Advanced

Allting är relativt – En jämförande studie av relativsatser hos barn med och utan språkliga problem.

Waxegård, Magnus LU and Lövgren, Irena LU (2014) LOGM81 20141
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Relativsatser är bland de första bisatser som etableras i det lilla barnets språk. Dock finns det olika typer av relativsatser som kan vara lättare eller svårare för barnet att tillägna sig. Den typ som anses lättare är subjektsrelativer (när subjektet relativiseras), och de svårare är objektsrelativer (när objektet relativiseras). Syftet med denna studie har varit att få reda på i vilken utsträckning barn mellan fyra och sex år har tillägnat sig dessa båda typer av bisatser, både i produktion och i förståelse. Ett annat syfte var att jämföra utvecklingen av relativsatser hos barn med språkliga problem med barn med typisk språkutveckling i samma ålder. Det gjordes en formell bedömning av dem med hjälp av två tester som testade barnens... (More)
Relativsatser är bland de första bisatser som etableras i det lilla barnets språk. Dock finns det olika typer av relativsatser som kan vara lättare eller svårare för barnet att tillägna sig. Den typ som anses lättare är subjektsrelativer (när subjektet relativiseras), och de svårare är objektsrelativer (när objektet relativiseras). Syftet med denna studie har varit att få reda på i vilken utsträckning barn mellan fyra och sex år har tillägnat sig dessa båda typer av bisatser, både i produktion och i förståelse. Ett annat syfte var att jämföra utvecklingen av relativsatser hos barn med språkliga problem med barn med typisk språkutveckling i samma ålder. Det gjordes en formell bedömning av dem med hjälp av två tester som testade barnens förståelse och produktion av relativsatser. Testerna konstruerades specifikt inför denna studie. Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna i deras sammanlagda resultat av produktion och förståelse, även om barnen med språkliga problem tenderade att prestera lägre än barnen med typisk språkutveckling. Uppdelat på de två typerna av relativbisatser fann vi en signifikant skillnad mellan barn med typisk språkutveckling och barn med språkliga problem i resultaten i om de förstår subjektsrelativer. Barnen med språkliga problem presterade klart sämre än barnen med typisk språkutveckling. Grupperna skilde sig åt i produktionen när det gällde vilka typer av icke förväntade svar de gav. Resultaten är i linje med tidigare forskning, vilket i ett vidare perspektiv skulle kunna utgöra ett bidrag till utarbetandet och utvecklingen av metoder för att diagnosticera språkstörning hos barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Waxegård, Magnus LU and Lövgren, Irena LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Relativsatser, språkstörning, förståelse, produktion, syntax.
language
Swedish
id
4462684
date added to LUP
2014-06-10 16:40:49
date last changed
2014-06-10 16:40:49
@misc{4462684,
 abstract   = {Relativsatser är bland de första bisatser som etableras i det lilla barnets språk. Dock finns det olika typer av relativsatser som kan vara lättare eller svårare för barnet att tillägna sig. Den typ som anses lättare är subjektsrelativer (när subjektet relativiseras), och de svårare är objektsrelativer (när objektet relativiseras). Syftet med denna studie har varit att få reda på i vilken utsträckning barn mellan fyra och sex år har tillägnat sig dessa båda typer av bisatser, både i produktion och i förståelse. Ett annat syfte var att jämföra utvecklingen av relativsatser hos barn med språkliga problem med barn med typisk språkutveckling i samma ålder. Det gjordes en formell bedömning av dem med hjälp av två tester som testade barnens förståelse och produktion av relativsatser. Testerna konstruerades specifikt inför denna studie. Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna i deras sammanlagda resultat av produktion och förståelse, även om barnen med språkliga problem tenderade att prestera lägre än barnen med typisk språkutveckling. Uppdelat på de två typerna av relativbisatser fann vi en signifikant skillnad mellan barn med typisk språkutveckling och barn med språkliga problem i resultaten i om de förstår subjektsrelativer. Barnen med språkliga problem presterade klart sämre än barnen med typisk språkutveckling. Grupperna skilde sig åt i produktionen när det gällde vilka typer av icke förväntade svar de gav. Resultaten är i linje med tidigare forskning, vilket i ett vidare perspektiv skulle kunna utgöra ett bidrag till utarbetandet och utvecklingen av metoder för att diagnosticera språkstörning hos barn.},
 author    = {Waxegård, Magnus and Lövgren, Irena},
 keyword   = {Relativsatser,språkstörning,förståelse,produktion,syntax.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Allting är relativt – En jämförande studie av relativsatser hos barn med och utan språkliga problem.},
 year     = {2014},
}