Advanced

För barn på barnens språk – En kvantitativ undersökning av återkopplingspraxis efter psykologutredning av barn i Sverige

Elmkvist, Päivi LU (2014) PSPT02 20141
Department of Psychology
Abstract
The study aimed to examine how clinical psychologists provide feedback after assessing children. An online survey sent to 1,053 psychologists at children's rehabilitation and psychiatric facilities in Sweden gave the response rate 34.9 %. The final sample included 317 participants, of whom 64 % worked at psychiatric facilities, 82 % were women, average age was 40 and median number of assessment per year was 15. Results showed that 84 % of the psychologists give verbal feedback to children, often or always, and 36 % written. A third of the participants gave no written feedback. The most common adapted written feedback for children was Text with images, followed by Talking and drawing, and Text only. The least used form was Fable, even... (More)
The study aimed to examine how clinical psychologists provide feedback after assessing children. An online survey sent to 1,053 psychologists at children's rehabilitation and psychiatric facilities in Sweden gave the response rate 34.9 %. The final sample included 317 participants, of whom 64 % worked at psychiatric facilities, 82 % were women, average age was 40 and median number of assessment per year was 15. Results showed that 84 % of the psychologists give verbal feedback to children, often or always, and 36 % written. A third of the participants gave no written feedback. The most common adapted written feedback for children was Text with images, followed by Talking and drawing, and Text only. The least used form was Fable, even though many experts advocate it. The most common reasons for giving written feedback were children’s rights and making communication easier for guardians. The most common reasons for not providing written feedback were: not the established way of working, verbal feedback preferred and time constraints. Those giving occasional written feedback reported higher levels of stress and felt less in control of decisions at work than those who gave it always, often, or not at all. The psychologists had mostly obtained their skills through collegial inspiration or personal experience. (Less)
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att skildra och förstå återkopplingspraxis efter psykologutredning av barn. En webbenkät skickades till 1 053 psykologer inom habilitering och psykiatri i Sverige. Svarsfrekvensen var 34,9 % och det slutliga stickprovet bestod av 317 respondenter, varav 64 % arbetade inom psykiatri, 82 % var kvinnor, medelåldern var 40 år, och medianvärdet för antal utredningar var 15 per år. Resultatet visade att barnen får muntlig återkoppling, alltid eller ofta, av 84 % av psykologerna, och en skriftlig av 36 %. En tredjedel ger ingen skriftlig återkoppling till barnen. Vanligaste sättet att barnanpassa skriftlig återkoppling var Text med bildstöd, följt av Ritprat och Text enbart. Den minst använda formen var Saga/fabel, trots att... (More)
Studien syftade till att skildra och förstå återkopplingspraxis efter psykologutredning av barn. En webbenkät skickades till 1 053 psykologer inom habilitering och psykiatri i Sverige. Svarsfrekvensen var 34,9 % och det slutliga stickprovet bestod av 317 respondenter, varav 64 % arbetade inom psykiatri, 82 % var kvinnor, medelåldern var 40 år, och medianvärdet för antal utredningar var 15 per år. Resultatet visade att barnen får muntlig återkoppling, alltid eller ofta, av 84 % av psykologerna, och en skriftlig av 36 %. En tredjedel ger ingen skriftlig återkoppling till barnen. Vanligaste sättet att barnanpassa skriftlig återkoppling var Text med bildstöd, följt av Ritprat och Text enbart. Den minst använda formen var Saga/fabel, trots att många utländska experter förespråkar det. De vanligaste motiven för användningen var barnets rättigheter och att det ansågs underlätta för vårdnadshavare. Tre vanliga anledningar till att inte barnanpassa skriftlig återkoppling var: ingår ej i etablerat arbetssätt, muntlig återkoppling är att föredra samt tidsbrist. Gruppen som gav barnanpassad, skriftlig återkoppling ibland skattade högre på stress och upplevde mindre kontroll över beslut än de som gav det alltid, ofta eller inte alls. Psykologerna hade oftast erhållit kompetensen genom att inspiration från kollegor eller genom egen erfarenhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elmkvist, Päivi LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
barn, psykologutredning, återkoppling, kliniska psykologer, barnhabilitering, barnpsykiatri, feedback, clinical psychologists, psychological assessment, children, children’s rehabilitation, children’s psychiatry
language
Swedish
id
4461160
date added to LUP
2014-06-11 10:56:41
date last changed
2014-06-11 10:56:41
@misc{4461160,
 abstract   = {The study aimed to examine how clinical psychologists provide feedback after assessing children. An online survey sent to 1,053 psychologists at children's rehabilitation and psychiatric facilities in Sweden gave the response rate 34.9 %. The final sample included 317 participants, of whom 64 % worked at psychiatric facilities, 82 % were women, average age was 40 and median number of assessment per year was 15. Results showed that 84 % of the psychologists give verbal feedback to children, often or always, and 36 % written. A third of the participants gave no written feedback. The most common adapted written feedback for children was Text with images, followed by Talking and drawing, and Text only. The least used form was Fable, even though many experts advocate it. The most common reasons for giving written feedback were children’s rights and making communication easier for guardians. The most common reasons for not providing written feedback were: not the established way of working, verbal feedback preferred and time constraints. Those giving occasional written feedback reported higher levels of stress and felt less in control of decisions at work than those who gave it always, often, or not at all. The psychologists had mostly obtained their skills through collegial inspiration or personal experience.},
 author    = {Elmkvist, Päivi},
 keyword   = {barn,psykologutredning,återkoppling,kliniska psykologer,barnhabilitering,barnpsykiatri,feedback,clinical psychologists,psychological assessment,children,children’s rehabilitation,children’s psychiatry},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {För barn på barnens språk – En kvantitativ undersökning av återkopplingspraxis efter psykologutredning av barn i Sverige},
 year     = {2014},
}