Advanced

Effektivisering vid användandet av totalentreprenad inom järnväg

Andersson, Filip and Nilsson, Jesper (2014)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Trafikverkets beslut om ett ökat användande av totalentreprenader och myndighetens egen utveckling mot en ren beställarroll har inneburit förändringar för branschen. En för branschen obeprövad entreprenadform har snabbt introducerats på marknaden och medfört möjligheter men även problem. Rapporten behandlar de största och mest betydande skillnaderna i förfrågningsunderlaget och allmänna bestämmelser mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad. I en studie belyser vi även hur parternas inställning är till totalentreprenad och var effektivisering av entreprenadformen behövs för att bättre anpassas till en styrd järnvägsbransch. Efter litteraturstudier bildades en uppfattning om hur totalentreprenad fungerar och vilka för- och nackdelar... (More)
Trafikverkets beslut om ett ökat användande av totalentreprenader och myndighetens egen utveckling mot en ren beställarroll har inneburit förändringar för branschen. En för branschen obeprövad entreprenadform har snabbt introducerats på marknaden och medfört möjligheter men även problem. Rapporten behandlar de största och mest betydande skillnaderna i förfrågningsunderlaget och allmänna bestämmelser mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad. I en studie belyser vi även hur parternas inställning är till totalentreprenad och var effektivisering av entreprenadformen behövs för att bättre anpassas till en styrd järnvägsbransch. Efter litteraturstudier bildades en uppfattning om hur totalentreprenad fungerar och vilka för- och nackdelar som finns med totalentreprenad jämfört med utförandeentreprenad. Genom intervjuer av personer med erfarenhet av totalentreprenader kunde vi ta del av branschens syn på entreprenadformen.
För att förstå svårigheterna med funktionsbeskrivningar har rapporten även innefattat praktisk upprättande av funktionsbeskrivningar. Järnvägsbranschens regelverk och rutiner är i dagsläget inte anpassade för ett effektivt användande av totalentreprenad. En viktig del är utvecklingen av funktionskrav vid uppförandet av funktionsbeskrivningar vid järnvägsprojekt. Vidare är framtagandet av kontrollmetoder som blir praxis för branschen av det yttersta avgörande för användandet av funktioner ska fungera. Kontrollmetoder som inte bara kontrollerar funktioner efter entreprenadtiden utan under hela järnvägens livslängd. Detta för att ge förvaltaren en bättre uppfattning om investeringarnas värde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Filip and Nilsson, Jesper
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
totalentreprenad, allmänna bestämmelser, förfrågningsunderlag, funktionsbeskrivning, järnvägsbranschen, asset management
language
Swedish
id
4463724
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2730&type=doc
date added to LUP
2014-06-12 03:43:53
date last changed
2014-06-12 03:43:53
@misc{4463724,
 abstract   = {Trafikverkets beslut om ett ökat användande av totalentreprenader och myndighetens egen utveckling mot en ren beställarroll har inneburit förändringar för branschen. En för branschen obeprövad entreprenadform har snabbt introducerats på marknaden och medfört möjligheter men även problem. Rapporten behandlar de största och mest betydande skillnaderna i förfrågningsunderlaget och allmänna bestämmelser mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad. I en studie belyser vi även hur parternas inställning är till totalentreprenad och var effektivisering av entreprenadformen behövs för att bättre anpassas till en styrd järnvägsbransch. Efter litteraturstudier bildades en uppfattning om hur totalentreprenad fungerar och vilka för- och nackdelar som finns med totalentreprenad jämfört med utförandeentreprenad. Genom intervjuer av personer med erfarenhet av totalentreprenader kunde vi ta del av branschens syn på entreprenadformen.
För att förstå svårigheterna med funktionsbeskrivningar har rapporten även innefattat praktisk upprättande av funktionsbeskrivningar. Järnvägsbranschens regelverk och rutiner är i dagsläget inte anpassade för ett effektivt användande av totalentreprenad. En viktig del är utvecklingen av funktionskrav vid uppförandet av funktionsbeskrivningar vid järnvägsprojekt. Vidare är framtagandet av kontrollmetoder som blir praxis för branschen av det yttersta avgörande för användandet av funktioner ska fungera. Kontrollmetoder som inte bara kontrollerar funktioner efter entreprenadtiden utan under hela järnvägens livslängd. Detta för att ge förvaltaren en bättre uppfattning om investeringarnas värde.},
 author    = {Andersson, Filip and Nilsson, Jesper},
 keyword   = {totalentreprenad,allmänna bestämmelser,förfrågningsunderlag,funktionsbeskrivning,järnvägsbranschen,asset management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivisering vid användandet av totalentreprenad inom järnväg},
 year     = {2014},
}