Advanced

Vulkanism : en fara för vår hälsa?

Malmer, Edit LU (2014) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20141
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Det senaste århundradet har cirka 380 vulkaner varit aktiva. Vid vulkanisk aktivitet förs naturliga ämnen upp från jordens inre. Dessa ämnen kan sedan släppas ut i form av bland annat gaser och askor. De ämnen som frigörs kan ha en skadlig effekt på människors hälsa och orsaka både tillfälliga och kroniska åkommor. Partiklarnas farlighet beror bland annat på sammansättning, storleksfördelning, koncentration och exponeringstid. Dessa egenskaper kan variera kraftigt mellan olika vulkaner, men även mellan olika utbrott hos samma vulkan. Några av de vanligaste ämnena som finns i utsläppen är koldioxid, kiseldioxid, svavelgaser och halider. Det bor uppskattningsvis 500 miljoner människor i närheten av aktiva vulkaner. På grund av att... (More)
Det senaste århundradet har cirka 380 vulkaner varit aktiva. Vid vulkanisk aktivitet förs naturliga ämnen upp från jordens inre. Dessa ämnen kan sedan släppas ut i form av bland annat gaser och askor. De ämnen som frigörs kan ha en skadlig effekt på människors hälsa och orsaka både tillfälliga och kroniska åkommor. Partiklarnas farlighet beror bland annat på sammansättning, storleksfördelning, koncentration och exponeringstid. Dessa egenskaper kan variera kraftigt mellan olika vulkaner, men även mellan olika utbrott hos samma vulkan. Några av de vanligaste ämnena som finns i utsläppen är koldioxid, kiseldioxid, svavelgaser och halider. Det bor uppskattningsvis 500 miljoner människor i närheten av aktiva vulkaner. På grund av att emissionerna med vindar transporteras långa sträckor kan vulkanutbrott påverka även globalt. Partiklarna tar sig främst in i kroppen genom inandning, men kan även förgifta vatten och mat som sedan intas. Då emissionerna har potential att orsaka stor skada på det biologiska systemet är det av stor vikt att övervaka vulkaner för att minimera skador vid utbrott i så stor mån som möjligt. (Less)
Abstract
The last century approximately 380 volcanoes have been active. Volcanic activity brings up natural ele-ments from deep within the Earth. These elements can then be released into the atmosphere in the form of gases and ash, etc. The released elements may be harmful to humans and cause both temporary and chronic diseases. How hazardous the particles in the emissions are depends, among other things, on composition, size distribution, con-centration and exposure time. These features can vary markedly between different volcanoes, even eruptions from the same volcano can have different characteristics. Some of the most common elements in the emissions are car-bon dioxide, silica, sulfur gases and halides. Approximately 500 million people... (More)
The last century approximately 380 volcanoes have been active. Volcanic activity brings up natural ele-ments from deep within the Earth. These elements can then be released into the atmosphere in the form of gases and ash, etc. The released elements may be harmful to humans and cause both temporary and chronic diseases. How hazardous the particles in the emissions are depends, among other things, on composition, size distribution, con-centration and exposure time. These features can vary markedly between different volcanoes, even eruptions from the same volcano can have different characteristics. Some of the most common elements in the emissions are car-bon dioxide, silica, sulfur gases and halides. Approximately 500 million people worldwide live close to active vol-canoes. Since the emissions are transported long distances by wind eruptions can also affect people globally. Par-ticles primarily enters the human body by inhalation, but can also be ingested through contaminated water and food. Since the emissions have potential to cause serious damage to the biological system it is important to monitor vol-canoes in order to minimize damages in case of eruption. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmer, Edit LU
supervisor
organization
alternative title
Volcanism : a danger to our health?
course
GEOL01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
toxic elements, health problem, emissions, volcanism, volcanoes, farliga ämnen, hälsoproblem, emissioner, vulkanism, vulkaner
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
382
language
Swedish
id
4459830
date added to LUP
2014-06-05 16:24:43
date last changed
2014-06-05 16:24:43
@misc{4459830,
 abstract   = {The last century approximately 380 volcanoes have been active. Volcanic activity brings up natural ele-ments from deep within the Earth. These elements can then be released into the atmosphere in the form of gases and ash, etc. The released elements may be harmful to humans and cause both temporary and chronic diseases. How hazardous the particles in the emissions are depends, among other things, on composition, size distribution, con-centration and exposure time. These features can vary markedly between different volcanoes, even eruptions from the same volcano can have different characteristics. Some of the most common elements in the emissions are car-bon dioxide, silica, sulfur gases and halides. Approximately 500 million people worldwide live close to active vol-canoes. Since the emissions are transported long distances by wind eruptions can also affect people globally. Par-ticles primarily enters the human body by inhalation, but can also be ingested through contaminated water and food. Since the emissions have potential to cause serious damage to the biological system it is important to monitor vol-canoes in order to minimize damages in case of eruption.},
 author    = {Malmer, Edit},
 keyword   = {toxic elements,health problem,emissions,volcanism,volcanoes,farliga ämnen,hälsoproblem,emissioner,vulkanism,vulkaner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Vulkanism : en fara för vår hälsa?},
 year     = {2014},
}