Advanced

Att läsa mellan raderna i en kravspecifikation – En studie i hur icke-funktionella krav hanteras i Scrum

Dahlgren, Isabelle LU and Stenzelius, David (2014) SYSK02 20141
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Agil utveckling blir vanligare och ses som en framgångsfaktor för IT-projekt. Dock kritiseras agila metoder för sin hantering av icke-funktionella krav. Agila metoder sägs ha en idealiserad bild av kunden och sägs hantera icke-funktionella krav för sent. Sen hantering av icke-funktionella krav kan få grova konsekvenser eftersom de kan vara avgörande för mjukvarans arkitektur. Vi har därför valt att ägna denna uppsats åt frågan: – Hur fångas kundens icke-funktionella krav upp hos utvecklingsföretag som använder Scrum?
Syftet med denna uppsats är att dra slutsatser kring hur icke-funktionella krav hanteras i Scrum och hur detta utförs i praktiken hos utvecklingsföretag som använder Scrum i sina projekt.
Teori har presenterats angående... (More)
Agil utveckling blir vanligare och ses som en framgångsfaktor för IT-projekt. Dock kritiseras agila metoder för sin hantering av icke-funktionella krav. Agila metoder sägs ha en idealiserad bild av kunden och sägs hantera icke-funktionella krav för sent. Sen hantering av icke-funktionella krav kan få grova konsekvenser eftersom de kan vara avgörande för mjukvarans arkitektur. Vi har därför valt att ägna denna uppsats åt frågan: – Hur fångas kundens icke-funktionella krav upp hos utvecklingsföretag som använder Scrum?
Syftet med denna uppsats är att dra slutsatser kring hur icke-funktionella krav hanteras i Scrum och hur detta utförs i praktiken hos utvecklingsföretag som använder Scrum i sina projekt.
Teori har presenterats angående icke-funktionella krav; iterativa och agila metoder; Scrum; hur icke-funktionella krav hanteras samt effekter av att hantera icke-funktionella krav. Teorin har lett fram till ett litteraturramverk med tre teman som legat till grund för vår undersökning. Dessa tre teman är synen på icke-funktionella krav, hur icke funktionella krav hanteras, samt effekter av att hantera icke-funktionella krav.
Empiriska data har inhämtats kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer som genomförts hos fem företag som använder Scrum för att få kunskap kring hur dessa krav hanteras. Vidare har vi analyserat det empiriska resultatet med hjälp av litteraturramverket.
Studien visade att verksamheter som använde Scrum hanterade icke-funktionella krav olika; tidpunkten för hanteringen, tillvägagångssätt och effekterna av att hantera eller inte hantera icke-funktionella krav skiljde sig åt. Verksamheter som använde Scrum tenderade att hantera icke-funktionella krav genom diskussioner med och feedback från kund samt genom duktiga utvecklare. Den vanligaste tidpunkten för påbörjad hantering av kraven var innan Scrum-projektet startade. De upplevda effekterna av god hantering var kvalitet och ökad trygghet. Effekter vid undermålig hantering var ökad support, tidsförbrukning och kostnader. De stora skillnaderna i hanteringen tyder på att hanteringen av icke-funktionella krav är dåligt definierad i Scrum och att det i hög grad varit upp till verksamheterna att anpassa ramverket efter eget tycke för att hantera icke-funktionella krav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlgren, Isabelle LU and Stenzelius, David
supervisor
organization
course
SYSK02 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Icke-funktionella krav, agil utveckling, Scrum
report number
INF14-036
language
Swedish
id
4467530
date added to LUP
2014-08-20 10:50:23
date last changed
2014-08-20 10:50:23
@misc{4467530,
 abstract   = {Agil utveckling blir vanligare och ses som en framgångsfaktor för IT-projekt. Dock kritiseras agila metoder för sin hantering av icke-funktionella krav. Agila metoder sägs ha en idealiserad bild av kunden och sägs hantera icke-funktionella krav för sent. Sen hantering av icke-funktionella krav kan få grova konsekvenser eftersom de kan vara avgörande för mjukvarans arkitektur. Vi har därför valt att ägna denna uppsats åt frågan: – Hur fångas kundens icke-funktionella krav upp hos utvecklingsföretag som använder Scrum? 
Syftet med denna uppsats är att dra slutsatser kring hur icke-funktionella krav hanteras i Scrum och hur detta utförs i praktiken hos utvecklingsföretag som använder Scrum i sina projekt.
Teori har presenterats angående icke-funktionella krav; iterativa och agila metoder; Scrum; hur icke-funktionella krav hanteras samt effekter av att hantera icke-funktionella krav. Teorin har lett fram till ett litteraturramverk med tre teman som legat till grund för vår undersökning. Dessa tre teman är synen på icke-funktionella krav, hur icke funktionella krav hanteras, samt effekter av att hantera icke-funktionella krav.
Empiriska data har inhämtats kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer som genomförts hos fem företag som använder Scrum för att få kunskap kring hur dessa krav hanteras. Vidare har vi analyserat det empiriska resultatet med hjälp av litteraturramverket.
Studien visade att verksamheter som använde Scrum hanterade icke-funktionella krav olika; tidpunkten för hanteringen, tillvägagångssätt och effekterna av att hantera eller inte hantera icke-funktionella krav skiljde sig åt. Verksamheter som använde Scrum tenderade att hantera icke-funktionella krav genom diskussioner med och feedback från kund samt genom duktiga utvecklare. Den vanligaste tidpunkten för påbörjad hantering av kraven var innan Scrum-projektet startade. De upplevda effekterna av god hantering var kvalitet och ökad trygghet. Effekter vid undermålig hantering var ökad support, tidsförbrukning och kostnader. De stora skillnaderna i hanteringen tyder på att hanteringen av icke-funktionella krav är dåligt definierad i Scrum och att det i hög grad varit upp till verksamheterna att anpassa ramverket efter eget tycke för att hantera icke-funktionella krav.},
 author    = {Dahlgren, Isabelle and Stenzelius, David},
 keyword   = {Icke-funktionella krav,agil utveckling,Scrum},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att läsa mellan raderna i en kravspecifikation – En studie i hur icke-funktionella krav hanteras i Scrum},
 year     = {2014},
}