Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företags arbete med grön IT - en studie av sex svenska företag

Lindberg, Cecilia LU and Lasson, Lorentz LU (2014) SYSK02 20141
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Att vår planet står inför miljörelaterade hot har nog inte undgått någon. Vad som inte är lika känt är vilken roll IT har i sammanhanget. År 2010 stod IT för cirka 2 % av de totala utsläppen av växthusgaser, vilket är en siffra i nivå med flygindustrins utsläpp. Den påtagliga inverkan som IT har visat sig ha på vår miljö har gett upphov till ökade insatser på området. Begreppet grön IT blir allt vanligare och certifieringar som Energi Star förekommer idag på många av våra datorer och skärmar. Då företags verksamheter idag ofta är beroende av IT-stödda informationssystem är grön IT inom företag ett viktigt ämne. Vad som driver företagen till ett arbete med grön IT är tidigare studerat i länder med stor potential till förbättring inom... (More)
Att vår planet står inför miljörelaterade hot har nog inte undgått någon. Vad som inte är lika känt är vilken roll IT har i sammanhanget. År 2010 stod IT för cirka 2 % av de totala utsläppen av växthusgaser, vilket är en siffra i nivå med flygindustrins utsläpp. Den påtagliga inverkan som IT har visat sig ha på vår miljö har gett upphov till ökade insatser på området. Begreppet grön IT blir allt vanligare och certifieringar som Energi Star förekommer idag på många av våra datorer och skärmar. Då företags verksamheter idag ofta är beroende av IT-stödda informationssystem är grön IT inom företag ett viktigt ämne. Vad som driver företagen till ett arbete med grön IT är tidigare studerat i länder med stor potential till förbättring inom hållbarhetsarbetet i stort. Vi ställde oss därför frågan hur situationen ser ut hos företag i Sverige, som är ett land i framkant inom arbetet mot ett hållbart samhälle. För att besvara frågan vände vi oss till befintlig litteratur i ämnet och använde det som grund för att utforma ett ramverk menat att förklara vad som motiverar företag till att arbeta med grön IT och hur ett sådant arbete kan indikeras i verksamheten. Vi genomförde intervjuer med sex svenska företag för att komplettera befintlig litteratur. Vi fann att arbete med grön IT indikeras på olika sätt men att det finns en kärnverksamhet kring energikonsumtion i datorhallar. Utifrån detta fördjupas arbetet på olika sätt med analyser som ser till strömhantering. Resultaten visar även att den största motivationsfaktorn bland företagen är miljöansvar. Yttre påtryckningar såg ingen av företagen i studien som en motivation till arbetet med grön IT, vilket skiljer sig från tidigare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Cecilia LU and Lasson, Lorentz LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
grön IT, motivationsfaktorer, grön IKT
report number
INF14-017
language
Swedish
id
4463604
date added to LUP
2014-06-17 15:15:07
date last changed
2014-06-17 15:15:07
@misc{4463604,
 abstract   = {Att vår planet står inför miljörelaterade hot har nog inte undgått någon. Vad som inte är lika känt är vilken roll IT har i sammanhanget. År 2010 stod IT för cirka 2 % av de totala utsläppen av växthusgaser, vilket är en siffra i nivå med flygindustrins utsläpp. Den påtagliga inverkan som IT har visat sig ha på vår miljö har gett upphov till ökade insatser på området. Begreppet grön IT blir allt vanligare och certifieringar som Energi Star förekommer idag på många av våra datorer och skärmar. Då företags verksamheter idag ofta är beroende av IT-stödda informationssystem är grön IT inom företag ett viktigt ämne. Vad som driver företagen till ett arbete med grön IT är tidigare studerat i länder med stor potential till förbättring inom hållbarhetsarbetet i stort. Vi ställde oss därför frågan hur situationen ser ut hos företag i Sverige, som är ett land i framkant inom arbetet mot ett hållbart samhälle. För att besvara frågan vände vi oss till befintlig litteratur i ämnet och använde det som grund för att utforma ett ramverk menat att förklara vad som motiverar företag till att arbeta med grön IT och hur ett sådant arbete kan indikeras i verksamheten. Vi genomförde intervjuer med sex svenska företag för att komplettera befintlig litteratur. Vi fann att arbete med grön IT indikeras på olika sätt men att det finns en kärnverksamhet kring energikonsumtion i datorhallar. Utifrån detta fördjupas arbetet på olika sätt med analyser som ser till strömhantering. Resultaten visar även att den största motivationsfaktorn bland företagen är miljöansvar. Yttre påtryckningar såg ingen av företagen i studien som en motivation till arbetet med grön IT, vilket skiljer sig från tidigare forskning.},
 author    = {Lindberg, Cecilia and Lasson, Lorentz},
 keyword   = {grön IT,motivationsfaktorer,grön IKT},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företags arbete med grön IT - en studie av sex svenska företag},
 year     = {2014},
}