Advanced

Konsumentskyddet i den digitala världen -En undersökning av konsumenternas skydd i handeln med digitala produkter på nätet

Häggqvist, Åke LU (2014) LAGF03 20141
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om köp av digitala produkter. Det handlar främst om köp av nedladdningsbara filer och streaming. Frågeställningen är huruvida Konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen kan tillämpas på den typen av avtal. Syftet med uppsatsen är att utreda vilket konsumentskydd det finns vid köp av digitala produkter över internet samt undersöka om det utgör ett bra skydd för konsumenten. För att uppnå detta företas en rättsutredning för att ta reda på gällande rätt. Ett konsumentperspektiv används för att sedan avgöra om rätten ger ett godtagbart skydd eller inte.


Syftet med konsumentskyddslagarna är främst att uppnå en balans emellan konsumenten och näringsidkaren. Reglerna ska också stimulera konsumentmarknaden samt förstärka... (More)
Uppsatsen handlar om köp av digitala produkter. Det handlar främst om köp av nedladdningsbara filer och streaming. Frågeställningen är huruvida Konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen kan tillämpas på den typen av avtal. Syftet med uppsatsen är att utreda vilket konsumentskydd det finns vid köp av digitala produkter över internet samt undersöka om det utgör ett bra skydd för konsumenten. För att uppnå detta företas en rättsutredning för att ta reda på gällande rätt. Ett konsumentperspektiv används för att sedan avgöra om rätten ger ett godtagbart skydd eller inte.


Syftet med konsumentskyddslagarna är främst att uppnå en balans emellan konsumenten och näringsidkaren. Reglerna ska också stimulera konsumentmarknaden samt förstärka konsumentens rättssäkerhet.


En av de tillämpliga lagarna är den nu reviderade distansavtalslagen. Den reglerar ångerrätt och näringsidkarens informationsplikt. Ångerrätten när det gäller digitala produkter är dock dispositiv.


Efter detta inleds den mer omfattande rättsutredningen i uppsatsen. Det konstateras att digitala produkter ska ses som nyttjanderätter snarare än avtal om köp eller tjänst.
Konsumentköplagen är dock antagligen analogiskt tillämpning enligt vad som uttalas i ett antal offentliga utredningar på området. Den kan även ge stark vägledning vid tillämpning av
36 § Avtalslagen.Den slutgiltiga analysen kommer till slutsatsen att rättsläget inte är önskvärt eftersom att rättssäkerheten för konsumenten inte är tillfredsställd när reglerna är av dispositiv karaktär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Häggqvist, Åke LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
digital konsumentskydd
language
Swedish
id
4449923
date added to LUP
2014-06-22 13:21:30
date last changed
2014-06-22 13:21:30
@misc{4449923,
 abstract   = {Uppsatsen handlar om köp av digitala produkter. Det handlar främst om köp av nedladdningsbara filer och streaming. Frågeställningen är huruvida Konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen kan tillämpas på den typen av avtal. Syftet med uppsatsen är att utreda vilket konsumentskydd det finns vid köp av digitala produkter över internet samt undersöka om det utgör ett bra skydd för konsumenten. För att uppnå detta företas en rättsutredning för att ta reda på gällande rätt. Ett konsumentperspektiv används för att sedan avgöra om rätten ger ett godtagbart skydd eller inte.


Syftet med konsumentskyddslagarna är främst att uppnå en balans emellan konsumenten och näringsidkaren. Reglerna ska också stimulera konsumentmarknaden samt förstärka konsumentens rättssäkerhet.


En av de tillämpliga lagarna är den nu reviderade distansavtalslagen. Den reglerar ångerrätt och näringsidkarens informationsplikt. Ångerrätten när det gäller digitala produkter är dock dispositiv.


Efter detta inleds den mer omfattande rättsutredningen i uppsatsen. Det konstateras att digitala produkter ska ses som nyttjanderätter snarare än avtal om köp eller tjänst.
Konsumentköplagen är dock antagligen analogiskt tillämpning enligt vad som uttalas i ett antal offentliga utredningar på området. Den kan även ge stark vägledning vid tillämpning av
36 § Avtalslagen.Den slutgiltiga analysen kommer till slutsatsen att rättsläget inte är önskvärt eftersom att rättssäkerheten för konsumenten inte är tillfredsställd när reglerna är av dispositiv karaktär.},
 author    = {Häggqvist, Åke},
 keyword   = {digital konsumentskydd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumentskyddet i den digitala världen -En undersökning av konsumenternas skydd i handeln med digitala produkter på nätet},
 year     = {2014},
}