Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En validering och normering av det svenska frågeformuläret PEACH Rating Scale och en översättning, validering och normering på svenska av frågeformuläret ABEL

Kile, Pernilla LU and Svensson, Malin LU (2014) AUDM81 20141
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det är viktigt att utvärdera hörapparatsanpassning på små barn med
kompletterande skattningsfrågeformulär som kan ge en mer verklighetsbaserad bild av barnets
lyssnarbeteende i barnets vardagliga miljö, och hur det utvecklas över tid.
Syfte: Syftet med denna studie är att validera och normera frågeformuläret Parent’s Evaluation
of Aural/oral Performance of Children (PEACH Rating Scale) och att översätta
frågeformuläret Auditory Behaviour in Everyday Life (ABEL) till svenska, samt validera och
normera formuläret för normalhörande barn i åldrarna 1-74 månader. Vidare analyseras
deskriptiva värden, det eventuella sambandet mellan de två formulären samt deras relation till
ålder och kön.
Metod: Frågeformuläret ABEL... (More)
Bakgrund: Det är viktigt att utvärdera hörapparatsanpassning på små barn med
kompletterande skattningsfrågeformulär som kan ge en mer verklighetsbaserad bild av barnets
lyssnarbeteende i barnets vardagliga miljö, och hur det utvecklas över tid.
Syfte: Syftet med denna studie är att validera och normera frågeformuläret Parent’s Evaluation
of Aural/oral Performance of Children (PEACH Rating Scale) och att översätta
frågeformuläret Auditory Behaviour in Everyday Life (ABEL) till svenska, samt validera och
normera formuläret för normalhörande barn i åldrarna 1-74 månader. Vidare analyseras
deskriptiva värden, det eventuella sambandet mellan de två formulären samt deras relation till
ålder och kön.
Metod: Frågeformuläret ABEL översattes till svenska genom en ”back-to-back-translation”.
Rekrytering av studiens testdeltagare har skett via förskolor och bekanta. Efter godkänd
hörselscreening, d.v.s. otoakustiskt emissionssvar (OAE-svar) fick föräldern till barnet fylla i
PEACH Rating Scale och för de barn som var ca två år och äldre fylldes även ABEL i. Totalt
inkluderades 44 barn i åldrarna 1-74 månader.
Resultat: Den nuvarande studiens deskriptiva värden för PEACH Rating Scale ligger cirka 10
% högre än tidigare svenska och internationella valideringsstudier av PEACH Rating Scale.
Deskriptiva värden för ABEL kan endast jämföras med två internationella studier på barn med
hörselnedsättning, där den nuvarande studiens medelvärden var generellt högre.
Frågeformuläret ABEL nådde inte ett lika högt reliabilitetsvärde som PEACH Rating Scale,
men tillräckligt högt för att överskrida >0.7. Det fanns ett signifikant positivt samband mellan
totalpoängen på PEACH Rating Scale och ABEL. Detta indikerar att ett högt totalpoäng på det
ena frågeformuläret är relaterat till höga poäng på det andra frågeformuläret. Resultaten på
PEACH Rating Scale tycks till stor del bero på ålder medan barns resultat på ABEL tycks vara
helt oberoende av ålder. Ingen signifikant skillnad finns mellan flickor och pojkars totalpoäng
på varken PEACH Rating Scale eller ABEL.
Slutsats: PEACH Rating Scale är ett frågeformulär som anses mäta barns lyssnarbeteende i
tysta miljöer och i ljudrika miljöer. Den svenska översättningen av frågeformuläret ABEL kan
används som ett subjektivt skattningsverktyg. ABEL är ett frågeformulär som mäter mer än
enbart lyssnarbeteende och tycks även mäta fler olika förmågor som kan kopplas till generell
kommunikativ förmåga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kile, Pernilla LU and Svensson, Malin LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
PEACH Rating Scale, utvärderingsverktyg, barn, ABEL, frågeformulär, översättning, föräldrarnas bedömning, hörapparater
language
Swedish
id
4463552
date added to LUP
2014-06-11 17:38:24
date last changed
2014-06-11 17:38:24
@misc{4463552,
 abstract   = {{Bakgrund: Det är viktigt att utvärdera hörapparatsanpassning på små barn med
kompletterande skattningsfrågeformulär som kan ge en mer verklighetsbaserad bild av barnets
lyssnarbeteende i barnets vardagliga miljö, och hur det utvecklas över tid.
Syfte: Syftet med denna studie är att validera och normera frågeformuläret Parent’s Evaluation
of Aural/oral Performance of Children (PEACH Rating Scale) och att översätta
frågeformuläret Auditory Behaviour in Everyday Life (ABEL) till svenska, samt validera och
normera formuläret för normalhörande barn i åldrarna 1-74 månader. Vidare analyseras
deskriptiva värden, det eventuella sambandet mellan de två formulären samt deras relation till
ålder och kön.
Metod: Frågeformuläret ABEL översattes till svenska genom en ”back-to-back-translation”.
Rekrytering av studiens testdeltagare har skett via förskolor och bekanta. Efter godkänd
hörselscreening, d.v.s. otoakustiskt emissionssvar (OAE-svar) fick föräldern till barnet fylla i
PEACH Rating Scale och för de barn som var ca två år och äldre fylldes även ABEL i. Totalt
inkluderades 44 barn i åldrarna 1-74 månader.
Resultat: Den nuvarande studiens deskriptiva värden för PEACH Rating Scale ligger cirka 10
% högre än tidigare svenska och internationella valideringsstudier av PEACH Rating Scale.
Deskriptiva värden för ABEL kan endast jämföras med två internationella studier på barn med
hörselnedsättning, där den nuvarande studiens medelvärden var generellt högre.
Frågeformuläret ABEL nådde inte ett lika högt reliabilitetsvärde som PEACH Rating Scale,
men tillräckligt högt för att överskrida >0.7. Det fanns ett signifikant positivt samband mellan
totalpoängen på PEACH Rating Scale och ABEL. Detta indikerar att ett högt totalpoäng på det
ena frågeformuläret är relaterat till höga poäng på det andra frågeformuläret. Resultaten på
PEACH Rating Scale tycks till stor del bero på ålder medan barns resultat på ABEL tycks vara
helt oberoende av ålder. Ingen signifikant skillnad finns mellan flickor och pojkars totalpoäng
på varken PEACH Rating Scale eller ABEL.
Slutsats: PEACH Rating Scale är ett frågeformulär som anses mäta barns lyssnarbeteende i
tysta miljöer och i ljudrika miljöer. Den svenska översättningen av frågeformuläret ABEL kan
används som ett subjektivt skattningsverktyg. ABEL är ett frågeformulär som mäter mer än
enbart lyssnarbeteende och tycks även mäta fler olika förmågor som kan kopplas till generell
kommunikativ förmåga.}},
 author    = {{Kile, Pernilla and Svensson, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En validering och normering av det svenska frågeformuläret PEACH Rating Scale och en översättning, validering och normering på svenska av frågeformuläret ABEL}},
 year     = {{2014}},
}