Advanced

Miljögeologisk undersökning av deponin vid Getabjär, Sölvesborg

Persson, Daniel LU (2014) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20141
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Sverige är ett land med många deponier som har skiftande föroreningsnivåer. Deponin i Getabjär
har tidigare klassats som riskklass 3, måttlig risk. Mycket till stor del eftersom den damm som samlar upp dess
lakvatten ansetts tät och säker. På senare år har dock lakvattendammens täthet ifrågasatts vilket har lett till denna
miljögeologiska undersökning.
Området framför lakvattendammen och omgivningen runt deponin har undersökts för att fastställa om föroreningar
rinner ut i omgivningen. Undersökningarna omfattar en geofysisk undersökning med stångslingram, grundvattenprover
och ett jordprov. De uppmätta föroreningarnas farlighet bedöms, föroreningsnivån i omgivningen uppskattas
med avseende på känslighet och skyddsvärde och området... (More)
Sverige är ett land med många deponier som har skiftande föroreningsnivåer. Deponin i Getabjär
har tidigare klassats som riskklass 3, måttlig risk. Mycket till stor del eftersom den damm som samlar upp dess
lakvatten ansetts tät och säker. På senare år har dock lakvattendammens täthet ifrågasatts vilket har lett till denna
miljögeologiska undersökning.
Området framför lakvattendammen och omgivningen runt deponin har undersökts för att fastställa om föroreningar
rinner ut i omgivningen. Undersökningarna omfattar en geofysisk undersökning med stångslingram, grundvattenprover
och ett jordprov. De uppmätta föroreningarnas farlighet bedöms, föroreningsnivån i omgivningen uppskattas
med avseende på känslighet och skyddsvärde och området tilldelas slutligen en ny riskklass baserat på de
utförda undersökningarna.
Resultaten för undersökningarna visade att lakvattendammen var tät men även att lakvatten rinner i en sydlig
riktning från deponin till Listershuvud naturreservat. Lakvattnet antas dock inte skada den skyddsvärda naturen och
människor drabbas troligtvis inte heller av föroreningarna på området och området tilldelas slutligen riskklass 3,
måttlig risk. (Less)
Abstract
Sweden is a country with many landfills with varying levels of pollution. The landfill in Getabjär has
previously been classified as class 3, moderate risk. Mostly because of the pond that collects the leachate has been
expected to be secure. Although, in recent years the security of the leachate pond has been questioned which has led
to this geological survey. The area in front of the leachate pond and the environment around the landfill has been
investigated to determine if any pollutants are flowing into the surroundings. The investigations involved a geophysical
survey, groundwater tests and a soil test. The hazards of the detected pollutions are assessed, the level of contamination
in the environment is estimated with respect to... (More)
Sweden is a country with many landfills with varying levels of pollution. The landfill in Getabjär has
previously been classified as class 3, moderate risk. Mostly because of the pond that collects the leachate has been
expected to be secure. Although, in recent years the security of the leachate pond has been questioned which has led
to this geological survey. The area in front of the leachate pond and the environment around the landfill has been
investigated to determine if any pollutants are flowing into the surroundings. The investigations involved a geophysical
survey, groundwater tests and a soil test. The hazards of the detected pollutions are assessed, the level of contamination
in the environment is estimated with respect to sensitivity and conservation value and the area is finally
assigned with a new class based on the investigations.
The results of the investigations showed that the leachate pond was secure. The investigations also showed that
leachate flows with the groundwater in a southern direction from the landfill into Listershuvud nature reserve. The
leachates are not assumed to harm any of the protected aspects in the nature reserve and people are unlikely to suffer
from the pollutions in the area. The area is finally assigned with risk class 3, moderate risk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Daniel LU
supervisor
organization
alternative title
Environmental geological survey of the landfill at Getabjär, Sölvesborg
course
GEOL01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MIFO, deponi, miljö, förorening, lakvatten, Sölvesborg, Blekinge.
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
396
language
Swedish
additional info
Extern handledare Helen Gårner, Miljöchef, Sölvesborg
id
4459851
date added to LUP
2014-06-05 15:25:53
date last changed
2014-06-05 15:25:53
@misc{4459851,
 abstract   = {Sweden is a country with many landfills with varying levels of pollution. The landfill in Getabjär has
previously been classified as class 3, moderate risk. Mostly because of the pond that collects the leachate has been
expected to be secure. Although, in recent years the security of the leachate pond has been questioned which has led
to this geological survey. The area in front of the leachate pond and the environment around the landfill has been
investigated to determine if any pollutants are flowing into the surroundings. The investigations involved a geophysical
survey, groundwater tests and a soil test. The hazards of the detected pollutions are assessed, the level of contamination
in the environment is estimated with respect to sensitivity and conservation value and the area is finally
assigned with a new class based on the investigations.
The results of the investigations showed that the leachate pond was secure. The investigations also showed that
leachate flows with the groundwater in a southern direction from the landfill into Listershuvud nature reserve. The
leachates are not assumed to harm any of the protected aspects in the nature reserve and people are unlikely to suffer
from the pollutions in the area. The area is finally assigned with risk class 3, moderate risk.},
 author    = {Persson, Daniel},
 keyword   = {MIFO,deponi,miljö,förorening,lakvatten,Sölvesborg,Blekinge.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Miljögeologisk undersökning av deponin vid Getabjär, Sölvesborg},
 year     = {2014},
}