Advanced

Försäkringsavtalsrätt - Biförpliktelser och försäkringspremien

Andersson, Jesper LU (2014) HARH10 20141
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats i handelsrätt behandlar försäkringsavtalslagen efter de nya ändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2006. Lagen ersatte den gamla försäkringsavtalslagen och konsumentförsäkringslagen, som numera utgörs av en gemensam försäkringsavtalslag. Uppsatsen behandlar i första hand försäkringsavtalets rättsliga reglering och har syftet att fungera handlingsdirigerande för försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Frågor som försäkringsavtalslagen tar sikte på är bland annat försäkringsavtalets villkor, konsumenternas rättigheter och regleringen av försäkringsfall och försäkringsersättning.

Uppsatsen beskriver gällande rätt. Traditionellt juridisk tillvägagångssätt har använts i arbetet med denna uppsats där de... (More)
Denna kandidatuppsats i handelsrätt behandlar försäkringsavtalslagen efter de nya ändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2006. Lagen ersatte den gamla försäkringsavtalslagen och konsumentförsäkringslagen, som numera utgörs av en gemensam försäkringsavtalslag. Uppsatsen behandlar i första hand försäkringsavtalets rättsliga reglering och har syftet att fungera handlingsdirigerande för försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Frågor som försäkringsavtalslagen tar sikte på är bland annat försäkringsavtalets villkor, konsumenternas rättigheter och regleringen av försäkringsfall och försäkringsersättning.

Uppsatsen beskriver gällande rätt. Traditionellt juridisk tillvägagångssätt har använts i arbetet med denna uppsats där de sedvanliga rättskällorna med lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har tolkats och systematiserats för att belysa gällande rätt. Uppsatsen är främst deskriptiv och belyser försäkringstagarens förpliktelser enligt försäkringsavtalet.

Försäkringen eller riskhantering är viktig ur samhällssynpunkt. Sociala trygghetsaspekter står mot försäkringens varaktiga stabilitet ur ett försäkringstekniskt perspektiv. Den nya lagen är konsumentvänlig och därmed tvingande till konsumentens förmån. Försäkringsavtalet är av särskild karaktär. I samma mening är påföljdssystemet annorlunda utformat än vid vanliga avtalstyper. Försäkringsbolaget åtar sig, mot betalning i form av en försäkringspremie, att stå en viss på förhand bestämd risk åt försäkringstagaren. Risken får inte vara reell utan det måste råda en ovisshetsprincip om det så kallade försäkringsfallet kan komma att inträffa och – om så – träder försäkringsbolagets åtaganden i kraft. Försäkringstagarsidan har flera förpliktelser att beakta enligt försäkringsavtalet. Huvudförpliktelsen består utav premiebetalningen. Vid sidan av denna har försäkringstagaren en rad biförpliktelser att beakta. Bryter försäkringstagaren mot förpliktelserna – kan liknas vid avtalsbrott – så kan ersättningen från försäkringen sättas ned. Nedsättningen görs när det är påkallat enligt en pro rata- regel som i sin tur bygger på en skälighetsbedömning. Nedsättningen kan i princip göras med hela försäkringsersättningens belopp. På de olika sidorna står olika samhälleliga betänkanden. Försäkringens sociala aspekt väger tungt inom konsumentförsäkringen samtidigt som försäkringsbolagen måste kunna driva en affärsmässig verksamhet och försäkringskollektivet inte drabbas av andras olycka i allt för stor utsträckning. Vilket i förlängningen skulle göra försäkringen oattraktiv för alla och en var. I det följande kommer alltså försäkringsavtalsregleringens biförpliktelsesystem att belysas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jesper LU
supervisor
organization
course
HARH10 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Försäkringsavtal, Biförpliktelse, Försäkringspremie, Försäkringsrätt, Försäkringsavtalslagen, Riskhantering, Civilrätt
language
Swedish
id
4464227
date added to LUP
2014-06-17 13:51:37
date last changed
2014-06-17 13:51:37
@misc{4464227,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats i handelsrätt behandlar försäkringsavtalslagen efter de nya ändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2006. Lagen ersatte den gamla försäkringsavtalslagen och konsumentförsäkringslagen, som numera utgörs av en gemensam försäkringsavtalslag. Uppsatsen behandlar i första hand försäkringsavtalets rättsliga reglering och har syftet att fungera handlingsdirigerande för försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Frågor som försäkringsavtalslagen tar sikte på är bland annat försäkringsavtalets villkor, konsumenternas rättigheter och regleringen av försäkringsfall och försäkringsersättning.

Uppsatsen beskriver gällande rätt. Traditionellt juridisk tillvägagångssätt har använts i arbetet med denna uppsats där de sedvanliga rättskällorna med lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har tolkats och systematiserats för att belysa gällande rätt. Uppsatsen är främst deskriptiv och belyser försäkringstagarens förpliktelser enligt försäkringsavtalet.

Försäkringen eller riskhantering är viktig ur samhällssynpunkt. Sociala trygghetsaspekter står mot försäkringens varaktiga stabilitet ur ett försäkringstekniskt perspektiv. Den nya lagen är konsumentvänlig och därmed tvingande till konsumentens förmån. Försäkringsavtalet är av särskild karaktär. I samma mening är påföljdssystemet annorlunda utformat än vid vanliga avtalstyper. Försäkringsbolaget åtar sig, mot betalning i form av en försäkringspremie, att stå en viss på förhand bestämd risk åt försäkringstagaren. Risken får inte vara reell utan det måste råda en ovisshetsprincip om det så kallade försäkringsfallet kan komma att inträffa och – om så – träder försäkringsbolagets åtaganden i kraft. Försäkringstagarsidan har flera förpliktelser att beakta enligt försäkringsavtalet. Huvudförpliktelsen består utav premiebetalningen. Vid sidan av denna har försäkringstagaren en rad biförpliktelser att beakta. Bryter försäkringstagaren mot förpliktelserna – kan liknas vid avtalsbrott – så kan ersättningen från försäkringen sättas ned. Nedsättningen görs när det är påkallat enligt en pro rata- regel som i sin tur bygger på en skälighetsbedömning. Nedsättningen kan i princip göras med hela försäkringsersättningens belopp. På de olika sidorna står olika samhälleliga betänkanden. Försäkringens sociala aspekt väger tungt inom konsumentförsäkringen samtidigt som försäkringsbolagen måste kunna driva en affärsmässig verksamhet och försäkringskollektivet inte drabbas av andras olycka i allt för stor utsträckning. Vilket i förlängningen skulle göra försäkringen oattraktiv för alla och en var. I det följande kommer alltså försäkringsavtalsregleringens biförpliktelsesystem att belysas.},
 author    = {Andersson, Jesper},
 keyword   = {Försäkringsavtal,Biförpliktelse,Försäkringspremie,Försäkringsrätt,Försäkringsavtalslagen,Riskhantering,Civilrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försäkringsavtalsrätt - Biförpliktelser och försäkringspremien},
 year     = {2014},
}