Advanced

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med psykiatrisk diagnos i somatisk vård - Litteraturöversikt

Skyborn, Johannes LU and Borglund, Tobias (2014) SJSK50 20141
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Patienter som vårdas i somatisk vård kan även vara drabbade av psykiatriska sjukdomar. Sjuksköterskor i den somatiska vården behöver även tillgodose dessa patienters omvårdnadsbehov. Syfte: Att ta del av den forskning som undersöker sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatrisk diagnos på somatiska vårdavdelningar. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats samt kvalitativ innehålls analys. Resultat: Följande teman skapades utifrån resultatet av föreliggande litteraturöversikt; Utbildning & kunskap, Organisation & vårdmiljö samt stigma & attityder. Slutsats: Sjuksköterskor upplever den somatiska vården av patienter med psykiatrisk diagnos som bristande. Bland annat präglas denna av bristfällig... (More)
Bakgrund: Patienter som vårdas i somatisk vård kan även vara drabbade av psykiatriska sjukdomar. Sjuksköterskor i den somatiska vården behöver även tillgodose dessa patienters omvårdnadsbehov. Syfte: Att ta del av den forskning som undersöker sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatrisk diagnos på somatiska vårdavdelningar. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats samt kvalitativ innehålls analys. Resultat: Följande teman skapades utifrån resultatet av föreliggande litteraturöversikt; Utbildning & kunskap, Organisation & vårdmiljö samt stigma & attityder. Slutsats: Sjuksköterskor upplever den somatiska vården av patienter med psykiatrisk diagnos som bristande. Bland annat präglas denna av bristfällig organisering och utbildning vilket hindrar en adekvat omvårdnad av nämnda patientgrupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skyborn, Johannes LU and Borglund, Tobias
supervisor
organization
course
SJSK50 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterskors erfarenheter, somatisk vård, psykiatrisk diagnos.
language
Swedish
id
4446724
date added to LUP
2014-06-10 08:42:08
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4446724,
 abstract   = {Bakgrund: Patienter som vårdas i somatisk vård kan även vara drabbade av psykiatriska sjukdomar. Sjuksköterskor i den somatiska vården behöver även tillgodose dessa patienters omvårdnadsbehov. Syfte: Att ta del av den forskning som undersöker sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatrisk diagnos på somatiska vårdavdelningar. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats samt kvalitativ innehålls analys. Resultat: Följande teman skapades utifrån resultatet av föreliggande litteraturöversikt; Utbildning & kunskap, Organisation & vårdmiljö samt stigma & attityder. Slutsats: Sjuksköterskor upplever den somatiska vården av patienter med psykiatrisk diagnos som bristande. Bland annat präglas denna av bristfällig organisering och utbildning vilket hindrar en adekvat omvårdnad av nämnda patientgrupp.},
 author    = {Skyborn, Johannes and Borglund, Tobias},
 keyword   = {Sjuksköterskors erfarenheter,somatisk vård,psykiatrisk diagnos.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med psykiatrisk diagnos i somatisk vård - Litteraturöversikt},
 year     = {2014},
}