Advanced

Den nationella innovationskapaciteten - En empirisk och teoretisk studie av variabler som påverkar den nationella innovationskapaciteten i OECD-länder

Holmström Andersson, Tobias LU (2014) NEKH01 20141
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna studie är av empirisk och teoretisk karaktär och undersöker variabler som har en inverkan på den nationella innovationskapaciteten i OECD-länder. Då det inte finns ett välfungerande och internationellt erkänt mått på innovationskapacitet har studien använt antal nationella patentansökningar som proxy för den nationella innovationskapaciteten. För att identifiera de variabler som antas ha en inverkan på denna kapacitet skapades ett teoretiskt ramverk baserat på innovationsprocessen på företagsnivå, det nationella innovationssystemet, Triple Helix-modellen för innovation samt ekonomisk tillväxtteori. Genom en panelregression kan studien påvisa ett signifikant samband mellan antalet nationella patentansökningar och investering i... (More)
Denna studie är av empirisk och teoretisk karaktär och undersöker variabler som har en inverkan på den nationella innovationskapaciteten i OECD-länder. Då det inte finns ett välfungerande och internationellt erkänt mått på innovationskapacitet har studien använt antal nationella patentansökningar som proxy för den nationella innovationskapaciteten. För att identifiera de variabler som antas ha en inverkan på denna kapacitet skapades ett teoretiskt ramverk baserat på innovationsprocessen på företagsnivå, det nationella innovationssystemet, Triple Helix-modellen för innovation samt ekonomisk tillväxtteori. Genom en panelregression kan studien påvisa ett signifikant samband mellan antalet nationella patentansökningar och investering i forskning och utveckling samt antal publicerade vetenskapliga artiklar. Vid skattning av panelregressionen uppvisar investering i utbildning och det nationella måttet på kunskapsnivå en negativ inverkan på den nationella innovationskapaciteten. Detta resultat går emot den presenterade teorin och tänkbara orsaker till detta resultat diskuteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmström Andersson, Tobias LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Innovation economics, Innovationskapacitet, Paneldata, Makroekonomi, Patentansökningar
language
Swedish
id
4457723
date added to LUP
2014-06-23 22:12:25
date last changed
2014-06-23 22:12:25
@misc{4457723,
 abstract   = {Denna studie är av empirisk och teoretisk karaktär och undersöker variabler som har en inverkan på den nationella innovationskapaciteten i OECD-länder. Då det inte finns ett välfungerande och internationellt erkänt mått på innovationskapacitet har studien använt antal nationella patentansökningar som proxy för den nationella innovationskapaciteten. För att identifiera de variabler som antas ha en inverkan på denna kapacitet skapades ett teoretiskt ramverk baserat på innovationsprocessen på företagsnivå, det nationella innovationssystemet, Triple Helix-modellen för innovation samt ekonomisk tillväxtteori. Genom en panelregression kan studien påvisa ett signifikant samband mellan antalet nationella patentansökningar och investering i forskning och utveckling samt antal publicerade vetenskapliga artiklar. Vid skattning av panelregressionen uppvisar investering i utbildning och det nationella måttet på kunskapsnivå en negativ inverkan på den nationella innovationskapaciteten. Detta resultat går emot den presenterade teorin och tänkbara orsaker till detta resultat diskuteras.},
 author    = {Holmström Andersson, Tobias},
 keyword   = {Innovation economics,Innovationskapacitet,Paneldata,Makroekonomi,Patentansökningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den nationella innovationskapaciteten - En empirisk och teoretisk studie av variabler som påverkar den nationella innovationskapaciteten i OECD-länder},
 year     = {2014},
}