Advanced

Kvitt eller dubbelt? - en utredning om möjligheten att kvitta specialpreskriberade fordringar

Linné, Nina LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ger en överblick av rättsläget beträffande möjligheten att kvittningsvis utnyttja en specialpreskriberad fordran. Reglerna som styr preskription och kvittning är till antalet inte många. Kvittningsinstitutet är endast i ringa utsträckning lagreglerat och prejudikaten är få. Jag har i den här uppsatsen undersökt huruvida kvittning av en specialpreskriberad fordran kan ske och om det är i överensstämmelse med PreskL:s bakomliggande syften. I uppsatsen diskuteras även behovet av att lagstiftaren ytterligare reglerar området.

Enligt huvudregeln får en fordran, trots att den preskriberats, användas till kvittning. Fråga är huruvida detta stadgande även omfattar kvittning av specialpreskriberade fordringar. I uppsatsen kommer... (More)
Denna uppsats ger en överblick av rättsläget beträffande möjligheten att kvittningsvis utnyttja en specialpreskriberad fordran. Reglerna som styr preskription och kvittning är till antalet inte många. Kvittningsinstitutet är endast i ringa utsträckning lagreglerat och prejudikaten är få. Jag har i den här uppsatsen undersökt huruvida kvittning av en specialpreskriberad fordran kan ske och om det är i överensstämmelse med PreskL:s bakomliggande syften. I uppsatsen diskuteras även behovet av att lagstiftaren ytterligare reglerar området.

Enligt huvudregeln får en fordran, trots att den preskriberats, användas till kvittning. Fråga är huruvida detta stadgande även omfattar kvittning av specialpreskriberade fordringar. I uppsatsen kommer jag fram till att det råder ett oklart rättsläge, där både enhetlig lagstiftning och avgöranden från HD saknas.

Av utredningen dras slutsatsen att även specialpreskriberade fordringar är kvittningsgilla. Vidare dras slutsatsen att om kvittning av specialpreskriberade fordringar tillåts, uppfylls preskriptions- och kvittningsbestämmelsernas bakomliggande syften i större utsträckning än om det inte skulle tillåtas. I diskussionen kritiseras den studerade lagtexten främst på grund av bristande förutsebarhet vilket leder till att rättstillämparen utelämnas till att ägna sig åt avancerade gissningslekar. (Less)
Abstract
This essay provides an overview over the legal position regarding the possibility to use a special limited receivable in order to make a set-off. Only a small number of legal rules are governing civil limitation and set-off.
The Offsetting Institute is only slightly regulated by law and the precedents are few. This essay examines whether a set-off of a special limited receivable can be made and if it is in accordance with The Swedish Act on Limitation (Sw. Preskriptionslagen) and the underlying purposes of this regulation. In the essay, I also discuss the need for the legislature to regulate this legal area to a greater extent.

According to the main rule, a receivable can be used for set-off although it has been barred by limitation.... (More)
This essay provides an overview over the legal position regarding the possibility to use a special limited receivable in order to make a set-off. Only a small number of legal rules are governing civil limitation and set-off.
The Offsetting Institute is only slightly regulated by law and the precedents are few. This essay examines whether a set-off of a special limited receivable can be made and if it is in accordance with The Swedish Act on Limitation (Sw. Preskriptionslagen) and the underlying purposes of this regulation. In the essay, I also discuss the need for the legislature to regulate this legal area to a greater extent.

According to the main rule, a receivable can be used for set-off although it has been barred by limitation. The question is whether this provision also includes offsetting of special limited receivables. It appears, here is a legal uncertainty, where both uniform legislation and rulings from the Swedish Supreme Court (Sw. Högsta Domstolen) are missing.

The essay concludes that also special limited receivables are offset deducible. Furthermore the essay concludes that the underlying purposes of the rules on civil limitation and offset are fulfilled to a greater extent if offsetting of special limited receivables would be allowed, than if it would not be allowed. The law, which is studied in this essay, is in the discussion criticized mainly because the lack of predictability, which leads to the result that the legal practitioners are omitted to devote themselves to sophisticated guessing games. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linné, Nina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kvittning, preskription, specialpreskription, fordringsrätt, allmän förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
4449330
date added to LUP
2014-06-17 13:48:38
date last changed
2014-06-17 13:48:38
@misc{4449330,
 abstract   = {This essay provides an overview over the legal position regarding the possibility to use a special limited receivable in order to make a set-off. Only a small number of legal rules are governing civil limitation and set-off.
The Offsetting Institute is only slightly regulated by law and the precedents are few. This essay examines whether a set-off of a special limited receivable can be made and if it is in accordance with The Swedish Act on Limitation (Sw. Preskriptionslagen) and the underlying purposes of this regulation. In the essay, I also discuss the need for the legislature to regulate this legal area to a greater extent.

According to the main rule, a receivable can be used for set-off although it has been barred by limitation. The question is whether this provision also includes offsetting of special limited receivables. It appears, here is a legal uncertainty, where both uniform legislation and rulings from the Swedish Supreme Court (Sw. Högsta Domstolen) are missing.

The essay concludes that also special limited receivables are offset deducible. Furthermore the essay concludes that the underlying purposes of the rules on civil limitation and offset are fulfilled to a greater extent if offsetting of special limited receivables would be allowed, than if it would not be allowed. The law, which is studied in this essay, is in the discussion criticized mainly because the lack of predictability, which leads to the result that the legal practitioners are omitted to devote themselves to sophisticated guessing games.},
 author    = {Linné, Nina},
 keyword   = {Kvittning,preskription,specialpreskription,fordringsrätt,allmän förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvitt eller dubbelt? - en utredning om möjligheten att kvitta specialpreskriberade fordringar},
 year     = {2014},
}