Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är offentliga grundskolor kostnadsfria? En hedonisk studie av huspriser i Malmö kommun

Ahlgren, David LU (2014) NEKN01 20141
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den ekonomiska litteraturen som använder hedoniska prissättningsmodeller är omfattande och hedoniska husprissättningsmodeller där skolprestationer står i fokus har fått ökad uppmärksamhet i flertalet länder. I Sverige har däremot inte detta område fått lika stor uppmärksamhet. I denna studie används ett urval baserat i Malmö kommun under mars 2014 för att undersöka om skolkvalitet som mäts av medelslutbetyg i nionde klass, medeltestresultat på nationella provet i sjätte klass och lärartätheten påverkar huspriserna. Två versioner av samma modell skattas, en modell använder betygsvariabeln i sin grundform medan den andra modellen använder logaritmerad betygsvariabel. Varför dessa instrument används beror på att dessa är lättåtkomliga för... (More)
Den ekonomiska litteraturen som använder hedoniska prissättningsmodeller är omfattande och hedoniska husprissättningsmodeller där skolprestationer står i fokus har fått ökad uppmärksamhet i flertalet länder. I Sverige har däremot inte detta område fått lika stor uppmärksamhet. I denna studie används ett urval baserat i Malmö kommun under mars 2014 för att undersöka om skolkvalitet som mäts av medelslutbetyg i nionde klass, medeltestresultat på nationella provet i sjätte klass och lärartätheten påverkar huspriserna. Två versioner av samma modell skattas, en modell använder betygsvariabeln i sin grundform medan den andra modellen använder logaritmerad betygsvariabel. Varför dessa instrument används beror på att dessa är lättåtkomliga för hushållen, varvid hushållen kan inkludera dessa instrument när husprisutvärderingar utförs. Resultaten i denna studie visar att slutbetyg i nionde klass och resultat på nationella provet i sjätte klass är signifikanta även efter modellerna har reducerats från insignifikanta variabler. Lärartäthetens påverkan på huspriserna är tvetydig. De signifikanta betygsvariablerna har olika stor effekt beroende på om variabeln har logaritmeras eller ej. Resultaten i denna studie antyder att två potentiella scenarier är aktuella. Antingen utför boendesegregationen det huvudsakliga bostadsvalet och minskar skolornas betydelse på huspriserna vilket ges av de lägre estimaten, eller så har skolor ett prestationspremium som betalas för att säkerställa tillgång genom upptagningsområdet vilket ges av de större estimaten. De större estimaten som följer av modellerna med logaritmerade betygsvariabler ligger i linje med andra studier vilket talar för att ett prestationspremium existerar även på husmarknaden i Malmö kommun. Implikationen av detta är att de svenska offentliga grundskolorna som skall vara kostnadsfria utöver skattebetalningar indirekt inte är det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, David LU
supervisor
organization
course
NEKN01 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hedonisk huspriser skolkvalitet OLS Malmö
language
Swedish
id
4462837
date added to LUP
2014-06-23 10:43:41
date last changed
2014-06-23 10:43:41
@misc{4462837,
 abstract   = {Den ekonomiska litteraturen som använder hedoniska prissättningsmodeller är omfattande och hedoniska husprissättningsmodeller där skolprestationer står i fokus har fått ökad uppmärksamhet i flertalet länder. I Sverige har däremot inte detta område fått lika stor uppmärksamhet. I denna studie används ett urval baserat i Malmö kommun under mars 2014 för att undersöka om skolkvalitet som mäts av medelslutbetyg i nionde klass, medeltestresultat på nationella provet i sjätte klass och lärartätheten påverkar huspriserna. Två versioner av samma modell skattas, en modell använder betygsvariabeln i sin grundform medan den andra modellen använder logaritmerad betygsvariabel. Varför dessa instrument används beror på att dessa är lättåtkomliga för hushållen, varvid hushållen kan inkludera dessa instrument när husprisutvärderingar utförs. Resultaten i denna studie visar att slutbetyg i nionde klass och resultat på nationella provet i sjätte klass är signifikanta även efter modellerna har reducerats från insignifikanta variabler. Lärartäthetens påverkan på huspriserna är tvetydig. De signifikanta betygsvariablerna har olika stor effekt beroende på om variabeln har logaritmeras eller ej. Resultaten i denna studie antyder att två potentiella scenarier är aktuella. Antingen utför boendesegregationen det huvudsakliga bostadsvalet och minskar skolornas betydelse på huspriserna vilket ges av de lägre estimaten, eller så har skolor ett prestationspremium som betalas för att säkerställa tillgång genom upptagningsområdet vilket ges av de större estimaten. De större estimaten som följer av modellerna med logaritmerade betygsvariabler ligger i linje med andra studier vilket talar för att ett prestationspremium existerar även på husmarknaden i Malmö kommun. Implikationen av detta är att de svenska offentliga grundskolorna som skall vara kostnadsfria utöver skattebetalningar indirekt inte är det.},
 author    = {Ahlgren, David},
 keyword   = {Hedonisk huspriser skolkvalitet OLS Malmö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är offentliga grundskolor kostnadsfria? En hedonisk studie av huspriser i Malmö kommun},
 year     = {2014},
}