Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Speech intelligibility impact Level (SiimpL) - Beskrivning och utvärdering

Edvall, Niklas LU and Reimers, Daniel LU (2014) AUDM81 20141
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Höga ljudnivåer och bullerskador är ett vanligt problem på arbetsplatser. Många väljer att inte använda hörselskydd då de upplevs försvåra kommunikation. En metod som med ett enkelt mått kan utvärdera hörselskydds påverkan av taluppfattning vore värdefullt. Syfte: Syftet med studien var att undersöka möjligheten att med metoden Speech intelligibility impact Level (SiimpL) mäta skillnad mellan olika hörselskydd med hänsyn till deras påverkan på taluppfattning i buller samt att utvärdera inlärningseffekter, tidsåtgång och ordmaterial. Metod: Studien genomfördes i tre experiment med normalhörande forskningspersoner. I experiment 1 deltog fem forskningspersoner (22-29 år) som utförde SiimpL fem gånger om dagen i fem dagar för att... (More)
Bakgrund: Höga ljudnivåer och bullerskador är ett vanligt problem på arbetsplatser. Många väljer att inte använda hörselskydd då de upplevs försvåra kommunikation. En metod som med ett enkelt mått kan utvärdera hörselskydds påverkan av taluppfattning vore värdefullt. Syfte: Syftet med studien var att undersöka möjligheten att med metoden Speech intelligibility impact Level (SiimpL) mäta skillnad mellan olika hörselskydd med hänsyn till deras påverkan på taluppfattning i buller samt att utvärdera inlärningseffekter, tidsåtgång och ordmaterial. Metod: Studien genomfördes i tre experiment med normalhörande forskningspersoner. I experiment 1 deltog fem forskningspersoner (22-29 år) som utförde SiimpL fem gånger om dagen i fem dagar för att kartlägga inlärningseffekter och tidsåtgång. Testgruppen i experiment 2 bestod av 20 forskningspersoner (19-37 år) som utförde SiimpL sju gånger i olika kombinationer av brus och simulerade hörselskydd. I experiment 3 ingick sex forsknings-personer från experiment 2 som visat stor skillnad mellan olika hörselskydd. Fyra (22-26 år) testades om i ett högfrekvent brus och två (19-20 år) testades i ett lågfrekvent brus. Totalt utförde forskningspersonerna i experiment 3 ytterligare 12 omgångar för att undersöka skillnader på individnivå. Resultat: Experiment 1 visade en statistiskt signifikant förbättring för gruppen mellan testomgång ett och fem under den första dagen. Även mellan dag två och tre fanns en statistiskt signifikant förbättring. I experiment 2 kunde statistiskt signifikanta skillnader påvisas mellan olika hörselskydd i högfrekvent brus och med och utan hörselskydd i lågfrekvent brus. Hörselskydden resulterade genomgående i att brusnivån som kunde tolereras innan taluppfattningen påverkades blev lägre. Tidsåtgången för en testomgång minskades i experiment 2 med 65 sekunder jämfört med experiment 1 utan konsekvens för stabiliteten i resultatet. Resultatet i experiment 3 visade att det inte var möjligt att uppnå statistiskt signifikanta skillnader mellan hörselskydd på individnivå Diskussion: Utifrån resultaten diskuteras förslag på framtida studier och klinisk relevans för SiimpL. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edvall, Niklas LU and Reimers, Daniel LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
4462695
date added to LUP
2014-06-10 16:42:01
date last changed
2014-06-10 16:42:01
@misc{4462695,
 abstract   = {{Bakgrund: Höga ljudnivåer och bullerskador är ett vanligt problem på arbetsplatser. Många väljer att inte använda hörselskydd då de upplevs försvåra kommunikation. En metod som med ett enkelt mått kan utvärdera hörselskydds påverkan av taluppfattning vore värdefullt. Syfte: Syftet med studien var att undersöka möjligheten att med metoden Speech intelligibility impact Level (SiimpL) mäta skillnad mellan olika hörselskydd med hänsyn till deras påverkan på taluppfattning i buller samt att utvärdera inlärningseffekter, tidsåtgång och ordmaterial. Metod: Studien genomfördes i tre experiment med normalhörande forskningspersoner. I experiment 1 deltog fem forskningspersoner (22-29 år) som utförde SiimpL fem gånger om dagen i fem dagar för att kartlägga inlärningseffekter och tidsåtgång. Testgruppen i experiment 2 bestod av 20 forskningspersoner (19-37 år) som utförde SiimpL sju gånger i olika kombinationer av brus och simulerade hörselskydd. I experiment 3 ingick sex forsknings-personer från experiment 2 som visat stor skillnad mellan olika hörselskydd. Fyra (22-26 år) testades om i ett högfrekvent brus och två (19-20 år) testades i ett lågfrekvent brus. Totalt utförde forskningspersonerna i experiment 3 ytterligare 12 omgångar för att undersöka skillnader på individnivå. Resultat: Experiment 1 visade en statistiskt signifikant förbättring för gruppen mellan testomgång ett och fem under den första dagen. Även mellan dag två och tre fanns en statistiskt signifikant förbättring. I experiment 2 kunde statistiskt signifikanta skillnader påvisas mellan olika hörselskydd i högfrekvent brus och med och utan hörselskydd i lågfrekvent brus. Hörselskydden resulterade genomgående i att brusnivån som kunde tolereras innan taluppfattningen påverkades blev lägre. Tidsåtgången för en testomgång minskades i experiment 2 med 65 sekunder jämfört med experiment 1 utan konsekvens för stabiliteten i resultatet. Resultatet i experiment 3 visade att det inte var möjligt att uppnå statistiskt signifikanta skillnader mellan hörselskydd på individnivå Diskussion: Utifrån resultaten diskuteras förslag på framtida studier och klinisk relevans för SiimpL.}},
 author    = {{Edvall, Niklas and Reimers, Daniel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Speech intelligibility impact Level (SiimpL) - Beskrivning och utvärdering}},
 year     = {{2014}},
}