Advanced

Operationssjuksköterskors upplevelser av de första två arbetsåren efter examen . En kvalitativ intervjustudie.

Kellner, Cornelia LU and Andersson, Ulrika LU (2014) OPSM50 20141
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Den första yrkesverksamma tiden kan upplevas som omvälvande för den nyutexaminerade operationssjuksköterskan. Erfarenhet ska förvärvas och en trygghet i den nya yrkesrollen börja grundläggas. Kommunikation och samarbete på operationssalen är essentiellt för såväl patientsäkerheten som operationsverksamhetens funktion, vilket ställer krav på samtliga yrkeskategorier.

Syfte: Studien avsåg att belysa operationssjuksköterskors upplevelser av erfarenhet, kommunikation och samarbete på operationssalen under de två första arbetsåren efter examen.

Metod: Studien utfördes med en kvalitativ ansats genom semi-strukturerade intervjuer. Åtta operationssjuksköterskor med yrkeserfarenhet från sex månader till två år deltog. Den... (More)
Bakgrund: Den första yrkesverksamma tiden kan upplevas som omvälvande för den nyutexaminerade operationssjuksköterskan. Erfarenhet ska förvärvas och en trygghet i den nya yrkesrollen börja grundläggas. Kommunikation och samarbete på operationssalen är essentiellt för såväl patientsäkerheten som operationsverksamhetens funktion, vilket ställer krav på samtliga yrkeskategorier.

Syfte: Studien avsåg att belysa operationssjuksköterskors upplevelser av erfarenhet, kommunikation och samarbete på operationssalen under de två första arbetsåren efter examen.

Metod: Studien utfördes med en kvalitativ ansats genom semi-strukturerade intervjuer. Åtta operationssjuksköterskor med yrkeserfarenhet från sex månader till två år deltog. Den efterföljande analysen gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Resultatet presenteras utifrån de tre områdena erfarenhet, kommunikation och samarbete. Den första yrkesverksamma tiden präglades av en strävan efter trygghet. Tvärprofessionell träning i kommunikation och samarbete redan under utbildningstiden kan ha positiv inverkan för operationsteamets funktion och patientsäkerheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kellner, Cornelia LU and Andersson, Ulrika LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationssjuksköterska. Upplevelser. Kommunikation. Erfarenhet. Trygghet. Samarbete. Patientsäkerhet. Intervjustudie.
language
Swedish
id
4456982
date added to LUP
2014-06-10 08:56:38
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4456982,
 abstract   = {Bakgrund: Den första yrkesverksamma tiden kan upplevas som omvälvande för den nyutexaminerade operationssjuksköterskan. Erfarenhet ska förvärvas och en trygghet i den nya yrkesrollen börja grundläggas. Kommunikation och samarbete på operationssalen är essentiellt för såväl patientsäkerheten som operationsverksamhetens funktion, vilket ställer krav på samtliga yrkeskategorier. 

Syfte: Studien avsåg att belysa operationssjuksköterskors upplevelser av erfarenhet, kommunikation och samarbete på operationssalen under de två första arbetsåren efter examen. 

Metod: Studien utfördes med en kvalitativ ansats genom semi-strukturerade intervjuer. Åtta operationssjuksköterskor med yrkeserfarenhet från sex månader till två år deltog. Den efterföljande analysen gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån de tre områdena erfarenhet, kommunikation och samarbete. Den första yrkesverksamma tiden präglades av en strävan efter trygghet. Tvärprofessionell träning i kommunikation och samarbete redan under utbildningstiden kan ha positiv inverkan för operationsteamets funktion och patientsäkerheten.},
 author    = {Kellner, Cornelia and Andersson, Ulrika},
 keyword   = {Operationssjuksköterska. Upplevelser. Kommunikation. Erfarenhet. Trygghet. Samarbete. Patientsäkerhet. Intervjustudie.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Operationssjuksköterskors upplevelser av de första två arbetsåren efter examen . En kvalitativ intervjustudie.},
 year     = {2014},
}