Advanced

Att få en kamel genom ett nålsöga - om möjligheten att beviljas resning i brottmål till förmån för den tilltalade

Salomonsson, Jessica LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka om möjligheterna till resning i brottmål till förmån för en tilltalad, avgränsat till resningsgrunden nya omständigheter och bevis, är tillräckliga. Resningsbestämmelserna bygger på en avvägning mellan intresset av att en lagakraftvunnen dom förblir orubblig, orubblighetsprincipen, och intresset av materiellt riktiga avgöranden, sanningsprincipen. Orubblighetsprincipen bottnar i legitimitet för rättsväsendet i form av förutsebarhet och trygghet för parterna i en process, rättseffektivitet och rättsekonomiska skäl. Sanningsprincipen vilar i sin tur också på starka legitimitetsskäl då det vore stötande för rättskänslan ifall det visar sig att tveksamma domar inte går att ompröva. Detta är väsentligt... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka om möjligheterna till resning i brottmål till förmån för en tilltalad, avgränsat till resningsgrunden nya omständigheter och bevis, är tillräckliga. Resningsbestämmelserna bygger på en avvägning mellan intresset av att en lagakraftvunnen dom förblir orubblig, orubblighetsprincipen, och intresset av materiellt riktiga avgöranden, sanningsprincipen. Orubblighetsprincipen bottnar i legitimitet för rättsväsendet i form av förutsebarhet och trygghet för parterna i en process, rättseffektivitet och rättsekonomiska skäl. Sanningsprincipen vilar i sin tur också på starka legitimitetsskäl då det vore stötande för rättskänslan ifall det visar sig att tveksamma domar inte går att ompröva. Detta är väsentligt även för att upprätthålla respekten för mänsklig värdighet och allmänhetens förtroende för rättskipningen. Med hänsyn till dessa skäl har i förarbetena uttalats att vid resning till förmån för den tilltalade borde sanningsprincipen väga tyngst.

HD:s praxis avseende resning i brottmål till förmån för den tilltalade vid nya omständigheter och bevis kan vid en jämförelse med lagstiftarens lösning på intresseavvägningen kritiseras för att ha varit alltför restriktiv, för att ha gjort det svårare att beviljas resning och för att ha lagt för stor tyngd vid orubblighetsprincipen.

Rättssäkerheten ska garantera att ingen oskyldig döms för brott och det vore ett misslyckande ifall tvivel uppstår om en doms riktighet och det inte gick att få till stånd en ny prövning. Att beviljas resning och därmed få en chans till upprättelse kan för den enskilde vara av stor betydelse. Ett exempel på betydelsen för den enskilde individen är Bertil Ströberg som ägnade nästan 30 år åt kampen för att rentvå sitt namn från stämpeln som spion. En beviljad resningsansökan innebär inte ett frikännande, utan bara en ny prövning och därför kan HD:s praxis sägas vara för restriktiv. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis is to examine if the possibilities to grant new trial in favour of the defendant in criminal cases are sufficient, limited to new circumstances and evidence as cause for new trial. The new trial provisions are based upon a consideration between the rule of immovability and the rule of truth, that is, the interest of an immovable legally binding judgment opposite the interest of a correct decision. The rule of immovability is founded on the base of legitimacy in the judicial system in the form of predictability for the parties in the process, legal efficiency and procedural costs. The rule of truth is also founded on strong legitimate grounds, as it would be offensive to the sense of justice if questionable... (More)
The purpose of this thesis is to examine if the possibilities to grant new trial in favour of the defendant in criminal cases are sufficient, limited to new circumstances and evidence as cause for new trial. The new trial provisions are based upon a consideration between the rule of immovability and the rule of truth, that is, the interest of an immovable legally binding judgment opposite the interest of a correct decision. The rule of immovability is founded on the base of legitimacy in the judicial system in the form of predictability for the parties in the process, legal efficiency and procedural costs. The rule of truth is also founded on strong legitimate grounds, as it would be offensive to the sense of justice if questionable judgments would not be able to reconsider. This is essential also in respect of human dignity and peoples trust in the adjudication. With these reasons in regard the legislative history has stated that concerning new trials in favour of the defendant the rule of truth should be dominant.

The established practice of The Supreme Court when deciding upon new circumstances and evidence as cause for new trial in favour of the defendant could, in comparison with the weighing of interests by the legislator, be criticized for making it more difficult to be granted new trial and making the rule of immovability dominant.

The rule of law shall ensure that no one is wrongfully convicted and it would be a failure if a questionable judgment could not be granted a new trial. To be granted a new trial is often of great importance for the individual because of the possibility of acquittal. Bertil Ströberg is an example of this great importance. He dedicated almost 30 years of his life to exculpate himself from the judgment of espionage. A granted petition for a new trial results in a new adjudication, which does not necessarily result in an acquittal. Therefore the established practice of The Supreme Court could be criticized for being too restrictive. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salomonsson, Jessica LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, resning
language
Swedish
id
4449803
date added to LUP
2014-06-19 12:57:18
date last changed
2014-06-19 12:57:18
@misc{4449803,
 abstract   = {The purpose of this thesis is to examine if the possibilities to grant new trial in favour of the defendant in criminal cases are sufficient, limited to new circumstances and evidence as cause for new trial. The new trial provisions are based upon a consideration between the rule of immovability and the rule of truth, that is, the interest of an immovable legally binding judgment opposite the interest of a correct decision. The rule of immovability is founded on the base of legitimacy in the judicial system in the form of predictability for the parties in the process, legal efficiency and procedural costs. The rule of truth is also founded on strong legitimate grounds, as it would be offensive to the sense of justice if questionable judgments would not be able to reconsider. This is essential also in respect of human dignity and peoples trust in the adjudication. With these reasons in regard the legislative history has stated that concerning new trials in favour of the defendant the rule of truth should be dominant. 

The established practice of The Supreme Court when deciding upon new circumstances and evidence as cause for new trial in favour of the defendant could, in comparison with the weighing of interests by the legislator, be criticized for making it more difficult to be granted new trial and making the rule of immovability dominant. 

The rule of law shall ensure that no one is wrongfully convicted and it would be a failure if a questionable judgment could not be granted a new trial. To be granted a new trial is often of great importance for the individual because of the possibility of acquittal. Bertil Ströberg is an example of this great importance. He dedicated almost 30 years of his life to exculpate himself from the judgment of espionage. A granted petition for a new trial results in a new adjudication, which does not necessarily result in an acquittal. Therefore the established practice of The Supreme Court could be criticized for being too restrictive.},
 author    = {Salomonsson, Jessica},
 keyword   = {processrätt,resning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att få en kamel genom ett nålsöga - om möjligheten att beviljas resning i brottmål till förmån för den tilltalade},
 year     = {2014},
}