Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pornografianvändande och sexuellt självkoncept hos ungdomar och unga vuxna

Offrell, Myleen LU and Thunberg, Karl LU (2014) PSPT02 20141
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Eventuella beteendemässiga konsekvenser av pornografianvändande har undersökts flitigt under de senaste decennierna. Forskningen har dock inte inkorporerat kontextuella aspekter av pornografianvändande eller intresserat sig för möjliga samband med användarnas egen sexualitet. Denna studies första syfte var att undersöka pornografianvändande i en icke-klinisk population av 16- till 30-åringar i Sverige. Med bakgrund i skript-teori, modellinlärning och genus-studier var studiens andra syfte att undersöka sambandet mellan pornografianvändande och sexuellt självkoncept. Datan bestod av 542 svar från en online-enkät. Resultaten visade att 97% av männen och 74% av kvinnorna hade använt pornografi. Män använde pornografi oftare än kvinnor och var... (More)
Eventuella beteendemässiga konsekvenser av pornografianvändande har undersökts flitigt under de senaste decennierna. Forskningen har dock inte inkorporerat kontextuella aspekter av pornografianvändande eller intresserat sig för möjliga samband med användarnas egen sexualitet. Denna studies första syfte var att undersöka pornografianvändande i en icke-klinisk population av 16- till 30-åringar i Sverige. Med bakgrund i skript-teori, modellinlärning och genus-studier var studiens andra syfte att undersöka sambandet mellan pornografianvändande och sexuellt självkoncept. Datan bestod av 542 svar från en online-enkät. Resultaten visade att 97% av männen och 74% av kvinnorna hade använt pornografi. Män använde pornografi oftare än kvinnor och var mer positiva till pornografi, men det fanns inga könsskillnader gällande attityden till det egna pornografianvändandet. Frekvensen i pornografianvändandet var positivt korrelerat till sexuellt självkoncept för kvinnor (rs=.18, p<.01), men orelaterat för män. För både män och kvinnor var pornografirelaterade attityder och kommunikation positivt relaterat till sexuellt självkoncept (rs=.24-.28, p<.001). En hierarkisk multipel regressionsanalys visade att pornografianvändande bidrog med 8,1% förklarad varians av sexuellt självkoncept, efter kontroll för kön, ålder och sexuella erfarenheter. Studien visar att attityder och kommunikation är relevanta faktorer vid studiet av pornografianvändande. Resultatet talar för att det finns en positiv relation mellan pornografianvändande och sexuellt självkoncept, särskilt för kvinnor, i en population av ungdomar och unga vuxna. (Less)
Abstract
An increasing body of research has accumulated over last decades investigating the possible behavioral outcomes and correlates of pornography use. However, research has not incorporated contextual aspects of pornography use or it’s relation with users’ own sexuality. The first aim of this study was to investigate several aspects of pornography use in a non clinical population of 16-30 year olds’ in Sweden. Drawing on sexual script theory, observational learning, and gender-studies, the second aim was to examine the relation between pornography use and sexual self concept. Data consisted of 542 responses from an online survey. The results showed that 97% of the men, and 74% of the women had used pornography. Men used pornography more... (More)
An increasing body of research has accumulated over last decades investigating the possible behavioral outcomes and correlates of pornography use. However, research has not incorporated contextual aspects of pornography use or it’s relation with users’ own sexuality. The first aim of this study was to investigate several aspects of pornography use in a non clinical population of 16-30 year olds’ in Sweden. Drawing on sexual script theory, observational learning, and gender-studies, the second aim was to examine the relation between pornography use and sexual self concept. Data consisted of 542 responses from an online survey. The results showed that 97% of the men, and 74% of the women had used pornography. Men used pornography more frequently than women and were more positive towards pornography, but there were no gender differences among pornography users concerning attitudes towards their own use. Frenquency of pornography use was positively related to sexual self concept for women (rs=.18, p<.01), but unrelated for men. For both men and women pornography-related attitudes and communication were also positively related to sexual self concept (rs=.24-.28, p<.001). A hierarchical multiple regression analysis showed that pornography use added 8,1% to the explained variance of sexual self concept, after controlling for gender, age and sexual experience. This study suggests that attitudes and communication are important factors when studying pornography use, and that there is a positive relationship between pornography use and sexual self concept, particularly for women, in a population of older teenagers and young adults. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Offrell, Myleen LU and Thunberg, Karl LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
pornografi, sexuellt självkoncept, sexuella skript, modellinlärning, könsskillnader, sexuell hälsa, pornography, sexual self-concept, sexual script, observational learning, gender differences, sexual health
language
Swedish
id
4467543
date added to LUP
2014-07-01 10:47:27
date last changed
2014-07-01 10:47:27
@misc{4467543,
 abstract   = {An increasing body of research has accumulated over last decades investigating the possible behavioral outcomes and correlates of pornography use. However, research has not incorporated contextual aspects of pornography use or it’s relation with users’ own sexuality. The first aim of this study was to investigate several aspects of pornography use in a non clinical population of 16-30 year olds’ in Sweden. Drawing on sexual script theory, observational learning, and gender-studies, the second aim was to examine the relation between pornography use and sexual self concept. Data consisted of 542 responses from an online survey. The results showed that 97% of the men, and 74% of the women had used pornography. Men used pornography more frequently than women and were more positive towards pornography, but there were no gender differences among pornography users concerning attitudes towards their own use. Frenquency of pornography use was positively related to sexual self concept for women (rs=.18, p<.01), but unrelated for men. For both men and women pornography-related attitudes and communication were also positively related to sexual self concept (rs=.24-.28, p<.001). A hierarchical multiple regression analysis showed that pornography use added 8,1% to the explained variance of sexual self concept, after controlling for gender, age and sexual experience. This study suggests that attitudes and communication are important factors when studying pornography use, and that there is a positive relationship between pornography use and sexual self concept, particularly for women, in a population of older teenagers and young adults.},
 author    = {Offrell, Myleen and Thunberg, Karl},
 keyword   = {pornografi,sexuellt självkoncept,sexuella skript,modellinlärning,könsskillnader,sexuell hälsa,pornography,sexual self-concept,sexual script,observational learning,gender differences,sexual health},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pornografianvändande och sexuellt självkoncept hos ungdomar och unga vuxna},
 year     = {2014},
}