant difference between forest types.

Therefore, I did not find any support for my hypothesis that size of the sites or presence of an additional food level in low herb type forests gave any significant responses. What I learned was that there generally is not any significant difference in community structure when it comes to the functional diversity of detrivores, herbivores, omnivores, parasites or scavengers. This may indicate that beech forests are homogeneous habitats with only small differences in functional composition across the two forest types and the different sites. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning:

De skånska bokskogarna. Vad kan krypen säga?

Det är mycket som påverkar våra skogar i dag. Vägar som delar upp dem i mindre delar och lantbruk och kvävenedfall som stör balansen för vad som ska växa i skogens utkanter med sin gödsling. Även trafiken påverkar genom att kväveoxiderna i avgaserna har en gödande effekt. Skogens hälsa påverkas självklart av detta, men hur mycket den påverkas är ofta okänt på grund av att vi inte vet tillräckligt mycket om skogen. Men småkrypen som lever i skogen kan ge oss en bild av hur skogen verkligen mår och ge oss bra idéer om hur vi ska skydda våra skogar så att även andra kan njuta av dem i framtiden.

Varför ska vi undersöka just småkrypen? Jo för att vi ofta... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning:

De skånska bokskogarna. Vad kan krypen säga?

Det är mycket som påverkar våra skogar i dag. Vägar som delar upp dem i mindre delar och lantbruk och kvävenedfall som stör balansen för vad som ska växa i skogens utkanter med sin gödsling. Även trafiken påverkar genom att kväveoxiderna i avgaserna har en gödande effekt. Skogens hälsa påverkas självklart av detta, men hur mycket den påverkas är ofta okänt på grund av att vi inte vet tillräckligt mycket om skogen. Men småkrypen som lever i skogen kan ge oss en bild av hur skogen verkligen mår och ge oss bra idéer om hur vi ska skydda våra skogar så att även andra kan njuta av dem i framtiden.

Varför ska vi undersöka just småkrypen? Jo för att vi ofta inte vet så mycket om dem, trots att de är mycket viktiga för skogen. Exempelvis så fungerar vissa av småkrypen som nedbrytare, de tar i sönder det som fallit ned från träden och annan växtlighet, och gör så att näringen åter igen blir användbar för träden och växterna under nästa säsong. Andra kanske är mat åt skogens andra djur, som till exempel fåglarna. I mitt arbete så studerade jag hur många och vilka typer av småkryp som fanns i skogen. Jag undersökte både den biologiska mångfalden (dvs mängden av olika typer av organismer) av småkrypsfamiljer, och mångfalden av typer (s.k. funktionella grupper). Funktionella grupper är t.ex. växtätare eller rovdjur. Jag jämförde två skogstyper, en med mycket örter (s.k. lågörts typ) och en med färre örter (s.k. ristyp). Jag undersökte även om det fanns skillnader mellan platser beroende av skogarnas storlek. Större områden innehåller ofta fler arter då fler kan leva på samma område. Skillnaden i storlek brukar i regel bero på hur mycket vi har utnyttjat skogen.

Jag hade förväntat mig att finna högst mångfald i lågörts områden då växtligheten skulle ge mat åt fler växtätare som i sin tur kunde utgöra en bra födokälla för fler rovdjur. Jag förväntade mig även en klar skillnad mellan områdena. Men resultatet blev ett annat. Jag fann störst mångfald av funktionella grupper i ristypsskogen, och jag hittade ingen större skillnad mellan de flesta av grupperna. Rovdjuren var de enda som påvisade någon skillnad när de funktionella grupperna testades var för sig, och de var vanligare i ristypsskogen. Antagligen lever rovdjuren på de andra funktionella grupperna, som exempelvis nedbrytarna. Nedbrytarna har i regel en större betydelse i just ristypsskogar. Det verkar inte som om storleken hade någon effekt på antalet arter som hittades. Kanske var områdena inte så avskiljda från andra skogar som jag trodde, eller så har skogarna helt enkelt inte hunnit reagera på minskningen av dess storlek än. Ibland kan det ta lite tid innan man ser någon ändring i artantalet.

Utifrån mina resultat framgår det att man inte kan gå på förutfattade meningar när det gäller skog och mark. Framtida restaureringar eller andra skyddsåtgärder för skogen bör alltså inte baseras på andra resultat från andra skogar. Vill man skydda det så är det viktigt att ta reda på vad som finns i just det område eller skogstyp som man tänker skydda.

Än så länge är sådana här studier tämligen unga, och vi har inget att jämföra med. Fler studier är nödvändiga för att kunna följa skogarnas hälsa. Men det bästa vore om man kan få fram hur det såg ut längre bakåt i tiden så att man kan förbättra skogens biologiska mångfald.

Handledare: Pål Axel Olsson
Examensarbete för masterexamen i biologi, 30hp 2014
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Martin
supervisor
organization
course
BIOM01 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
4406843
date added to LUP
2014-04-25 11:58:21
date last changed
2014-04-25 11:58:21
@misc{4406843,
 abstract   = {Abstract

Deforestation, fragmentation and loss of biodiversity, all are elements that are common today. With this project I want to evaluate if there is a difference in functional diversity of evertebrates between beech stands of low herb and shrub type beech forest. I also want to test if there is a difference within tested areas between low herb and shrub type forests, but also if here is a difference between tested areas with the same forest type. I sampled leaf litter in beech forests in Skane, southernmost Sweden. Litter dwelling evertebrates were identified down to family level and their functional role in the system was written down after closer inspection of each family. Their abundance was also written down in my field notes. Later on the notes were used for calculations to get the richness data, the Shannon-Weiner diversity index and the functional diversity. The species to area relation was also tested through a linear regressions analysis. 

The carnivores were the most common functional group, and it was the only group that differed significantly between forest types (more common in shrub type forests). The functional diversity proved to be higher in the shrub type of forest, when compared to the herb type forest, but there was no significant difference in taxonomical diversity (analysed on the family level). There were no significant difference in the diversity between sites, within each forest type. I did not find any significance when comparing the functional levels between sites. Functional diversity did not differ between sites and there was no significant relation between functional diversity and the size of tested areas. The taxonomic diversity did not indicate any significant difference between forest types. 

Therefore, I did not find any support for my hypothesis that size of the sites or presence of an additional food level in low herb type forests gave any significant responses. What I learned was that there generally is not any significant difference in community structure when it comes to the functional diversity of detrivores, herbivores, omnivores, parasites or scavengers. This may indicate that beech forests are homogeneous habitats with only small differences in functional composition across the two forest types and the different sites.},
 author    = {Larsson, Martin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Functional diversity of evertebrates in different types of beech forest in southern Sweden},
 year     = {2014},
}