Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Handbook for legislation on violence against women- en jämförelse med kvinnofridslagstiftningen

Liljegren, Kristin LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
År 2010 kom Handbook for legislation on violence against women (Handboken) ut som en handbok för FN:s medlemstater i deras arbete att lagstifta bort våld mot kvinnor. Handboken kom flera år efter att den svenska kvinnofridsreformen genomförts och hade, kanske därför, inte så stor genomslagskraft i Sverige. Handboken innehåller råd och förslag på hur en idealisk lagstiftning ska utformas och hur samhället i övrigt ska utbildas för att eliminera våld mot kvinnor. I denna uppsats har jag undersökt Handboken och kvinnofridsbrottet för att kunna jämföra innehållet och dra slutsatser om hur de förhåller sig till varandra. Jag har konstaterat att Sverige på många sätt införlivar Handbokens rekommendationer men att Sverige också... (More)
Sammanfattning
År 2010 kom Handbook for legislation on violence against women (Handboken) ut som en handbok för FN:s medlemstater i deras arbete att lagstifta bort våld mot kvinnor. Handboken kom flera år efter att den svenska kvinnofridsreformen genomförts och hade, kanske därför, inte så stor genomslagskraft i Sverige. Handboken innehåller råd och förslag på hur en idealisk lagstiftning ska utformas och hur samhället i övrigt ska utbildas för att eliminera våld mot kvinnor. I denna uppsats har jag undersökt Handboken och kvinnofridsbrottet för att kunna jämföra innehållet och dra slutsatser om hur de förhåller sig till varandra. Jag har konstaterat att Sverige på många sätt införlivar Handbokens rekommendationer men att Sverige också brister utifrån Handbokens förslag. Den största bristen, i jämförelse med Handbokens rekommendationer, har jag funnit vara Sveriges definition av våldshandlingar i nära relationer. Här lever fortfarande den föråldrade bilden av våldshandling som enbart inkluderar fysiskt våld kvar, trots Handbokens rekommendationer att inkludera både psykiskt och ekonomisk våld. Det finns också brister i motiveringen av den könsspecifika brottsrubriceringen. Avsaknaden av en diskussion kring möjliga konsekvenser av sådan lagstiftning finner jag oförsvarbar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljegren, Kristin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Kvinnofrid, våld mot kvinnor, grovt kvinnofridsbrott, Handbook for legislation on violence against women
language
Swedish
id
4449662
date added to LUP
2014-06-17 13:49:10
date last changed
2014-06-17 13:49:10
@misc{4449662,
 abstract   = {Sammanfattning
År 2010 kom Handbook for legislation on violence against women (Handboken) ut som en handbok för FN:s medlemstater i deras arbete att lagstifta bort våld mot kvinnor. Handboken kom flera år efter att den svenska kvinnofridsreformen genomförts och hade, kanske därför, inte så stor genomslagskraft i Sverige. Handboken innehåller råd och förslag på hur en idealisk lagstiftning ska utformas och hur samhället i övrigt ska utbildas för att eliminera våld mot kvinnor. I denna uppsats har jag undersökt Handboken och kvinnofridsbrottet för att kunna jämföra innehållet och dra slutsatser om hur de förhåller sig till varandra. Jag har konstaterat att Sverige på många sätt införlivar Handbokens rekommendationer men att Sverige också brister utifrån Handbokens förslag. Den största bristen, i jämförelse med Handbokens rekommendationer, har jag funnit vara Sveriges definition av våldshandlingar i nära relationer. Här lever fortfarande den föråldrade bilden av våldshandling som enbart inkluderar fysiskt våld kvar, trots Handbokens rekommendationer att inkludera både psykiskt och ekonomisk våld. Det finns också brister i motiveringen av den könsspecifika brottsrubriceringen. Avsaknaden av en diskussion kring möjliga konsekvenser av sådan lagstiftning finner jag oförsvarbar.},
 author    = {Liljegren, Kristin},
 keyword   = {Straffrätt,Kvinnofrid,våld mot kvinnor,grovt kvinnofridsbrott,Handbook for legislation on violence against women},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handbook for legislation on violence against women- en jämförelse med kvinnofridslagstiftningen},
 year     = {2014},
}