Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Perioperativa specialistsjuksköterskors samarbete och kunskap kring värmebevarande omvårdnadsåtgärder

Bergstrand, Katarina LU and Jakob, Mikaela LU (2014) OPSM50 20141
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
De perioperativa specialistsjuksköterskorna har ett stort ansvar för att säkerställa patientsäkerhet och förebygga misstag och patientskador. För att kunna ge denna vård krävs det att de har erforderliga kunskaper inom intraoperativ värmebevaring och att de i sitt samarbete för en aktiv dialog. Bristande kommunikation mellan vårdgivare är en av de vanligaste orsakerna till vårdskador. Syftet med föreliggande studie var att beskriva och jämföra operations- och anestesisjuksköterskornas upplevelser kring samarbete och kunskap om värmebevarande omvårdnadsåtgärder. En kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter genomfördes på två sjukhus i södra Sverige. 98 sjuksköterskor deltog från fem olika operationsavdelningar. Resultatet visar att merparten... (More)
De perioperativa specialistsjuksköterskorna har ett stort ansvar för att säkerställa patientsäkerhet och förebygga misstag och patientskador. För att kunna ge denna vård krävs det att de har erforderliga kunskaper inom intraoperativ värmebevaring och att de i sitt samarbete för en aktiv dialog. Bristande kommunikation mellan vårdgivare är en av de vanligaste orsakerna till vårdskador. Syftet med föreliggande studie var att beskriva och jämföra operations- och anestesisjuksköterskornas upplevelser kring samarbete och kunskap om värmebevarande omvårdnadsåtgärder. En kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter genomfördes på två sjukhus i södra Sverige. 98 sjuksköterskor deltog från fem olika operationsavdelningar. Resultatet visar att merparten av operationssjuksköterskorna tyckte att samarbetet fungerade väl vilket anestesisjuksköterskorna inte höll med om i samma utsträckning. Anestesisjuksköterskorna ansåg sig också i högre utsträckning ha huvudansvar för värmebevarande omvårdnadsåtgärder. Det ter sig vara av vikt för de olika specialistsjuksköterskegrupperna att ta del av varandras kunskap samt att föra en aktiv dialog kring värmebevaring för att kunna erbjuda en god och säker perioperativ vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergstrand, Katarina LU and Jakob, Mikaela LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Perioperativ sjuksköterska, kommunikation, samarbete, patientssäkerhet, hypotermi, värmebevarande åtgärder
language
Swedish
id
4451439
date added to LUP
2014-06-10 09:06:46
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4451439,
 abstract   = {{De perioperativa specialistsjuksköterskorna har ett stort ansvar för att säkerställa patientsäkerhet och förebygga misstag och patientskador. För att kunna ge denna vård krävs det att de har erforderliga kunskaper inom intraoperativ värmebevaring och att de i sitt samarbete för en aktiv dialog. Bristande kommunikation mellan vårdgivare är en av de vanligaste orsakerna till vårdskador. Syftet med föreliggande studie var att beskriva och jämföra operations- och anestesisjuksköterskornas upplevelser kring samarbete och kunskap om värmebevarande omvårdnadsåtgärder. En kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter genomfördes på två sjukhus i södra Sverige. 98 sjuksköterskor deltog från fem olika operationsavdelningar. Resultatet visar att merparten av operationssjuksköterskorna tyckte att samarbetet fungerade väl vilket anestesisjuksköterskorna inte höll med om i samma utsträckning. Anestesisjuksköterskorna ansåg sig också i högre utsträckning ha huvudansvar för värmebevarande omvårdnadsåtgärder. Det ter sig vara av vikt för de olika specialistsjuksköterskegrupperna att ta del av varandras kunskap samt att föra en aktiv dialog kring värmebevaring för att kunna erbjuda en god och säker perioperativ vård.}},
 author    = {{Bergstrand, Katarina and Jakob, Mikaela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Perioperativa specialistsjuksköterskors samarbete och kunskap kring värmebevarande omvårdnadsåtgärder}},
 year     = {{2014}},
}