Advanced

Uppföljning av utlastningsgrad vid Dannemora gruva ; april 2012- april 2014

Rooth, Richard LU (2014) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20141
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I Östhammars kommun i nordöstra Bergslagen ligger Dannemora gruva. Gruvan har en historia som stäcker sig tillbaka till sena 1400-talet och var i drift tills 1992. Dannemora Mineral återupptog driften vid gruvan 2012. Vid gruvan bryts mineralet magnetit för järnframställning genom en modifierad skivrasbrytning. Malmen finns bunden i en karbonatberggrund med en komplicerad bildnings historia. Veckning och förkastningar av berggrunden och gjort lagerföljder svåra att följa och skapat en stor blandning av bergarter. Sedan 2012 har det inte förts någon uppföljning av utlastningsgrad på lastade orter vilket är en viktig parameter för ekonomin i gruvan. Utlastningsdata har kranskorrelerats med sprängningsdata för att få korrekt tonnage på rätt... (More)
I Östhammars kommun i nordöstra Bergslagen ligger Dannemora gruva. Gruvan har en historia som stäcker sig tillbaka till sena 1400-talet och var i drift tills 1992. Dannemora Mineral återupptog driften vid gruvan 2012. Vid gruvan bryts mineralet magnetit för järnframställning genom en modifierad skivrasbrytning. Malmen finns bunden i en karbonatberggrund med en komplicerad bildnings historia. Veckning och förkastningar av berggrunden och gjort lagerföljder svåra att följa och skapat en stor blandning av bergarter. Sedan 2012 har det inte förts någon uppföljning av utlastningsgrad på lastade orter vilket är en viktig parameter för ekonomin i gruvan. Utlastningsdata har kranskorrelerats med sprängningsdata för att få korrekt tonnage på rätt krans. Utlastningen av kransarna och orterna varierar mycket och gruvan har ett medel på 87 % i utlastningsgrad. I inledningen av brytningen 2012 låg utlastningsgraderna mycket lågt, vilket förklarar det låga medelvärdet. En trend mot högre utlastningsgrad på orterna ses fram till dagens datum även om individuella kransar inte håller en jämn nivå . Det finns många faktorer som påverkar utlastningsgraden. Mycket av variationerna beror på geologiska, sprängningstekniska och mänskliga faktorer. En utredning om hur dessa faktorer påverkar utlastningsgraden ger mindre omkostnader vid brytningen samt en högre vinst för gruvan. (Less)
Abstract (Swedish)
The Dannemora mine is located in Östhammars municipality in northeastern Bergslagen. The mine has a history that stretches back to the late 1400s and was in operation until 1992. Dannemora Mineral resumed operations at the mine in 2012. The mineral magnetite is mined for iron production through a modified sublevel caving. The ore is bound in different types of carbonate bedrock with a complex formation history. The folding and faulting of be-drock have made layer sequences difficult to follow and created a great mix of rock types. Since 2012, there has been no monitoring of the ore recovery rate in the different drifts, which is an important parameter for the economy of the mine. Loading data is correlated with date of blasting to get the... (More)
The Dannemora mine is located in Östhammars municipality in northeastern Bergslagen. The mine has a history that stretches back to the late 1400s and was in operation until 1992. Dannemora Mineral resumed operations at the mine in 2012. The mineral magnetite is mined for iron production through a modified sublevel caving. The ore is bound in different types of carbonate bedrock with a complex formation history. The folding and faulting of be-drock have made layer sequences difficult to follow and created a great mix of rock types. Since 2012, there has been no monitoring of the ore recovery rate in the different drifts, which is an important parameter for the economy of the mine. Loading data is correlated with date of blasting to get the correct tonnage on the right slice. Loading of the slices and drifts shows a great variety of ore recovery and mine has an average of 87%. When mining resumed 2012 the recovery rates were very low, which explains the low average. Trends toward higher loading rate of the drifts are seen to date although individual slices don´t maintain an even level. There are many factors that affect the ore recovery rate. Most of the variation is due to geological, blasting technical and human factors. An investigation of how these factors affect the loading rate results in less cost during production and a higher profit for the mine. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rooth, Richard LU
supervisor
organization
alternative title
A follow-up of the ore- loading degree at Dannemora mine ; April 2012– April 2014
course
GEOL01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Magnetit, Dannemora Gruva, utlastningsgrad, skivrasbrytning, Magnetite, Dannemora Mine, orerecovery rate, Sublevel caving
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
395
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Mats Larsson, Dannemora Mineral
id
4459917
date added to LUP
2014-06-05 15:35:49
date last changed
2014-06-05 15:35:49
@misc{4459917,
 abstract   = {The Dannemora mine is located in Östhammars municipality in northeastern Bergslagen. The mine has a history that stretches back to the late 1400s and was in operation until 1992. Dannemora Mineral resumed operations at the mine in 2012. The mineral magnetite is mined for iron production through a modified sublevel caving. The ore is bound in different types of carbonate bedrock with a complex formation history. The folding and faulting of be-drock have made layer sequences difficult to follow and created a great mix of rock types. Since 2012, there has been no monitoring of the ore recovery rate in the different drifts, which is an important parameter for the economy of the mine. Loading data is correlated with date of blasting to get the correct tonnage on the right slice. Loading of the slices and drifts shows a great variety of ore recovery and mine has an average of 87%. When mining resumed 2012 the recovery rates were very low, which explains the low average. Trends toward higher loading rate of the drifts are seen to date although individual slices don´t maintain an even level. There are many factors that affect the ore recovery rate. Most of the variation is due to geological, blasting technical and human factors. An investigation of how these factors affect the loading rate results in less cost during production and a higher profit for the mine.},
 author    = {Rooth, Richard},
 keyword   = {Magnetit,Dannemora Gruva,utlastningsgrad,skivrasbrytning,Magnetite,Dannemora Mine,orerecovery rate,Sublevel caving},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Uppföljning av utlastningsgrad vid Dannemora gruva ; april 2012- april 2014},
 year     = {2014},
}