Advanced

Patient och agent: Självskattad autonomi och dess samband med funktionsnedsättning, socialt stöd och ekonomi bland patienter inom öppenvårdspsykiatrin

Dencker, Hanna LU and Lysholm, Greta LU (2014) PSPT02 20141
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den svenska psykiatrins avinstitutionalisering innefattade visionen att stärka patienters autonomi. I klinisk vardag manifesteras detta bland annat genom en ökad förväntan på att patienter ska fatta aktiva beslut om den egna vården. Föreliggande enkätstudie syftade till att undersöka självskattad grad av autonomi bland patienter inom öppenvårdspsykiatrin i Skåne (n = 63). Vidare undersöktes sambandet mellan autonomi och funktionsnedsättning, socialt stöd, ekonomisk situation och sociodemografiska och kliniska variabler. Studiens formulär distribuerades på sex öppenvårdspsykiatriska mottagningar. Autonomi mättes genom självrapporteringsinstrumentet The Index of Autonomous Functioning (IAF), vilket har sin grund i self-determination theory... (More)
Den svenska psykiatrins avinstitutionalisering innefattade visionen att stärka patienters autonomi. I klinisk vardag manifesteras detta bland annat genom en ökad förväntan på att patienter ska fatta aktiva beslut om den egna vården. Föreliggande enkätstudie syftade till att undersöka självskattad grad av autonomi bland patienter inom öppenvårdspsykiatrin i Skåne (n = 63). Vidare undersöktes sambandet mellan autonomi och funktionsnedsättning, socialt stöd, ekonomisk situation och sociodemografiska och kliniska variabler. Studiens formulär distribuerades på sex öppenvårdspsykiatriska mottagningar. Autonomi mättes genom självrapporteringsinstrumentet The Index of Autonomous Functioning (IAF), vilket har sin grund i self-determination theory (SDT). Resultatet visade att patienter inom öppenvårdspsykiatrin i signifikant lägre grad skattade sig som autonoma jämfört med en engelsk normalpopulation, sett till autonomi i sin helhet och aspekten agentskap. Högre grad av autonomi samvarierade med högre grad av socialt stöd och färre år inom psykiatrin. Högre grad av agentskap korrelerade med högre grad av socialt stöd och lägre grad av funktionsnedsättning. Autonomi korrelerade inte signifikant med vare sig ekonomi eller med någon av bakgrundsvariablerna. Studien belyser att förmågan till autonomi i allmänhet, och aspekten agentskap i synnerhet, kan vara nedsatt vid psykisk sjukdom – något det inom psykiatrin bör göras en bedömning av innan patienten förväntas agera autonomt. (Less)
Abstract
The deinstitutionalization of Swedish psychiatry included a vision to strengthen patients’ autonomy. In clinical practice, this is manifested through increased expectations on patients to make active decisions about their own care. This study aimed to examine self-rated autonomy among psychiatric outpatients in Skåne (n = 63). Furthermore, the association between autonomy and functional impairment, social support, economy and background variables was examined. The Index of Autonomous Functioning (IAF), which is a self-report scale with its origins in self-determination theory (SDT), was used to measure autonomy. The results showed that psychiatric outpatients rated themselves as autonomous at a significantly lower degree than an English... (More)
The deinstitutionalization of Swedish psychiatry included a vision to strengthen patients’ autonomy. In clinical practice, this is manifested through increased expectations on patients to make active decisions about their own care. This study aimed to examine self-rated autonomy among psychiatric outpatients in Skåne (n = 63). Furthermore, the association between autonomy and functional impairment, social support, economy and background variables was examined. The Index of Autonomous Functioning (IAF), which is a self-report scale with its origins in self-determination theory (SDT), was used to measure autonomy. The results showed that psychiatric outpatients rated themselves as autonomous at a significantly lower degree than an English non-clinical population - when it comes to autonomy and the aspect agency. Higher degrees of autonomy were associated with higher degrees of social support and fewer years of contact with the psychiatry. Higher degrees of agency were associated with higher degrees of social support and lower degrees of functional impairment. Autonomy was neither significantly correlated with economy, nor with the background variables. This study illustrates that the capacity for autonomy may be impaired in people with mental illness – hence, the individual degree of autonomy should be assessed before there are expectations on the patient to act autonomously. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dencker, Hanna LU and Lysholm, Greta LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
autonomi, agentskap, psykiatri, funktionsnedsättning, socialt stöd, ekonomi, The Index of Autonomous Functioning, self-determination theory, autonomy, agency, psychiatry, functional impairment, social support, economy
language
Swedish
id
4462814
date added to LUP
2014-06-11 16:19:22
date last changed
2014-06-12 03:54:05
@misc{4462814,
 abstract   = {The deinstitutionalization of Swedish psychiatry included a vision to strengthen patients’ autonomy. In clinical practice, this is manifested through increased expectations on patients to make active decisions about their own care. This study aimed to examine self-rated autonomy among psychiatric outpatients in Skåne (n = 63). Furthermore, the association between autonomy and functional impairment, social support, economy and background variables was examined. The Index of Autonomous Functioning (IAF), which is a self-report scale with its origins in self-determination theory (SDT), was used to measure autonomy. The results showed that psychiatric outpatients rated themselves as autonomous at a significantly lower degree than an English non-clinical population - when it comes to autonomy and the aspect agency. Higher degrees of autonomy were associated with higher degrees of social support and fewer years of contact with the psychiatry. Higher degrees of agency were associated with higher degrees of social support and lower degrees of functional impairment. Autonomy was neither significantly correlated with economy, nor with the background variables. This study illustrates that the capacity for autonomy may be impaired in people with mental illness – hence, the individual degree of autonomy should be assessed before there are expectations on the patient to act autonomously.},
 author    = {Dencker, Hanna and Lysholm, Greta},
 keyword   = {autonomi,agentskap,psykiatri,funktionsnedsättning,socialt stöd,ekonomi,The Index of Autonomous Functioning,self-determination theory,autonomy,agency,psychiatry,functional impairment,social support,economy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patient och agent: Självskattad autonomi och dess samband med funktionsnedsättning, socialt stöd och ekonomi bland patienter inom öppenvårdspsykiatrin},
 year     = {2014},
}