Advanced

Tredimensionell fastighetsbildning - kravet på tillförsäkrade rättigheter

Abelsson, Thomas LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den 1 januari år 2004 infördes i svensk rätt möjligheten att bilda tredimensionella fastigheter. Detta innebar en stor principiell förändring i svensk fastighetsrätt. Från att som tidigare endast kunna avgränsas i markplanet kan en fastighet nu bestå av en sluten volym, en tredimensionell fastighet.

En förutsättning för att bilda en tredimensionell fastighet är att det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder och även att den tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

Tredimensionella fastigheter kan förutom att ha grannar bredvid sig även ha grannar under och över, och även dela sin bärande konstruktion med dessa. En tredimensionell fastighet är i de flesta fall... (More)
Den 1 januari år 2004 infördes i svensk rätt möjligheten att bilda tredimensionella fastigheter. Detta innebar en stor principiell förändring i svensk fastighetsrätt. Från att som tidigare endast kunna avgränsas i markplanet kan en fastighet nu bestå av en sluten volym, en tredimensionell fastighet.

En förutsättning för att bilda en tredimensionell fastighet är att det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder och även att den tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

Tredimensionella fastigheter kan förutom att ha grannar bredvid sig även ha grannar under och över, och även dela sin bärande konstruktion med dessa. En tredimensionell fastighet är i de flesta fall i högre grad beroende av sina grannar än vad är fallet med en traditionell fastighet. Det infördes därför ett krav i lagen att de rättigheter som behövs ska tillförsäkras den tredimensionella fastigheten.

Lagstiftaren ville inte närmre precisera vilka dessa rättigheter är eller hur de bäst tillförsäkras utan lämnade detta till lantmäterimyndigheten att avgöra i det enskilda fallet.

Efter att ha gått igenom de möjliga rättighetslösningar som står till förfogande blir slutsatsen att grundskyddet i grannelagsrätten är för svagt, men att det annars är beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet vad som blir avgörande vid valet av rättighetslösning. (Less)
Abstract
January 1, 2004, a new law in Sweden made it possible to form three-dimensional real property units. This was a fundamental change in Swedish real estate law. Before, real property could only be defined in the horizontal plane but can now be defined both horizontally and vertically, making it possible for real property to consist of a closed volume rather than just an area.

A prerequisite to form a three-dimensional property is that three- dimensional property registration is more suitable than other measures and also that the three-dimensional real property unit is ensured the legal rights necessary for its appropriate use.

Three-dimensional property units, in addition to having neighbours next to them also have neighbors above and... (More)
January 1, 2004, a new law in Sweden made it possible to form three-dimensional real property units. This was a fundamental change in Swedish real estate law. Before, real property could only be defined in the horizontal plane but can now be defined both horizontally and vertically, making it possible for real property to consist of a closed volume rather than just an area.

A prerequisite to form a three-dimensional property is that three- dimensional property registration is more suitable than other measures and also that the three-dimensional real property unit is ensured the legal rights necessary for its appropriate use.

Three-dimensional property units, in addition to having neighbours next to them also have neighbors above and below, and share their supporting structure with these. A three-dimensional property unit is in most cases more dependent on its neighbors than is the case with a traditional property. It was therefore a requirement in the law that the rights needed must be assured the three-dimensional property.

The legislator did not define more closely what those rights are and how they can best be secured, leaving this to the land surveying authority to decide in each individual case.

After studying the possible right solutions that are available, it is concluded that the basic neighbourly right is weak, but that otherwise it depends on the circumstances of the individual case, what will be decisive in the choice between solutions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abelsson, Thomas LU
supervisor
organization
alternative title
Property in three dimensions
course
JURM02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Fastighetsrätt
language
Swedish
id
4451122
date added to LUP
2014-07-01 07:11:20
date last changed
2014-07-01 07:11:20
@misc{4451122,
 abstract   = {January 1, 2004, a new law in Sweden made it possible to form three-dimensional real property units. This was a fundamental change in Swedish real estate law. Before, real property could only be defined in the horizontal plane but can now be defined both horizontally and vertically, making it possible for real property to consist of a closed volume rather than just an area.

A prerequisite to form a three-dimensional property is that three- dimensional property registration is more suitable than other measures and also that the three-dimensional real property unit is ensured the legal rights necessary for its appropriate use.

Three-dimensional property units, in addition to having neighbours next to them also have neighbors above and below, and share their supporting structure with these. A three-dimensional property unit is in most cases more dependent on its neighbors than is the case with a traditional property. It was therefore a requirement in the law that the rights needed must be assured the three-dimensional property. 

The legislator did not define more closely what those rights are and how they can best be secured, leaving this to the land surveying authority to decide in each individual case. 

After studying the possible right solutions that are available, it is concluded that the basic neighbourly right is weak, but that otherwise it depends on the circumstances of the individual case, what will be decisive in the choice between solutions.},
 author    = {Abelsson, Thomas},
 keyword   = {Fastighetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tredimensionell fastighetsbildning - kravet på tillförsäkrade rättigheter},
 year     = {2014},
}