Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The European GSP and its Enforcement of Fundamental Human Rights

Mahmood, Hozan LU (2014) HARN23 20141
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det allmänna preferenssystemet GSP är ett av EU: s viktigaste unilaterala handelsavtal som ingås med utvecklingsländer. För att gynnas av behandlingen måste länderna uppfylla särskilda kriterier. Ett av villkoren är ratificering och effektiv implementering av ett antal internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Bland dessa ingår Internationella arbetsorganisationens (ILO) internationella standarder. Historiskt sett har de internationella standarderna och mänskliga rättigheterna i GSP-förordningen inte haft en särskild stark ställning. Varje omarbetning av förordningen har dock lett till framsteg- särskilt efter WTO:s dom i klagomålet EC-Tariff Preferences som Indien framförde år 2002 och som drev EU till att anta en ny... (More)
Det allmänna preferenssystemet GSP är ett av EU: s viktigaste unilaterala handelsavtal som ingås med utvecklingsländer. För att gynnas av behandlingen måste länderna uppfylla särskilda kriterier. Ett av villkoren är ratificering och effektiv implementering av ett antal internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Bland dessa ingår Internationella arbetsorganisationens (ILO) internationella standarder. Historiskt sett har de internationella standarderna och mänskliga rättigheterna i GSP-förordningen inte haft en särskild stark ställning. Varje omarbetning av förordningen har dock lett till framsteg- särskilt efter WTO:s dom i klagomålet EC-Tariff Preferences som Indien framförde år 2002 och som drev EU till att anta en ny förordning under ett nytt system. Förändringen innebar bland annat att länderna kunde få ytterligare förmåner om de uppfyllde nya kriterier som EU hade uppställt. I de fall då kraven inte uppfylls, kan det bli aktuellt med ett tillfälligt upphävande av förmånsbehandlingen. Denna uppsats undersöker EU:s tillämpning av de grundläggande mänskliga rättigheterna i det allmänna preferenssystemet genom granskningen av ett antal klagomål som har rört ILO:s internationella standarder men även FN:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. (Less)
Abstract
The Generalised Scheme of Preferences (GSP) is one of the EU’s most important unilateral trade measures which grants tariff preferences to developing countries. In order to receive this preferential treatment countries are required to fulfil specific criteria. One of the conditions is the ratification and effective implementation of a number of international human rights conventions. Among these, the international standards covered by the International Labour Organisation (ILO) are included. Labour standards and human rights have historically not had a strong position in the EU’s GSP. However, with each review of the GSP progress has been made; especially after the WTO ruled in the EC-Tariff Preferences case that India filed in 2002 and... (More)
The Generalised Scheme of Preferences (GSP) is one of the EU’s most important unilateral trade measures which grants tariff preferences to developing countries. In order to receive this preferential treatment countries are required to fulfil specific criteria. One of the conditions is the ratification and effective implementation of a number of international human rights conventions. Among these, the international standards covered by the International Labour Organisation (ILO) are included. Labour standards and human rights have historically not had a strong position in the EU’s GSP. However, with each review of the GSP progress has been made; especially after the WTO ruled in the EC-Tariff Preferences case that India filed in 2002 and which pushed the EU into adopting a new GSP under an improved system. The new regulation entailed that beneficiary countries could benefit from further preferences if they could fulfil the positive conditionality aspect which the EU has set up. In cases where the requirements are not fulfilled, a temporal withdrawal of preferences may be relevant. This thesis examines the enforcement of human rights in the European GSP by investigating a number of complaints which have concerned the alleged violation of ILO’s core labour standards and the fundamental UN conventions on human rights which are included in the GSP. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mahmood, Hozan LU
supervisor
organization
course
HARN23 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
EU, GSP, ILO, Human Rights, Labour Standards, Trade Law, European Union Law, Unilateral Trade, Conditionality, Temporary Withdrawal
language
English
id
4461109
date added to LUP
2014-06-13 14:27:02
date last changed
2014-06-13 14:27:02
@misc{4461109,
 abstract   = {{The Generalised Scheme of Preferences (GSP) is one of the EU’s most important unilateral trade measures which grants tariff preferences to developing countries. In order to receive this preferential treatment countries are required to fulfil specific criteria. One of the conditions is the ratification and effective implementation of a number of international human rights conventions. Among these, the international standards covered by the International Labour Organisation (ILO) are included. Labour standards and human rights have historically not had a strong position in the EU’s GSP. However, with each review of the GSP progress has been made; especially after the WTO ruled in the EC-Tariff Preferences case that India filed in 2002 and which pushed the EU into adopting a new GSP under an improved system. The new regulation entailed that beneficiary countries could benefit from further preferences if they could fulfil the positive conditionality aspect which the EU has set up. In cases where the requirements are not fulfilled, a temporal withdrawal of preferences may be relevant. This thesis examines the enforcement of human rights in the European GSP by investigating a number of complaints which have concerned the alleged violation of ILO’s core labour standards and the fundamental UN conventions on human rights which are included in the GSP.}},
 author    = {{Mahmood, Hozan}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The European GSP and its Enforcement of Fundamental Human Rights}},
 year     = {{2014}},
}