Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The development of GIS-usage in developed and undeveloped countries during 2005-2014: Tendencies, problems and limitations

Ahlgren, Jessica LU and Rudbäck, Sophie LU (2014) In Student thesis series INES NGEK01 20141
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Geographical Information System (GIS) is a technique that has revolutionized the way we process spatial data. The possibilities for GIS are endless and it is today used in a wide range of subject areas such as social planning, environmental monitoring and marketing. However, the process of implementing GIS is a long and usually runs in to a lot of problems. The aim of this study is to compare and analyze the development of GIS in developed and developing nations during the period 2005 to 2014 as well as limitations for development of GIS and how this has changed over time. This study is based on essays with the topic Implementation of GIS, from the course GISA21 at the Department of Physical Geography and Ecosystem Science at Lund... (More)
Geographical Information System (GIS) is a technique that has revolutionized the way we process spatial data. The possibilities for GIS are endless and it is today used in a wide range of subject areas such as social planning, environmental monitoring and marketing. However, the process of implementing GIS is a long and usually runs in to a lot of problems. The aim of this study is to compare and analyze the development of GIS in developed and developing nations during the period 2005 to 2014 as well as limitations for development of GIS and how this has changed over time. This study is based on essays with the topic Implementation of GIS, from the course GISA21 at the Department of Physical Geography and Ecosystem Science at Lund University, written between 2005 and 2014. Based on the essays, limitations and GIS development where analyzed for both developed and developing countries. The result showed that developed countries had less limitations and more complex use of GIS than the developing countries. The developing countries, however, showed the largest increase of the use of more complex GIS operations than the developed countries while the developed countries experienced a small increase of an already high use of complex GIS operations. Staff, finance and data were all the most limiting factors for both developed and developing countries. In addition to that, developed countries had one additional big limiting factor; software. One conclusion that could be drawn from the results is that the gap between developed and developing nations regarding GIS development now is decreasing. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Geografiska Informationssystem (GIS) är ett system för att hantera geografisk data som jämfört med traditionella forskningsmetoder gör det lättare att sammanställa och analysera dessa data. GIS började utvecklas i Nordamerika på 1960-talet och har under de senaste två decennierna haft stor påverkan på hur hanteringen av rumslig data går till. Användningsområdena för GIS är många där miljöövervakning, samhällsplanering och marknadsföring bara är ett urval av alla GIS:s tillämpningsområden.
Vid införandet av GIS i en organisation eller arbetsplats rekommenderas det att man börjar smått och sedan arbetar sig uppåt till mer komplexa analyser. De viktigaste komponenterna för en framgångsrik användning av GIS... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Geografiska Informationssystem (GIS) är ett system för att hantera geografisk data som jämfört med traditionella forskningsmetoder gör det lättare att sammanställa och analysera dessa data. GIS började utvecklas i Nordamerika på 1960-talet och har under de senaste två decennierna haft stor påverkan på hur hanteringen av rumslig data går till. Användningsområdena för GIS är många där miljöövervakning, samhällsplanering och marknadsföring bara är ett urval av alla GIS:s tillämpningsområden.
Vid införandet av GIS i en organisation eller arbetsplats rekommenderas det att man börjar smått och sedan arbetar sig uppåt till mer komplexa analyser. De viktigaste komponenterna för en framgångsrik användning av GIS är tillgång till data, en motiverad och kunnig personal samt en budget som räcker, vilka ofta förbises.
Syftet med denna uppsats är att jämföra och analysera:
• Hur GIS-utvecklingen i u-länder respektive i-länder har sett ut under tidsperioden 2005-2014
• Vad som begränsar utvecklingen och hur detta har ändrats över tid
Denna studie grundar sig på uppsatser i ämnet Implementeringen av GIS, från kursen GISA21 som ges på Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap i Lund, skrivna mellan år 2005 och 2014. Baserat på dessa uppsatser analyserades begränsningar som upplevs i arbetet med GIS samt utvecklingen av GIS i både i-länder och u-länder.
Resultaten visar att de utvecklade länderna upplever färre begränsningar och är mer utvecklade i sitt GIS-användande än utvecklingsländerna. Det var dock u-länderna som visade den största ökningen av komplicerade GIS analyser under den undersökta tidsperioden medan i-länderna endast upplevde en liten ökning av det redan stora användandet av komplicerade GIS-operationer. Både u-länderna och i-länderna upplevde mest problem med data, personal och finansiering. Dock så hade i-länderna en stor begränsning som u-länderna inte hade, nämligen problem med mjukvara. Alla dessa resultat pekar mot att gapet mellan u- och i-länder vad gäller GIS-utvecklingen nu ser ut att minska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, Jessica LU and Rudbäck, Sophie LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Begränsning, Utveckling, U-länder, I-länder, GIS
publication/series
Student thesis series INES
report number
309
language
Swedish
id
4464923
date added to LUP
2014-06-13 12:36:30
date last changed
2014-06-13 13:45:56
@misc{4464923,
 abstract   = {{Geographical Information System (GIS) is a technique that has revolutionized the way we process spatial data. The possibilities for GIS are endless and it is today used in a wide range of subject areas such as social planning, environmental monitoring and marketing. However, the process of implementing GIS is a long and usually runs in to a lot of problems. The aim of this study is to compare and analyze the development of GIS in developed and developing nations during the period 2005 to 2014 as well as limitations for development of GIS and how this has changed over time. This study is based on essays with the topic Implementation of GIS, from the course GISA21 at the Department of Physical Geography and Ecosystem Science at Lund University, written between 2005 and 2014. Based on the essays, limitations and GIS development where analyzed for both developed and developing countries. The result showed that developed countries had less limitations and more complex use of GIS than the developing countries. The developing countries, however, showed the largest increase of the use of more complex GIS operations than the developed countries while the developed countries experienced a small increase of an already high use of complex GIS operations. Staff, finance and data were all the most limiting factors for both developed and developing countries. In addition to that, developed countries had one additional big limiting factor; software. One conclusion that could be drawn from the results is that the gap between developed and developing nations regarding GIS development now is decreasing.}},
 author    = {{Ahlgren, Jessica and Rudbäck, Sophie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Student thesis series INES}},
 title    = {{The development of GIS-usage in developed and undeveloped countries during 2005-2014: Tendencies, problems and limitations}},
 year     = {{2014}},
}