Advanced

Vad är rättvisa? - En analys av begreppet "rättvis lösning" i UNCLOS

Berkesköld, Viktor LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Marina gränsdragningar avseende den exklusiva ekonomiska zonen och
kontinentalsockeln regleras i artiklarna 74 och 83 i UNCLOS. Huvudregeln
är att stater själva ska avtala om sina gränser men när det inte kan ske, kanen part (eller båda) hänskjuta tvisten till ICJ eller ITLOS för lösning. Det är vanligt att en gemensam gräns dras för de båda zonerna. Artiklarna 74 och 83 är i princip identiska till innehållet, men samtidigt
vaga. De ger oss ingen bestämd metod, och inga principer utöver de som
står att finna i artikel 38 i ICJ:s stadga. De ger dock domstolen en målsättning,att uppnå en rättvis lösning.
ICJ och ITLOS har i praxis utvecklat en gränsdragningsmetod i tre steg.
Första steget innebär att en preliminär gränslinje dras... (More)
Marina gränsdragningar avseende den exklusiva ekonomiska zonen och
kontinentalsockeln regleras i artiklarna 74 och 83 i UNCLOS. Huvudregeln
är att stater själva ska avtala om sina gränser men när det inte kan ske, kanen part (eller båda) hänskjuta tvisten till ICJ eller ITLOS för lösning. Det är vanligt att en gemensam gräns dras för de båda zonerna. Artiklarna 74 och 83 är i princip identiska till innehållet, men samtidigt
vaga. De ger oss ingen bestämd metod, och inga principer utöver de som
står att finna i artikel 38 i ICJ:s stadga. De ger dock domstolen en målsättning,att uppnå en rättvis lösning.
ICJ och ITLOS har i praxis utvecklat en gränsdragningsmetod i tre steg.
Första steget innebär att en preliminär gränslinje dras ungefär mittemellan
staterna. I andra steget tar domstolen hänsyn till relevanta faktorer som
eventuellt motiverar en förändring av den preliminära gränslinjen. I det tredje steget kontrollerar domstolen att resultatet inte blivit orättvist med hänsyn till bland annat kusternas längd i förhållande till hur stort havsområde var part tilldelas.
De relevanta omständigheterna är främst geografiska. Öar, kustlinjernas
projektioner och kontinentalsockelns geologiska utformning är allihop relevanta omständigheter i så gott som alla fall. Socioekonomiska faktorer, förekomst av naturresurser, nationell säkerhet och politisk status hos exempelvis öar spelar en betydligt mindre roll.
Det står klart att UNCLOS rättvisebegrepp i princip bara knyter an till geografiska faktorer. ICJ har uttalat att omfördelning av resurser, såsom att tilldela en fattigare stat mer värdefulla naturtillgångar under havsbotten, inte är deras uppgift. En annan anledning till icke-geografiska faktorers låga ställning är att gränsdragningar är menade att vara permanenta, och exempelvis ekonomiska omständigheter är till sin natur ombytliga. UNCLOS preambel innehåller vissa målsättningar som fått stå tillbaks till förmån för stabilitet i och med ICJ:s och ITLOS:s mekaniska rättvisebegrepp. Effekten av detta är att gamla ordningar befästs, och att många stater fortsätter dra nytta av forntida framgångar i krig och av kolonialisering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berkesköld, Viktor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjörätt, Folkrätt
language
Swedish
id
4449581
date added to LUP
2014-06-17 14:06:55
date last changed
2019-01-03 07:43:01
@misc{4449581,
 abstract   = {Marina gränsdragningar avseende den exklusiva ekonomiska zonen och
kontinentalsockeln regleras i artiklarna 74 och 83 i UNCLOS. Huvudregeln
är att stater själva ska avtala om sina gränser men när det inte kan ske, kanen part (eller båda) hänskjuta tvisten till ICJ eller ITLOS för lösning. Det är vanligt att en gemensam gräns dras för de båda zonerna. Artiklarna 74 och 83 är i princip identiska till innehållet, men samtidigt
vaga. De ger oss ingen bestämd metod, och inga principer utöver de som
står att finna i artikel 38 i ICJ:s stadga. De ger dock domstolen en målsättning,att uppnå en rättvis lösning.
ICJ och ITLOS har i praxis utvecklat en gränsdragningsmetod i tre steg.
Första steget innebär att en preliminär gränslinje dras ungefär mittemellan
staterna. I andra steget tar domstolen hänsyn till relevanta faktorer som
eventuellt motiverar en förändring av den preliminära gränslinjen. I det tredje steget kontrollerar domstolen att resultatet inte blivit orättvist med hänsyn till bland annat kusternas längd i förhållande till hur stort havsområde var part tilldelas.
De relevanta omständigheterna är främst geografiska. Öar, kustlinjernas
projektioner och kontinentalsockelns geologiska utformning är allihop relevanta omständigheter i så gott som alla fall. Socioekonomiska faktorer, förekomst av naturresurser, nationell säkerhet och politisk status hos exempelvis öar spelar en betydligt mindre roll.
Det står klart att UNCLOS rättvisebegrepp i princip bara knyter an till geografiska faktorer. ICJ har uttalat att omfördelning av resurser, såsom att tilldela en fattigare stat mer värdefulla naturtillgångar under havsbotten, inte är deras uppgift. En annan anledning till icke-geografiska faktorers låga ställning är att gränsdragningar är menade att vara permanenta, och exempelvis ekonomiska omständigheter är till sin natur ombytliga. UNCLOS preambel innehåller vissa målsättningar som fått stå tillbaks till förmån för stabilitet i och med ICJ:s och ITLOS:s mekaniska rättvisebegrepp. Effekten av detta är att gamla ordningar befästs, och att många stater fortsätter dra nytta av forntida framgångar i krig och av kolonialisering.},
 author    = {Berkesköld, Viktor},
 keyword   = {Sjörätt,Folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är rättvisa? - En analys av begreppet "rättvis lösning" i UNCLOS},
 year     = {2014},
}