Advanced

Från köket till styrelserummet - Kvinnans rättsliga ställning i Sverige och Tyskland under 1900-talet

Andersson, Lina LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats utforskar utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning i Sverige respektive Tyskland under 1900-talet, främst för tiden fram till och strax efter andra världskriget. De aspekter som behandlas är dels rätten till förvärvsarbete, dels kvinnans rättigheter inom ramen för äktenskapet. De båda länderna ligger relativt nära varandra geografiskt och har den viktiga faktor gemensamt att de båda är medlemmar i EU, varifrån en stor del av den rättsliga regleringen med avseende på jämställdhet kommer. Ändå finns det en märkbar skillnad på kvinnans rättsliga ställning på olika områden i samhället i de båda länderna jämförelsevis. Vad gäller arbetsrätten riskerade exempelvis tyska kvinnor att bli uppsagda av sina arbetsgivare på grund av... (More)
Denna uppsats utforskar utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning i Sverige respektive Tyskland under 1900-talet, främst för tiden fram till och strax efter andra världskriget. De aspekter som behandlas är dels rätten till förvärvsarbete, dels kvinnans rättigheter inom ramen för äktenskapet. De båda länderna ligger relativt nära varandra geografiskt och har den viktiga faktor gemensamt att de båda är medlemmar i EU, varifrån en stor del av den rättsliga regleringen med avseende på jämställdhet kommer. Ändå finns det en märkbar skillnad på kvinnans rättsliga ställning på olika områden i samhället i de båda länderna jämförelsevis. Vad gäller arbetsrätten riskerade exempelvis tyska kvinnor att bli uppsagda av sina arbetsgivare på grund av giftermål eller graviditet flera år efter det att svenska kvinnor hade getts ett skydd mot detta i lag. På äktenskapsrättens område hade de svenska kvinnorna rätt att förfoga över sina egna pengar långt innan samma rättighet tillkom kvinnor i Tyskland. En möjlig förklaring är att det kristdemokratiska partiet, som värnar om katolska värdegrunder och ofta argumenterar för den traditionella synen på hushållsarbete som kvinnans primära uppgift, har haft stor politisk makt i Tyskland under det senaste seklet. Ser man på situationen idag håller skillnaderna oundvikligen på att minska mycket på grund av det faktum att både Tyskland och Sverige är medlemmar i Europeiska Unionen, och därmed tvungna att införliva de grundläggande principer som dess institutioner lägger fram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Lina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria
language
Swedish
id
4449904
date added to LUP
2014-06-22 13:22:10
date last changed
2014-06-22 13:22:10
@misc{4449904,
 abstract   = {Denna uppsats utforskar utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning i Sverige respektive Tyskland under 1900-talet, främst för tiden fram till och strax efter andra världskriget. De aspekter som behandlas är dels rätten till förvärvsarbete, dels kvinnans rättigheter inom ramen för äktenskapet. De båda länderna ligger relativt nära varandra geografiskt och har den viktiga faktor gemensamt att de båda är medlemmar i EU, varifrån en stor del av den rättsliga regleringen med avseende på jämställdhet kommer. Ändå finns det en märkbar skillnad på kvinnans rättsliga ställning på olika områden i samhället i de båda länderna jämförelsevis. Vad gäller arbetsrätten riskerade exempelvis tyska kvinnor att bli uppsagda av sina arbetsgivare på grund av giftermål eller graviditet flera år efter det att svenska kvinnor hade getts ett skydd mot detta i lag. På äktenskapsrättens område hade de svenska kvinnorna rätt att förfoga över sina egna pengar långt innan samma rättighet tillkom kvinnor i Tyskland. En möjlig förklaring är att det kristdemokratiska partiet, som värnar om katolska värdegrunder och ofta argumenterar för den traditionella synen på hushållsarbete som kvinnans primära uppgift, har haft stor politisk makt i Tyskland under det senaste seklet. Ser man på situationen idag håller skillnaderna oundvikligen på att minska mycket på grund av det faktum att både Tyskland och Sverige är medlemmar i Europeiska Unionen, och därmed tvungna att införliva de grundläggande principer som dess institutioner lägger fram.},
 author    = {Andersson, Lina},
 keyword   = {Rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från köket till styrelserummet - Kvinnans rättsliga ställning i Sverige och Tyskland under 1900-talet},
 year     = {2014},
}