Advanced

Irlandskrisen - En fallstudie baserad på Taylorregeln och optimala valutaområden

Lundström, Johan LU and Lindahl, Arvid LU (2014) NEKH01 20141
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den amerikanske ekonomen John Taylor satte på 1990-talet upp en modell för hur styrräntan kan beräknas. Efter att Irland gick med i EMU gav de upp sin egna penningpolitik och lät ECB sätta styrräntan. Vi använder Taylorregeln för att beräkna den optimala styrräntan på Irland gentemot styrräntan satt av ECB. De främsta variablerna för beräkningarna är inflation och BNP-gap. Slutsatsen av dessa beräkningar är att fram till Eurokrisen hade Irland för låg styrränta och därefter för hög. Förklaringen till detta ligger dels i de olika vikterna medlems-länderna har vid beslutande om styrränta samt den konjunkturasymmetri som finns inom EMU. Att ett ledande institut inom EMU anses ha en avgörande roll för att flera medlemslän-der drabbades av en... (More)
Den amerikanske ekonomen John Taylor satte på 1990-talet upp en modell för hur styrräntan kan beräknas. Efter att Irland gick med i EMU gav de upp sin egna penningpolitik och lät ECB sätta styrräntan. Vi använder Taylorregeln för att beräkna den optimala styrräntan på Irland gentemot styrräntan satt av ECB. De främsta variablerna för beräkningarna är inflation och BNP-gap. Slutsatsen av dessa beräkningar är att fram till Eurokrisen hade Irland för låg styrränta och därefter för hög. Förklaringen till detta ligger dels i de olika vikterna medlems-länderna har vid beslutande om styrränta samt den konjunkturasymmetri som finns inom EMU. Att ett ledande institut inom EMU anses ha en avgörande roll för att flera medlemslän-der drabbades av en ekonomikris leder in på huruvida EMU är ett optimalt valutaområde. Teorin bakom optimala valutaområden är framarbetad genom Nobelpristagaren Robert Mun-dell. Vi använder hans och flertalet andra ekonomers teorier kring optimala valutaområden och applicerar de kriterier som de har ställt upp på EMU och Irland. Slutsatsen som dras av detta att Irland vid inträdet i EMU anses vara en god kandidat för medlemskap. Dock anses inte Europa leva upp till samtliga unionsspecifika kriterier. Främst är det integrationen på arbetsmarknaden som måste närma sig nivåerna i USA för att uppnå ett optimalt valutaom-råde. Det är på grund av underutvecklingen inom dessa sektorer som EMU ännu inte kan han-tera asymmetriska chocker på ett effektivt vis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundström, Johan LU and Lindahl, Arvid LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Taylorregeln, optimala valutaområden, Irlandskrisen, ECB
language
Swedish
id
4461585
date added to LUP
2014-06-23 22:10:48
date last changed
2014-06-23 22:10:48
@misc{4461585,
 abstract   = {Den amerikanske ekonomen John Taylor satte på 1990-talet upp en modell för hur styrräntan kan beräknas. Efter att Irland gick med i EMU gav de upp sin egna penningpolitik och lät ECB sätta styrräntan. Vi använder Taylorregeln för att beräkna den optimala styrräntan på Irland gentemot styrräntan satt av ECB. De främsta variablerna för beräkningarna är inflation och BNP-gap. Slutsatsen av dessa beräkningar är att fram till Eurokrisen hade Irland för låg styrränta och därefter för hög. Förklaringen till detta ligger dels i de olika vikterna medlems-länderna har vid beslutande om styrränta samt den konjunkturasymmetri som finns inom EMU. Att ett ledande institut inom EMU anses ha en avgörande roll för att flera medlemslän-der drabbades av en ekonomikris leder in på huruvida EMU är ett optimalt valutaområde. Teorin bakom optimala valutaområden är framarbetad genom Nobelpristagaren Robert Mun-dell. Vi använder hans och flertalet andra ekonomers teorier kring optimala valutaområden och applicerar de kriterier som de har ställt upp på EMU och Irland. Slutsatsen som dras av detta att Irland vid inträdet i EMU anses vara en god kandidat för medlemskap. Dock anses inte Europa leva upp till samtliga unionsspecifika kriterier. Främst är det integrationen på arbetsmarknaden som måste närma sig nivåerna i USA för att uppnå ett optimalt valutaom-råde. Det är på grund av underutvecklingen inom dessa sektorer som EMU ännu inte kan han-tera asymmetriska chocker på ett effektivt vis.},
 author    = {Lundström, Johan and Lindahl, Arvid},
 keyword   = {Taylorregeln,optimala valutaområden,Irlandskrisen,ECB},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Irlandskrisen - En fallstudie baserad på Taylorregeln och optimala valutaområden},
 year     = {2014},
}