Advanced

The Rights of Children in EU Law - A case law study regarding children's rights within the paradigms of instrumentalism, individualism and protectionism

Svensson, Linda LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract
Within the legal field free movement of workers the child has been given a right under Article 12 in Regulation 1612/68 to education in the host Member State. For the right to apply the child has to move and reside with the worker. The principle of equal treatment applies to the provision, which requires that, the Member State does not discriminate against children to workers. To give the right full effect the CJEU stipulated in Baumbast that the child has a right to be accompanied by a primary carer in order to be able to pursue the education successfully. The limits to the right has further been tried and tested in other cases, such as Texiera and Ibrahim.

When the EU-citizenship became part of EU law, also the child became... (More)
Within the legal field free movement of workers the child has been given a right under Article 12 in Regulation 1612/68 to education in the host Member State. For the right to apply the child has to move and reside with the worker. The principle of equal treatment applies to the provision, which requires that, the Member State does not discriminate against children to workers. To give the right full effect the CJEU stipulated in Baumbast that the child has a right to be accompanied by a primary carer in order to be able to pursue the education successfully. The limits to the right has further been tried and tested in other cases, such as Texiera and Ibrahim.

When the EU-citizenship became part of EU law, also the child became encompassed by this status. CJEU interpreted in Zhu and Chen that anyone who is a national of a Member State is an EU-citizen and has then a right to move and reside within the European Union as long as the EU-citizen has sufficient resources and a comprehensive sickness insurance. To give full effect to the Article, if a child exercising the right to free movement then the child has received a right to be accompanied by a primary carer. That concept has also been tried and test within the field of EU-citizenship inter alia in O and S, and in Iida. Furthermore, the EU-citizenship was held to be a status which at a minimum prevents Member States that a child loses the status as an EU citizen. That was held in Ruiz Zambrano and later confirmed in Alopka.

In Brussel II-Regulation children shall be returned quickly if a child has been wrongfully abducted. Therefore, has a rather rigid system been created to facilitate the cooperation between national courts in issues concerning parental responsibility and claimed rights to custody of children in cross-border situations. The court where the child is considered to be habitual resident is considered to be the best suited court to try these disputes. This raises problems in regard to what is the best interest of the child, if one thinks outside CJEU strict interpretation of the objective of the Brussels II-Regulation.

The Charter of Fundamental rights also contains Article 24 ‘the rights of the child’ which addresses children and their rights, the child have the right to be heard, the best interest shall be considered and also to remain in contact with both parents on a regular basis. The Charter of Fundamental Rights does effect the application of EU law and in particular when the application of law concerns a child then Article 24 shall come into play. (Less)
Abstract (Swedish)
Inom rättsområdet fri rörlighet av arbetare har barnet givits en rätt under Artikel 12 till utbildning i Förordning 1612/68 som barnet kan göra burk av i värd Medlems Staten. För att barnets rätt till utbildning ska bli tillämplig måste barnet flytta och bo tillsammans med föräldern som är arbetare. Likabehandlingsprincipen är tillämplig tillsammans med rätten till utbildning vilken kräver att Medlems Staten inte diskriminerar barn till arbetare. Rätten till utbildning har givits full effekt av EU-domstolen, som fastställde i Baumbast att barnet har rätt att bli åtföljt av sin förälder för att kunna göra bruk av sin rätt till utbildning i det fall föräldern skulle upphöra att arbeta och inte längre innehar statusen arbetstagare. Gränserna... (More)
Inom rättsområdet fri rörlighet av arbetare har barnet givits en rätt under Artikel 12 till utbildning i Förordning 1612/68 som barnet kan göra burk av i värd Medlems Staten. För att barnets rätt till utbildning ska bli tillämplig måste barnet flytta och bo tillsammans med föräldern som är arbetare. Likabehandlingsprincipen är tillämplig tillsammans med rätten till utbildning vilken kräver att Medlems Staten inte diskriminerar barn till arbetare. Rätten till utbildning har givits full effekt av EU-domstolen, som fastställde i Baumbast att barnet har rätt att bli åtföljt av sin förälder för att kunna göra bruk av sin rätt till utbildning i det fall föräldern skulle upphöra att arbeta och inte längre innehar statusen arbetstagare. Gränserna för när föräldern får åtfölja barnet utan att uppfylla några andra kriterier i EU-rätt har prövats i rättsfall som Texiera och Ibrahim.

När EU medborgarskapet blev en del utav EU-rätten, omfattades även barn av den statusen. EU-domstolen fastställde detta i Zhu and Chen som tolkade att även rätt till fri rörlighet gav barnet en rätt att bli åtföljt av sin förälder som inte vara EU-medborgare. Bara denne såg till att barnet och föräldern hade tillräckligt med resurser och innehade en omfattande sjukförsäkring för att inte bli till en ekonomisk börda för Medlems Staten. Barnets rätt att bli åtföljt av en förälder har i flera fall prövats utav EU-domstolen. Utmärkande för EU-rätten är att det måste finnas en länk till utövad fri rörlighet för att EU-rätten ska bli tillämplig. I Ruiz Zambrano fanns det dock ingen sådan länk, men barnen som vara EU-medborgare riskerade att få lämna sitt hemland till följd av att föräldrarna inte vara medborgare där. För att förhindra att barn utsätts för denna risk att förlora sitt EU-medborgarskap tolkade EU-domstolen att Artikel 20 i Fördraget om EU:s Funktionssätt skulle ges effekt på sätt att barnens föräldrar fick stanna med barnen.

Vidare syftar bland annat Bryssel II-Förordningen till att skydda barn ifrån att bli olovligt bortförda ifrån sitt hemland i fall då föräldrarna delar på vårdnaden. Om barnet har blivit bortfört ska samordningssystemet som Bryssel II-Förordningen föreskriver respekteras och domstolarna ska samarbeta för att barnet återlämnas snarast möjligt. Domstolen som har jurisdiktion att döma i frågor i dessa situationer är domstolen där barnet har domicil. Har barnet blivit olovligt bortfört så är det alltid den domstolen där barnet hade sin senast domicil som ska ha jurisdiktion, då den anses bäst lämpad att pröva saken utifrån barnet intresse. Så är även fallet när barnet har kommit att integreras i den andra Medlems Staten och det ger upphov till problematik kring i vilken utsträckning som barnets bästa verkligen beaktas.

Den Europeiska Unionens Stadga om de Grundläggande Rättigheterna innehåller också Artikel 24 ’barnets rättigheter’, Artikeln adresserar barn när EU-rätt är applicerbar och situationen berör ett barn. I synnerhet ska hänsyn tas till barnets rätt att bli hörd, barnets bästa och barnets rätt att på en regelbunden basis förbli i kontakt med båda föräldrarna. Den Europeiska Unionens Stadga om de Grundläggande Rättigheterna påverkar tillämpningen av EU-rätt och i synnerhet när ett barn är med i bilden aktualiseras tillämpningen av Artikel 24. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Linda LU
supervisor
organization
course
JURM02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU law, children's rights, workers rights, equal treatment, EU citizenship, Brussel II-Regulation, Charter of Fundamental Rights, Best interest of the child
language
English
id
4451678
date added to LUP
2014-06-12 09:05:43
date last changed
2014-06-12 09:05:43
@misc{4451678,
 abstract   = {Within the legal field free movement of workers the child has been given a right under Article 12 in Regulation 1612/68 to education in the host Member State. For the right to apply the child has to move and reside with the worker. The principle of equal treatment applies to the provision, which requires that, the Member State does not discriminate against children to workers. To give the right full effect the CJEU stipulated in Baumbast that the child has a right to be accompanied by a primary carer in order to be able to pursue the education successfully. The limits to the right has further been tried and tested in other cases, such as Texiera and Ibrahim. 

When the EU-citizenship became part of EU law, also the child became encompassed by this status. CJEU interpreted in Zhu and Chen that anyone who is a national of a Member State is an EU-citizen and has then a right to move and reside within the European Union as long as the EU-citizen has sufficient resources and a comprehensive sickness insurance. To give full effect to the Article, if a child exercising the right to free movement then the child has received a right to be accompanied by a primary carer. That concept has also been tried and test within the field of EU-citizenship inter alia in O and S, and in Iida. Furthermore, the EU-citizenship was held to be a status which at a minimum prevents Member States that a child loses the status as an EU citizen. That was held in Ruiz Zambrano and later confirmed in Alopka.

In Brussel II-Regulation children shall be returned quickly if a child has been wrongfully abducted. Therefore, has a rather rigid system been created to facilitate the cooperation between national courts in issues concerning parental responsibility and claimed rights to custody of children in cross-border situations. The court where the child is considered to be habitual resident is considered to be the best suited court to try these disputes. This raises problems in regard to what is the best interest of the child, if one thinks outside CJEU strict interpretation of the objective of the Brussels II-Regulation. 

The Charter of Fundamental rights also contains Article 24 ‘the rights of the child’ which addresses children and their rights, the child have the right to be heard, the best interest shall be considered and also to remain in contact with both parents on a regular basis. The Charter of Fundamental Rights does effect the application of EU law and in particular when the application of law concerns a child then Article 24 shall come into play.},
 author    = {Svensson, Linda},
 keyword   = {EU law,children's rights,workers rights,equal treatment,EU citizenship,Brussel II-Regulation,Charter of Fundamental Rights,Best interest of the child},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Rights of Children in EU Law - A case law study regarding children's rights within the paradigms of instrumentalism, individualism and protectionism},
 year     = {2014},
}