Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Faktorer som påverkar uppvaknandet efter hjärtkirurgi - en kvantitativ tvärsnittsstudie

Anderberg, Paul LU ; Håkansson, Eva-Mari LU and Lind, Anna LU (2015) ANSM50 20141
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Tidig extubation efter hjärtkirurgi förbättrar det postoperativa förloppet vilket leder till minskad morbiditet, mortalitet och vårdtid. Det innebär även kostnadseffektivitet och resurssparande.

Syfte: Att jämföra patienter extuberade inom respektive efter fyra timmar avseende faktorer som kan påverka uppvaknandet efter CABG och/eller klaffkirurgi.

Metod: En kvantitativ icke experimentell metod användes med utgångspunkt från ett extubationsprotokoll. Urvalet uppgick till 92 patienter, grupp 1 (n=43) extuberades inom och grupp 2 (n=49) efter fyra timmar.

Resultat: Intuberad tid i studien var 248 minuter i median. Inga signifikanta skillnader i intraoperativ dos fentanyl eller ketobemidon/morfin/oxykodon givet innan... (More)
Bakgrund: Tidig extubation efter hjärtkirurgi förbättrar det postoperativa förloppet vilket leder till minskad morbiditet, mortalitet och vårdtid. Det innebär även kostnadseffektivitet och resurssparande.

Syfte: Att jämföra patienter extuberade inom respektive efter fyra timmar avseende faktorer som kan påverka uppvaknandet efter CABG och/eller klaffkirurgi.

Metod: En kvantitativ icke experimentell metod användes med utgångspunkt från ett extubationsprotokoll. Urvalet uppgick till 92 patienter, grupp 1 (n=43) extuberades inom och grupp 2 (n=49) efter fyra timmar.

Resultat: Intuberad tid i studien var 248 minuter i median. Inga signifikanta skillnader i intraoperativ dos fentanyl eller ketobemidon/morfin/oxykodon givet innan extubation påvisades vid jämförelse av grupperna. Uppfyllda extubationskriterier skiljde sig signifikant mellan patienter i grupp 1 och 2. De faktorer som utmärkte sig och skulle kunna påverka tiden till extubation var otillräcklig egen respiration, nedsatt medvetandegrad, icke fullgod muskeltonus samt om patienten inte var lugn/kooperabel. Andra faktorer som visades påverka uppvaknandet var ålder, kreatinin, ECC-tid, anestesitid och sederad tid genom positiv korrelation med intuberad tid.

Konklusion: Kartläggning av faktorer som orsakar fördröjd extubation kan bidra till åtgärder som minskar tiden till uppvaknande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anderberg, Paul LU ; Håkansson, Eva-Mari LU and Lind, Anna LU
supervisor
organization
course
ANSM50 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Extubation, CABG, klaffkirurgi, fast-track, fördröjt uppvaknande, extubationskriterier, fentanyl, remifentanil
language
Swedish
id
4466270
date added to LUP
2014-06-17 09:14:28
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4466270,
 abstract   = {Bakgrund: Tidig extubation efter hjärtkirurgi förbättrar det postoperativa förloppet vilket leder till minskad morbiditet, mortalitet och vårdtid. Det innebär även kostnadseffektivitet och resurssparande. 

Syfte: Att jämföra patienter extuberade inom respektive efter fyra timmar avseende faktorer som kan påverka uppvaknandet efter CABG och/eller klaffkirurgi.

Metod: En kvantitativ icke experimentell metod användes med utgångspunkt från ett extubationsprotokoll. Urvalet uppgick till 92 patienter, grupp 1 (n=43) extuberades inom och grupp 2 (n=49) efter fyra timmar.

Resultat: Intuberad tid i studien var 248 minuter i median. Inga signifikanta skillnader i intraoperativ dos fentanyl eller ketobemidon/morfin/oxykodon givet innan extubation påvisades vid jämförelse av grupperna. Uppfyllda extubationskriterier skiljde sig signifikant mellan patienter i grupp 1 och 2. De faktorer som utmärkte sig och skulle kunna påverka tiden till extubation var otillräcklig egen respiration, nedsatt medvetandegrad, icke fullgod muskeltonus samt om patienten inte var lugn/kooperabel. Andra faktorer som visades påverka uppvaknandet var ålder, kreatinin, ECC-tid, anestesitid och sederad tid genom positiv korrelation med intuberad tid. 

Konklusion: Kartläggning av faktorer som orsakar fördröjd extubation kan bidra till åtgärder som minskar tiden till uppvaknande.},
 author    = {Anderberg, Paul and Håkansson, Eva-Mari and Lind, Anna},
 keyword   = {Extubation,CABG,klaffkirurgi,fast-track,fördröjt uppvaknande,extubationskriterier,fentanyl,remifentanil},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer som påverkar uppvaknandet efter hjärtkirurgi - en kvantitativ tvärsnittsstudie},
 year     = {2015},
}