Advanced

Maktspel eller gemenskap på lika villkor?

Ganhammar, Kajsa LU (2014) STVA22 20141
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Diskursen kring humanitära interventioner är omdebatterad: finns det andra motiv än humanitära bakom interventionerna? Motiv styrda av rika länders försök att påvisa sin makt? The International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), publicerade 2001 rapporten The Responsibility to Protect. Rapporten skulle innebära ett fundamentalt steg för att förhindra nya förödande brott mot mänskligheten likväl som bakomliggande, oönskade motiv. Men hur resonerar politiker i samband med interventioner? Syftet med denna uppsats är att genom en diskursiv analys tillämpa bl.a. foucauldianska maktteorier för att studera hur politiker resonerar kring främst hot, beskydd och beskyddsbehov i R2P-normens praktik.
Resultatet påvisar... (More)
Diskursen kring humanitära interventioner är omdebatterad: finns det andra motiv än humanitära bakom interventionerna? Motiv styrda av rika länders försök att påvisa sin makt? The International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), publicerade 2001 rapporten The Responsibility to Protect. Rapporten skulle innebära ett fundamentalt steg för att förhindra nya förödande brott mot mänskligheten likväl som bakomliggande, oönskade motiv. Men hur resonerar politiker i samband med interventioner? Syftet med denna uppsats är att genom en diskursiv analys tillämpa bl.a. foucauldianska maktteorier för att studera hur politiker resonerar kring främst hot, beskydd och beskyddsbehov i R2P-normens praktik.
Resultatet påvisar flertalet antydningar om hur dessa politiker ser sig själva som bärare av den sanna kunskapen och således tydligt pekar ut rätt och fel och skapar en slags hierarki över dessa studerade subjekt. Vilket jag menar bidrar till generaliserande antaganden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ganhammar, Kajsa LU
supervisor
organization
alternative title
En diskursanalys av politikers resonemang kring R2P-normens praktik
course
STVA22 20141
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
R2P, responsibility to protect, makt, Foucault, poststrukturalism
language
Swedish
id
4447289
date added to LUP
2014-07-07 14:39:39
date last changed
2014-07-07 14:39:39
@misc{4447289,
 abstract   = {Diskursen kring humanitära interventioner är omdebatterad: finns det andra motiv än humanitära bakom interventionerna? Motiv styrda av rika länders försök att påvisa sin makt? The International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), publicerade 2001 rapporten The Responsibility to Protect. Rapporten skulle innebära ett fundamentalt steg för att förhindra nya förödande brott mot mänskligheten likväl som bakomliggande, oönskade motiv. Men hur resonerar politiker i samband med interventioner? Syftet med denna uppsats är att genom en diskursiv analys tillämpa bl.a. foucauldianska maktteorier för att studera hur politiker resonerar kring främst hot, beskydd och beskyddsbehov i R2P-normens praktik.
 Resultatet påvisar flertalet antydningar om hur dessa politiker ser sig själva som bärare av den sanna kunskapen och således tydligt pekar ut rätt och fel och skapar en slags hierarki över dessa studerade subjekt. Vilket jag menar bidrar till generaliserande antaganden.},
 author    = {Ganhammar, Kajsa},
 keyword   = {R2P,responsibility to protect,makt,Foucault,poststrukturalism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Maktspel eller gemenskap på lika villkor?},
 year     = {2014},
}