Advanced

Visualizing the volcanic history of the Kaapvaal Craton using ArcGIS

Adolfsson, Max LU (2014) In Dissertations in Geology at Lund University GEOL01 20141
Department of Geology
Abstract
The Kaapvaal Craton comprises a piece of well preserved Archaean crust making it a valuable subject in the pursuit of palaeocontinental reconstruction. The aim of this study was to visualize the volcanic events of the craton through time using arcGIS and available geochronological data. This was done by creating a number of so called ‘time slice’ maps that represent time periods from ca. 3 Ga to 1 Ga. These maps show the spatial and temporal distribution of the volcanic events occurring within the craton borders. Literary studies were made to recognize areas in need of additional geochronologic data in order to resolve uncertainties such as age constrains and correlations between formations. The onset of the Ventersdorp volcanism and the... (More)
The Kaapvaal Craton comprises a piece of well preserved Archaean crust making it a valuable subject in the pursuit of palaeocontinental reconstruction. The aim of this study was to visualize the volcanic events of the craton through time using arcGIS and available geochronological data. This was done by creating a number of so called ‘time slice’ maps that represent time periods from ca. 3 Ga to 1 Ga. These maps show the spatial and temporal distribution of the volcanic events occurring within the craton borders. Literary studies were made to recognize areas in need of additional geochronologic data in order to resolve uncertainties such as age constrains and correlations between formations. The onset of the Ventersdorp volcanism and the following transition to the predominantly sedimentary Transvaal Supergroup are examples of areas in need of additional studies in order to understand when these events occurred and how they relate to each other. The addition of new ages, such as the 2.4 Ga age for the Westerberg sill could yield new correlations that could contribute to further understanding the tectonic and magmatic events that occurred during the time period of the Transvaal Supergroup. A Kaapvaal Craton barcode map was produced using the existing geochronological data with addition of more recent data. This provides an up to date picture of the temporal distribution of volcanic events. This overview of the Kaapvaal Craton through time helps recognizing the areas in need of further studies in order to give way for a more complete understanding of the evolutionary trends of the craton. (Less)
Abstract (Swedish)
Kaapvaal kratonen består av ett välbevarat fragment av arkeisk jordskorpa som utgör ett värdefullt objekt vid palaeokontinentala rekonstruktioner. Syftet med den här studien var att visualisera vulkaniska händelserna i kratonen genom tiden med hjälp av ArcGIS och tillgängliga geokronologiska data. Detta gjordes genom att skapa ett antal så kallade ’time slice’ kartor som representerar tidsperioder från ca . 3 Ga till 1 Ga. Dessa kartor visar den spatiala och temporala fördelning av vulkaniska händelser inom kratonens gränser. Litteraturstudier gjordes för att finna områden i behov av ytterligare geokronologisk data för att reda ut oklarheter, så som ålder förhållanden och korrelationer mellan formationer. Uppkomsten av... (More)
Kaapvaal kratonen består av ett välbevarat fragment av arkeisk jordskorpa som utgör ett värdefullt objekt vid palaeokontinentala rekonstruktioner. Syftet med den här studien var att visualisera vulkaniska händelserna i kratonen genom tiden med hjälp av ArcGIS och tillgängliga geokronologiska data. Detta gjordes genom att skapa ett antal så kallade ’time slice’ kartor som representerar tidsperioder från ca . 3 Ga till 1 Ga. Dessa kartor visar den spatiala och temporala fördelning av vulkaniska händelser inom kratonens gränser. Litteraturstudier gjordes för att finna områden i behov av ytterligare geokronologisk data för att reda ut oklarheter, så som ålder förhållanden och korrelationer mellan formationer. Uppkomsten av Ventersdorp-vulkanismen och följande övergång till den sedimentärt dominerade Transvaal supergruppen är exempel på områden i behov av ytterligare studier för att förstå när dessa händelser inträffade och hur de relaterar till varandra . Tillskottet av nya åldrar, till exempel 2,4 Ga åldern för ’Westerberg sills’ skulle kunna ge nya korrelationer som kan bidra till att ytterligare kunskap om de magmatiska och tektoniska händelser som inträffade under Transvaal-tidsperioden. Genom användning av befintliga och nyare geokronologiska data producerades en ’barcode map’ för Kaapvaal Cratonenal som ger en uppdaterad bild av den tidsmässiga fördelningen av vulkaniska händelser. Denna översikt av den Kaapvaal kratonen genom tiden erkänner områden i behov av ytterligare studier för att få en mer fullständig förståelse för de evolutionära trender som präglat kratonens utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adolfsson, Max LU
supervisor
organization
alternative title
Visualisering av den vulkaniska historian på Kaapvaal kratonen med hjälp av ArcGIS
course
GEOL01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ArcGIS, time slice maps, geochronology, correlations, Kaapvaal Craton
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
385
language
English
id
4459805
date added to LUP
2014-06-10 14:35:11
date last changed
2014-06-10 14:35:11
@misc{4459805,
 abstract   = {The Kaapvaal Craton comprises a piece of well preserved Archaean crust making it a valuable subject in the pursuit of palaeocontinental reconstruction. The aim of this study was to visualize the volcanic events of the craton through time using arcGIS and available geochronological data. This was done by creating a number of so called ‘time slice’ maps that represent time periods from ca. 3 Ga to 1 Ga. These maps show the spatial and temporal distribution of the volcanic events occurring within the craton borders. Literary studies were made to recognize areas in need of additional geochronologic data in order to resolve uncertainties such as age constrains and correlations between formations. The onset of the Ventersdorp volcanism and the following transition to the predominantly sedimentary Transvaal Supergroup are examples of areas in need of additional studies in order to understand when these events occurred and how they relate to each other. The addition of new ages, such as the 2.4 Ga age for the Westerberg sill could yield new correlations that could contribute to further understanding the tectonic and magmatic events that occurred during the time period of the Transvaal Supergroup. A Kaapvaal Craton barcode map was produced using the existing geochronological data with addition of more recent data. This provides an up to date picture of the temporal distribution of volcanic events. This overview of the Kaapvaal Craton through time helps recognizing the areas in need of further studies in order to give way for a more complete understanding of the evolutionary trends of the craton.},
 author    = {Adolfsson, Max},
 keyword   = {ArcGIS,time slice maps,geochronology,correlations,Kaapvaal Craton},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Visualizing the volcanic history of the Kaapvaal Craton using ArcGIS},
 year     = {2014},
}