Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur diabetes typ 2 kan påverka det dagliga livet - en litteraturstudie

Bengtsson, Berit LU and Nilsson, Johan LU (2014) SJSK50 20141
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i hela världen. År 2013 hade ca 382 miljoner människor i världen diabetes. Diabetes typ 2 har ofta livsstilsrelaterade orsaker. Sjukdomen ställer stora krav på personens levnadsvanor, då diagnosen medför nya rutiner i vardagen. Syftet med litteraturstudien har varit att söka kunskap och förståelse för hur det dagliga livet kan påverkas hos personer med diabetes typ 2. Litteraturstudien är baserad på tio kvalitativa studier som genomgått granskning. Analysen av studierna har baserats på Fribergs femstegsmodell. Artikelgranskningen resulterade i tre huvudteman: 1. Integration av diabetes typ 2 i vardagen, 2. Påverkan av stigmatisering och 3. Hur sociala nätverk och relationer till anhöriga påverkas av... (More)
Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i hela världen. År 2013 hade ca 382 miljoner människor i världen diabetes. Diabetes typ 2 har ofta livsstilsrelaterade orsaker. Sjukdomen ställer stora krav på personens levnadsvanor, då diagnosen medför nya rutiner i vardagen. Syftet med litteraturstudien har varit att söka kunskap och förståelse för hur det dagliga livet kan påverkas hos personer med diabetes typ 2. Litteraturstudien är baserad på tio kvalitativa studier som genomgått granskning. Analysen av studierna har baserats på Fribergs femstegsmodell. Artikelgranskningen resulterade i tre huvudteman: 1. Integration av diabetes typ 2 i vardagen, 2. Påverkan av stigmatisering och 3. Hur sociala nätverk och relationer till anhöriga påverkas av diabetes typ 2. Studiens resultat visar att diabetes typ 2 påverkar individens vardag ur ett antal aspekter. Omprioritering av vardagen, stigmatisering och förändrad kosthållning visade sig vara de faktorer med störst inverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Berit LU and Nilsson, Johan LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Diabets typ 2, stigmatisering, dagliga livet, kosthållning, påverkan, sjukdomsupplevelser, integration av sjukdomen, sociala nätverket.
language
Swedish
id
4436551
date added to LUP
2014-05-19 13:52:51
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4436551,
 abstract   = {{Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i hela världen. År 2013 hade ca 382 miljoner människor i världen diabetes. Diabetes typ 2 har ofta livsstilsrelaterade orsaker. Sjukdomen ställer stora krav på personens levnadsvanor, då diagnosen medför nya rutiner i vardagen. Syftet med litteraturstudien har varit att söka kunskap och förståelse för hur det dagliga livet kan påverkas hos personer med diabetes typ 2. Litteraturstudien är baserad på tio kvalitativa studier som genomgått granskning. Analysen av studierna har baserats på Fribergs femstegsmodell. Artikelgranskningen resulterade i tre huvudteman: 1. Integration av diabetes typ 2 i vardagen, 2. Påverkan av stigmatisering och 3. Hur sociala nätverk och relationer till anhöriga påverkas av diabetes typ 2. Studiens resultat visar att diabetes typ 2 påverkar individens vardag ur ett antal aspekter. Omprioritering av vardagen, stigmatisering och förändrad kosthållning visade sig vara de faktorer med störst inverkan.}},
 author    = {{Bengtsson, Berit and Nilsson, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur diabetes typ 2 kan påverka det dagliga livet - en litteraturstudie}},
 year     = {{2014}},
}