Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Infektionssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS

Luthman, Hanna LU and Wahlström, Emil LU (2014) SJSK50 20141
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Enligt tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV visas det att det finns negativa attityder gentemot dessa patienter och att dessa negativa attityder speglas av otillräcklig kunskap om sjukdomen. Syftet med studien var att belysa infektionssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS i Sverige. En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med tio sjuksköterskor användes för att nå sjuksköterskornas känslor och tankar om ämnet. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i 4 huvudkategorier: Individuellt bemötande, Fördomar, Erfarenhet, Rädsla och visade att sjuksköterskorna anser att bemötandet och attityderna gentemot HIV-smittade... (More)
Enligt tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV visas det att det finns negativa attityder gentemot dessa patienter och att dessa negativa attityder speglas av otillräcklig kunskap om sjukdomen. Syftet med studien var att belysa infektionssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS i Sverige. En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med tio sjuksköterskor användes för att nå sjuksköterskornas känslor och tankar om ämnet. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i 4 huvudkategorier: Individuellt bemötande, Fördomar, Erfarenhet, Rädsla och visade att sjuksköterskorna anser att bemötandet och attityderna gentemot HIV-smittade patienter är bra på infektionsklinikerna, men att det finns en viss okunskap utanför infektionsklinikerna vad gäller vården av patienter med HIV/AIDS och att okunskapen leder till en sämre vård av dessa patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Luthman, Hanna LU and Wahlström, Emil LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
AIDS, erfarenhet, fördomar, HIV, indiviuellt bemötande, intervjustudie, rädsla, sjuksköterska, upplevelse
language
Swedish
id
4437573
date added to LUP
2014-05-19 14:23:33
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4437573,
 abstract   = {Enligt tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV visas det att det finns negativa attityder gentemot dessa patienter och att dessa negativa attityder speglas av otillräcklig kunskap om sjukdomen. Syftet med studien var att belysa infektionssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS i Sverige. En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med tio sjuksköterskor användes för att nå sjuksköterskornas känslor och tankar om ämnet. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i 4 huvudkategorier: Individuellt bemötande, Fördomar, Erfarenhet, Rädsla och visade att sjuksköterskorna anser att bemötandet och attityderna gentemot HIV-smittade patienter är bra på infektionsklinikerna, men att det finns en viss okunskap utanför infektionsklinikerna vad gäller vården av patienter med HIV/AIDS och att okunskapen leder till en sämre vård av dessa patienter.},
 author    = {Luthman, Hanna and Wahlström, Emil},
 keyword   = {AIDS,erfarenhet,fördomar,HIV,indiviuellt bemötande,intervjustudie,rädsla,sjuksköterska,upplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Infektionssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS},
 year     = {2014},
}