Advanced

Paleontologiska och impaktrelaterade studier av ett anomalt lerlager i Schweiz

Redmo, Malin LU (2014) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20141
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I detta arbete har paleontologiska och impaktrelaterade studier gjorts på ett sedimentprov taget från ett anomalt rött lerlager i Schweiz. Lerlagret hör till den övre sötvattensmolassen och är avsatt för ca 14Ma.Då man i andra närliggande och samtida avlagringar hittat chockad kvarts och s.k. slagkäglor finns möjligheten att även detta lerlager bildats vid ett nedslag av en himlakropp. Den Schweiziska Molassbassängen, i vilken lerlagret återfinns, är en klassisk foreland basin, bildad i samband med den alpinska orogenenesen. Sedimenten i området delas upp i fyra sekvenser, beroende på om miljön var marin eller terrestrisk. Upplösning och siktning av provet möjliggjorde en noggrann undersökning av dess innehåll. I mikroskop plockades fossil... (More)
I detta arbete har paleontologiska och impaktrelaterade studier gjorts på ett sedimentprov taget från ett anomalt rött lerlager i Schweiz. Lerlagret hör till den övre sötvattensmolassen och är avsatt för ca 14Ma.Då man i andra närliggande och samtida avlagringar hittat chockad kvarts och s.k. slagkäglor finns möjligheten att även detta lerlager bildats vid ett nedslag av en himlakropp. Den Schweiziska Molassbassängen, i vilken lerlagret återfinns, är en klassisk foreland basin, bildad i samband med den alpinska orogenenesen. Sedimenten i området delas upp i fyra sekvenser, beroende på om miljön var marin eller terrestrisk. Upplösning och siktning av provet möjliggjorde en noggrann undersökning av dess innehåll. I mikroskop plockades fossil och kvartskorn ut vilka sedan studerades. Lerlagrets depositionsmiljö var troligtvis en minde korvsjö med stillastående vatten som gradvis torkade ut. Ingen chockad kvarts hittades i provet. Dock kan lerlagret utgöras av utkastat material från en större samtida krater, exempelvis Rieskratern, då detta material inte alltid innehåller chockad kvarts. (Less)
Abstract
In this thesis, paleontological and impakt related studies have been made on a sediment sample taken from an anomalous red clay layer in Switzerland. The clay layer belongs to the Upper Freshwater Molasse and was deposited at approximately 14 Ma. In other nearby and contemporary deposits shocked quartz and shatter cones have been identified and therefore it is possibile that this clay layer also was formed due to an impakt. The Swiss Molasse Basin, in which the clay layer is found , is a classic foreland basin, formed in connection to the Alpine orogeny. The sediments in the area are divided into four sequences, depending on whether the environment was marine or terrestrial. Resolution and sieving of the sample taken from the red clay... (More)
In this thesis, paleontological and impakt related studies have been made on a sediment sample taken from an anomalous red clay layer in Switzerland. The clay layer belongs to the Upper Freshwater Molasse and was deposited at approximately 14 Ma. In other nearby and contemporary deposits shocked quartz and shatter cones have been identified and therefore it is possibile that this clay layer also was formed due to an impakt. The Swiss Molasse Basin, in which the clay layer is found , is a classic foreland basin, formed in connection to the Alpine orogeny. The sediments in the area are divided into four sequences, depending on whether the environment was marine or terrestrial. Resolution and sieving of the sample taken from the red clay layer allowed for a careful examination of its contents. A microscope used to find fossils and quartz grains which were then studied. The depositional environment in which the red layer was formed was probably a small oxbow lake of stagnant water that gradually dried out. No shocked quartz was found in the sample. However, the clay layer may consist of ejected material from a larger contemporary crater, such as the Ries impact crater, since this material not always contain chocked quartz. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Redmo, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
Paleontological and impact related studies on an anomalous clay layer in Switzerland
course
GEOL01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Schweiziska Molasbassängen, nedslag, utkastat material, paleoklimat, fossil, chockad kvarts, avsättningsmiljö
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
389
language
Swedish
id
4461405
date added to LUP
2014-06-23 12:31:44
date last changed
2014-06-23 12:31:44
@misc{4461405,
 abstract   = {In this thesis, paleontological and impakt related studies have been made on a sediment sample taken from an anomalous red clay layer in Switzerland. The clay layer belongs to the Upper Freshwater Molasse and was deposited at approximately 14 Ma. In other nearby and contemporary deposits shocked quartz and shatter cones have been identified and therefore it is possibile that this clay layer also was formed due to an impakt. The Swiss Molasse Basin, in which the clay layer is found , is a classic foreland basin, formed in connection to the Alpine orogeny. The sediments in the area are divided into four sequences, depending on whether the environment was marine or terrestrial. Resolution and sieving of the sample taken from the red clay layer allowed for a careful examination of its contents. A microscope used to find fossils and quartz grains which were then studied. The depositional environment in which the red layer was formed was probably a small oxbow lake of stagnant water that gradually dried out. No shocked quartz was found in the sample. However, the clay layer may consist of ejected material from a larger contemporary crater, such as the Ries impact crater, since this material not always contain chocked quartz.},
 author    = {Redmo, Malin},
 keyword   = {Schweiziska Molasbassängen,nedslag,utkastat material,paleoklimat,fossil,chockad kvarts,avsättningsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Paleontologiska och impaktrelaterade studier av ett anomalt lerlager i Schweiz},
 year     = {2014},
}