Advanced

Mord och straff - En rättsfallsstudie

Sterner, Viktor LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
År 2009 ändrades 3 kap. 1 § BrB, vilken är mordparagrafen, på så sätt att straffskalan utvidgades från att endast bestå av fängelse på tio år eller livstid, till att omfatta fängelse på tio till arton år, eller livstid. Detta gjordes för att höja straffnivån samt för att möjliggöra en mer nyanserad straffmätning. Detta var första gången paragrafen ändrades sedan brottsbalkens ikraftträdande.
Tanken var att större hänsyn nu ska kunna tas till omständigheter i det enskilda fallet, så väl förmildrande som försvårande sådana. Livstidsstraffet skulle dock vara förbehållet de allvarligaste fallen av mord, vilket gick i linje med praxis sedan tiden innan ändringen.

De fall av mord som undersöks i denna uppsats, vilka är tio fall där långa... (More)
År 2009 ändrades 3 kap. 1 § BrB, vilken är mordparagrafen, på så sätt att straffskalan utvidgades från att endast bestå av fängelse på tio år eller livstid, till att omfatta fängelse på tio till arton år, eller livstid. Detta gjordes för att höja straffnivån samt för att möjliggöra en mer nyanserad straffmätning. Detta var första gången paragrafen ändrades sedan brottsbalkens ikraftträdande.
Tanken var att större hänsyn nu ska kunna tas till omständigheter i det enskilda fallet, så väl förmildrande som försvårande sådana. Livstidsstraffet skulle dock vara förbehållet de allvarligaste fallen av mord, vilket gick i linje med praxis sedan tiden innan ändringen.

De fall av mord som undersöks i denna uppsats, vilka är tio fall där långa tidsbestämda fängelsestraff alternativt livstidsstraff dömts ut, tyder på att förändringen fått den effekt som önskades vid införandet av regleringen. Tillämpningen får sägas vara enhetlig och trogen förarbetena, och det finns nu en möjlighet att nyansera bedömningen av ett mords straffvärde. Försvårande och förmildrande omständigheter vägs in och gör detta möjligt. En rad likheter står att finna i de fall där straffvärdet anses vara livstidsfängelse snarare än ett tidsbestämt fängelsestraff.

Samma paragraf ska nu åter ändras, något som i mina ögon framstår som märkligt då skälen som anges bakom detta antingen beaktades redan vid tiden för 2009 års förändring, eller åtminstone kunde ha beaktats redan då. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sterner, Viktor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
4449601
date added to LUP
2014-06-17 10:15:06
date last changed
2014-06-17 10:15:06
@misc{4449601,
 abstract   = {År 2009 ändrades 3 kap. 1 § BrB, vilken är mordparagrafen, på så sätt att straffskalan utvidgades från att endast bestå av fängelse på tio år eller livstid, till att omfatta fängelse på tio till arton år, eller livstid. Detta gjordes för att höja straffnivån samt för att möjliggöra en mer nyanserad straffmätning. Detta var första gången paragrafen ändrades sedan brottsbalkens ikraftträdande. 
Tanken var att större hänsyn nu ska kunna tas till omständigheter i det enskilda fallet, så väl förmildrande som försvårande sådana. Livstidsstraffet skulle dock vara förbehållet de allvarligaste fallen av mord, vilket gick i linje med praxis sedan tiden innan ändringen. 

De fall av mord som undersöks i denna uppsats, vilka är tio fall där långa tidsbestämda fängelsestraff alternativt livstidsstraff dömts ut, tyder på att förändringen fått den effekt som önskades vid införandet av regleringen. Tillämpningen får sägas vara enhetlig och trogen förarbetena, och det finns nu en möjlighet att nyansera bedömningen av ett mords straffvärde. Försvårande och förmildrande omständigheter vägs in och gör detta möjligt. En rad likheter står att finna i de fall där straffvärdet anses vara livstidsfängelse snarare än ett tidsbestämt fängelsestraff. 

Samma paragraf ska nu åter ändras, något som i mina ögon framstår som märkligt då skälen som anges bakom detta antingen beaktades redan vid tiden för 2009 års förändring, eller åtminstone kunde ha beaktats redan då.},
 author    = {Sterner, Viktor},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mord och straff - En rättsfallsstudie},
 year     = {2014},
}