Advanced

Laglottsskyddet i moderna familjekonstellationer - Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet

Gärdlund, Ina LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
This thesis is aimed at examining and discussing whether the purpose of inheritance law rules on advance inheritance and the reinforced legal portion is met for heirs in modern family constellations. Existing law governing inheritance in advance and the reinforced legal portion has been scrutinised. These two institutions regulate how gifts that parents have given to their children during their lifetime are to be dealt with at their demise. Moreover, the issues of how to value the gifts, how it affects the heirs and how the institutions relate to each other have been examined.

The provisions on advances and the reinforced legal portion protect the heirs by safeguarding their statutory right to a reserved portion of the inheritance. The... (More)
This thesis is aimed at examining and discussing whether the purpose of inheritance law rules on advance inheritance and the reinforced legal portion is met for heirs in modern family constellations. Existing law governing inheritance in advance and the reinforced legal portion has been scrutinised. These two institutions regulate how gifts that parents have given to their children during their lifetime are to be dealt with at their demise. Moreover, the issues of how to value the gifts, how it affects the heirs and how the institutions relate to each other have been examined.

The provisions on advances and the reinforced legal portion protect the heirs by safeguarding their statutory right to a reserved portion of the inheritance. The provisions’ original purpose was to keep children from being disinherited, as their future livelihood was dependent upon the possibility to keep the family estate. This purpose has changed over the years and today the purpose of the rules is mainly to uphold some semblance of fairness among the heirs. Over the past decades, family constellations have gone through a change as more and more marriages end in divorce and new families are formed. New social security schemes have been introduced in society and inheritance has detracted as a means of livelihood.

There are opportunities for spouses to perform legal acts during their lifetime in order to favour or disfavour any heir through gifts. The changes in family situation have caused the protective purpose of advance inheritance and reinforced legal portion provisions to become outdated, even though they to some extent still protect the heirs’ statutory right to the legal portion. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ska utreda och diskutera ifall syftet med arvsrättens regler om förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet uppfylls för bröstarvingar i moderna familjekonstellationer. Gällande rätt avseende förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet har studerats. Dessa två institut reglerar gåvor som föräldrar, under sin livstid, givit till något barn och hur gåvorna ska hanteras vid förälderns frånfälle. Även hur gåvorna ska värderas, hur arvingarna påverkas och hur instituten förhåller sig till varandra har studerats.

Förskottsreglerna och det förstärkta laglottsskyddet skyddar bröstarvingarna genom att de säkerställer bröstarvingarnas lagstadgade rätt till laglott av arvet efter sina föräldrar. Ursprungligen hade... (More)
Denna uppsats ska utreda och diskutera ifall syftet med arvsrättens regler om förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet uppfylls för bröstarvingar i moderna familjekonstellationer. Gällande rätt avseende förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet har studerats. Dessa två institut reglerar gåvor som föräldrar, under sin livstid, givit till något barn och hur gåvorna ska hanteras vid förälderns frånfälle. Även hur gåvorna ska värderas, hur arvingarna påverkas och hur instituten förhåller sig till varandra har studerats.

Förskottsreglerna och det förstärkta laglottsskyddet skyddar bröstarvingarna genom att de säkerställer bröstarvingarnas lagstadgade rätt till laglott av arvet efter sina föräldrar. Ursprungligen hade reglerna till syfte att barnen inte skulle bli arvlösa eftersom deras framtida försörjning var beroende av att de erhöll arv efter föräldrarna, för att ha möjlighet att behålla fast egendom inom familjen. Detta syfte har kommit att förändras och idag är syftet med reglerna främst att uppnå viss rättvisa mellan bröstarvingarna. Under de senaste årtiondena har det skett förändringar i familjekonstellationerna genom att allt fler äktenskap har upplösts och att nya familjer har bildas. Nya trygghetssystem har även införts i samhället och arvet som barnens försörjningsfaktor har urholkats.

Det finns möjligheter för makar att under bådas livstid genomföra rättshandlingar för att gynna eller missgynna någon bröstarvinge genom gåvor. De förändringar i familjeförhållandena som skett har medfört att förskottsreglerna och det förstärkta laglottsskyddets skyddssyfte inte är tidsenligt även om de fortfarande till viss del skyddar bröstarvingarnas lagstadgade rätt till laglott. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gärdlund, Ina LU
supervisor
organization
alternative title
Protection of the legal portion of the inheritance - Advances on inheritance and reinforced legal portion
course
JURM02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, Arv, Förskott på arv, Det förstärkta laglottsskyddet, Gåva.
language
Swedish
id
4451077
date added to LUP
2014-06-12 08:41:25
date last changed
2014-06-12 08:41:25
@misc{4451077,
 abstract   = {Denna uppsats ska utreda och diskutera ifall syftet med arvsrättens regler om förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet uppfylls för bröstarvingar i moderna familjekonstellationer. Gällande rätt avseende förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet har studerats. Dessa två institut reglerar gåvor som föräldrar, under sin livstid, givit till något barn och hur gåvorna ska hanteras vid förälderns frånfälle. Även hur gåvorna ska värderas, hur arvingarna påverkas och hur instituten förhåller sig till varandra har studerats. 

Förskottsreglerna och det förstärkta laglottsskyddet skyddar bröstarvingarna genom att de säkerställer bröstarvingarnas lagstadgade rätt till laglott av arvet efter sina föräldrar. Ursprungligen hade reglerna till syfte att barnen inte skulle bli arvlösa eftersom deras framtida försörjning var beroende av att de erhöll arv efter föräldrarna, för att ha möjlighet att behålla fast egendom inom familjen. Detta syfte har kommit att förändras och idag är syftet med reglerna främst att uppnå viss rättvisa mellan bröstarvingarna. Under de senaste årtiondena har det skett förändringar i familjekonstellationerna genom att allt fler äktenskap har upplösts och att nya familjer har bildas. Nya trygghetssystem har även införts i samhället och arvet som barnens försörjningsfaktor har urholkats. 

Det finns möjligheter för makar att under bådas livstid genomföra rättshandlingar för att gynna eller missgynna någon bröstarvinge genom gåvor. De förändringar i familjeförhållandena som skett har medfört att förskottsreglerna och det förstärkta laglottsskyddets skyddssyfte inte är tidsenligt även om de fortfarande till viss del skyddar bröstarvingarnas lagstadgade rätt till laglott.},
 author    = {Gärdlund, Ina},
 keyword   = {Familjerätt,Arv,Förskott på arv,Det förstärkta laglottsskyddet,Gåva.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Laglottsskyddet i moderna familjekonstellationer - Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet},
 year     = {2014},
}