Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

VarumärkesKOMMUNikationens nya utmaningar – en studie av Helsingborgs stads platsvarumärke i sociala medier

Cronhamn, Sofia LU and Troedsson, Heléne LU (2014) SKOK01 20141
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Flertalet forskare har konstaterat att en växande konkurrenssituation mellan kommuner leder till att det blir allt viktigare att skapa ett starkt platsvarumärke. Samtidigt blir det vanligare att svenska kommuner använder sociala medier som kommunikationskanal. Vår studie syftar till att undersöka och diskutera hur Helsingborgs stads arbete med platsvarumärket kommer till uttryck i deras användning av sociala medier. Detta som ett bidrag till en ökad förståelse för hur svenska kommuner arbetar med det idag och vad som kan utvecklas. För att besvara syftet har vi med hjälp av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys studerat tre olika sociala mediekonton som staden använder. Resultatet har sedan analyserats utifrån teorier om... (More)
Flertalet forskare har konstaterat att en växande konkurrenssituation mellan kommuner leder till att det blir allt viktigare att skapa ett starkt platsvarumärke. Samtidigt blir det vanligare att svenska kommuner använder sociala medier som kommunikationskanal. Vår studie syftar till att undersöka och diskutera hur Helsingborgs stads arbete med platsvarumärket kommer till uttryck i deras användning av sociala medier. Detta som ett bidrag till en ökad förståelse för hur svenska kommuner arbetar med det idag och vad som kan utvecklas. För att besvara syftet har vi med hjälp av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys studerat tre olika sociala mediekonton som staden använder. Resultatet har sedan analyserats utifrån teorier om platsvarumärken och sociala medier. Analysen visar att Helsingborgs stad i relativt hög utsträckning använder sina sociala mediekonton till platsvarumärkesarbete genom att försöka skapa associationer till Helsingborg och helsingborgarna, men att mediernas fulla potential för dialog inte utnyttjas. Vår generella slutsats är att det finns en förståelse för hur man kan arbeta med att stärka platsens varumärke, men en viss okunskap kring de sociala mediernas möjligheter och för hur invånarna kan integreras i varumärkesarbetet. (Less)
Abstract
As many scientists have discovered, the growing competition between municipalities has increased the importance of creating a strong place brand. At the same time, more and more Swedish municipalities are beginning to use social media as a way to communicate. Our study aims to broaden the understanding of how Swedish municipalities use social media for place branding by studying the way place branding is expressed in Helsingborg's usage of social media. In answering this, we have studied three of Helsingborg's social media accounts using both quantitative and qualitative content analyses. The result of this has been analyzed together with theories about both place branding and social media. Our study shows that Helsingborg to a fairly high... (More)
As many scientists have discovered, the growing competition between municipalities has increased the importance of creating a strong place brand. At the same time, more and more Swedish municipalities are beginning to use social media as a way to communicate. Our study aims to broaden the understanding of how Swedish municipalities use social media for place branding by studying the way place branding is expressed in Helsingborg's usage of social media. In answering this, we have studied three of Helsingborg's social media accounts using both quantitative and qualitative content analyses. The result of this has been analyzed together with theories about both place branding and social media. Our study shows that Helsingborg to a fairly high extent use their social media accounts for place branding by trying to build associations to the town and its residents, but since the town is not really trying to initiate a dialogue, they are not using social media to its full extent. The general conclusion is that there is an understanding of possible ways to strengthen the place brand, but a certain ignorance concerning the opportunities with social media and how the residents can be integrated in building the place brand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cronhamn, Sofia LU and Troedsson, Heléne LU
supervisor
organization
alternative title
The new challenges in communicating the brand – a study of Helsingborg's place branding in social media
course
SKOK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
platsvarumärke, sociala medier, kommun, place branding, social media, municipality
language
Swedish
id
4463927
date added to LUP
2014-06-13 08:36:23
date last changed
2014-09-04 08:36:23
@misc{4463927,
 abstract   = {As many scientists have discovered, the growing competition between municipalities has increased the importance of creating a strong place brand. At the same time, more and more Swedish municipalities are beginning to use social media as a way to communicate. Our study aims to broaden the understanding of how Swedish municipalities use social media for place branding by studying the way place branding is expressed in Helsingborg's usage of social media. In answering this, we have studied three of Helsingborg's social media accounts using both quantitative and qualitative content analyses. The result of this has been analyzed together with theories about both place branding and social media. Our study shows that Helsingborg to a fairly high extent use their social media accounts for place branding by trying to build associations to the town and its residents, but since the town is not really trying to initiate a dialogue, they are not using social media to its full extent. The general conclusion is that there is an understanding of possible ways to strengthen the place brand, but a certain ignorance concerning the opportunities with social media and how the residents can be integrated in building the place brand.},
 author    = {Cronhamn, Sofia and Troedsson, Heléne},
 keyword   = {platsvarumärke,sociala medier,kommun,place branding,social media,municipality},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VarumärkesKOMMUNikationens nya utmaningar – en studie av Helsingborgs stads platsvarumärke i sociala medier},
 year     = {2014},
}