Advanced

Marknadsanalys av substrat för biogasproduktion

Fagerström, Eric (2010)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Syftet
 med
 detta
 examensarbete
 var
 att
 klargöra
 bilden
 av
 substratmarknaden
 för
framställning
 av
 biogas
 i
 Skåne,
 Halland
 och
 Västra
 Götaland.
 Detta
 för
 att
 skapa
 kännedom
 om
 prisbild,
flöde 
och 
konkurrenssituation 
för 
de
 olika
 substraten
som 
kan 
användas 
av 
befintliga
 och
 nya 
aktörer
 inom 
branschen.


Under
 examensarbetets
 gång
 har
 en
 litteraturstudie
 utförts.
 Under
 denna
 har
 litteratur
 angående 
tekniska
 aspekter 
för 
biogasproduktion 
samt 
olika 
typer
 av 
substrat 
och
 dess 
egenskaper
 studerats.
Dessutom 
har 
befintliga
 biogasanläggningar 
indelade 
efter 
typ
 studerats 
med 
avseende 
på

biogasproduktion
 och
 substratanvändning.
 Inom
 ramen
 för
 examensarbetet
 har
... (More)
Syftet
 med
 detta
 examensarbete
 var
 att
 klargöra
 bilden
 av
 substratmarknaden
 för
framställning
 av
 biogas
 i
 Skåne,
 Halland
 och
 Västra
 Götaland.
 Detta
 för
 att
 skapa
 kännedom
 om
 prisbild,
flöde 
och 
konkurrenssituation 
för 
de
 olika
 substraten
som 
kan 
användas 
av 
befintliga
 och
 nya 
aktörer
 inom 
branschen.


Under
 examensarbetets
 gång
 har
 en
 litteraturstudie
 utförts.
 Under
 denna
 har
 litteratur
 angående 
tekniska
 aspekter 
för 
biogasproduktion 
samt 
olika 
typer
 av 
substrat 
och
 dess 
egenskaper
 studerats.
Dessutom 
har 
befintliga
 biogasanläggningar 
indelade 
efter 
typ
 studerats 
med 
avseende 
på

biogasproduktion
 och
 substratanvändning.
 Inom
 ramen
 för
 examensarbetet
 har
 även
 en
 mer
 omfattande
 intervjustudie
 genomförts.
 Denna
 har
 haft
 som
 mål
 att
 skapa
 en
 bild
 av
 pris,
 konkurrenssituation
 och
 flöde
 för
 olika
 typer
 av
 substrat
 som
 behandlas
 av
 biogasanläggningar
 i
 nuläget.
I 
studien 
har 
samtliga
samrötningsanläggningar 
i 
Skåne, 
Halland 
och
 Västra 
Götaland
 samt

betydande 
substratkällor 
i
 Skåne 
kontaktats.

Från
 litteraturen
 kunde
 det
 konstateras
 att
 det
 endast
 är
 samrötningsanläggningarna
 samt
 några 
enstaka 
avloppsreningsverksanläggningar 
som
 var 
intressanta 
att 
inkludera 
i 
intervjustudien.

Litteraturstudien
 visade 
också
 att
 samrötningsanläggningar 
till 
största 
del
använder 
sig 
av 
tre 
typer
 av 
substrat 
ordnat 
i 
storleksordning: 
gödsel, slakteriavfall 
och 
källsorterat 
matavfall.

Resultatet
 från
 intervjustudien
 visar
 att
 priset
 för
 de
 mest
 förekommande
 pumpbara
 substraten 
varierar
 från
 att 
biogasanläggningarna 
betalar
 upp
 till 
50
kr 
per 
ton 
till 
att 
anläggningarna
 har
 en
 mottagningsavgift
 på
 200
 kr
 per
 ton.
 Industriavfall
 av
 hög
 kvalitet
 är
 de
 substrat
 som
 har
 högst 
marknadsvärde
 i 
dagsläget. För
 slakteriavfall
 varierar 
priset 
mellan 
att 
biogasanläggningarna

betalar
 50
 kr
 per
 ton
 samt
 står
 för
 transport
 till
 att
 biogasanläggningarna
 får
 30
 kr
 per
 ton
 och
 transporten 
bekostas 
av 
substratleverantören. 
Samtliga
anläggningar
 har 
uppgett 
att
 de
 i
 dagsläget
 använder
 sig
 av
 gödseln
 kostnadsfritt
 och
 står
 för
 transporterna
 från
 lantbrukaren
 till

biogasanläggningen.
 För
 källsorterat
 matavfall
 varierar
 mottagningsavgifterna
 från
 500
 till
 750
 kr
 per 
ton. 
Källsorterat 
matavfall 
behöver 
dock 
förbehandling
innan
 det 
kan 
användas
 som 
substrat
och
 för
 förbehandlat 
matavfall 
varierar
mottagningsavgiften 
mellan
 0
 och 
200 
kr 
per 
ton. 
Dessutom 
visar
 beräkningar 
att
 energigrödor 
är 
ett 
betydligt 
kostsammare
 alternativ 
i 
dagsläget.

Intervjustudien
 visar även
 att foderindustrin
 har
 högre
 betalningsvilja
 än biogasanläggningarna
 samt
 att
 vissa
 typer
 av
 substrat
 transporteras
 långa
 sträckor
 vilket
 gör
 att
 transportkostnaden 
blir 
en
 betydande 
faktor. 
Dessutom
konstateras 
och 
diskuteras 
att 
konkurrensen
 om
 attraktiva
 substrat
 hårdnat
 under
 de
 senaste
 åren
 vilket
 lett
 till
 minskade
 mottagningsavgifter

eller 
att 
anläggningarna 
får 
betala 
för
 substrat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagerström, Eric
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Biogassubstrat, substratmarknad, substratkostnad, biogasproduktion
report number
TFEM‐-1/5047
other publication id
LUTFD2/TFEM‐‐11/5047‐‐SE
+
(1‐81)

language
Swedish
id
4468136
date added to LUP
2014-06-18 13:40:20
date last changed
2014-06-18 13:40:20
@misc{4468136,
 abstract   = {Syftet
 med
 detta
 examensarbete
 var
 att
 klargöra
 bilden
 av
 substratmarknaden
 för
framställning
 av
 biogas
 i
 Skåne,
 Halland
 och
 Västra
 Götaland.
 Detta
 för
 att
 skapa
 kännedom
 om
 prisbild,
flöde 
och 
konkurrenssituation 
för 
de
 olika
 substraten
som 
kan 
användas 
av 
befintliga
 och
 nya 
aktörer
 inom 
branschen.


Under
 examensarbetets
 gång
 har
 en
 litteraturstudie
 utförts.
 Under
 denna
 har
 litteratur
 angående 
tekniska
 aspekter 
för 
biogasproduktion 
samt 
olika 
typer
 av 
substrat 
och
 dess 
egenskaper
 studerats.
Dessutom 
har 
befintliga
 biogasanläggningar 
indelade 
efter 
typ
 studerats 
med 
avseende 
på

biogasproduktion
 och
 substratanvändning.
 Inom
 ramen
 för
 examensarbetet
 har
 även
 en
 mer
 omfattande
 intervjustudie
 genomförts.
 Denna
 har
 haft
 som
 mål
 att
 skapa
 en
 bild
 av
 pris,
 konkurrenssituation
 och
 flöde
 för
 olika
 typer
 av
 substrat
 som
 behandlas
 av
 biogasanläggningar
 i
 nuläget.
I 
studien 
har 
samtliga
samrötningsanläggningar 
i 
Skåne, 
Halland 
och
 Västra 
Götaland
 samt

betydande 
substratkällor 
i
 Skåne 
kontaktats.

Från
 litteraturen
 kunde
 det
 konstateras
 att
 det
 endast
 är
 samrötningsanläggningarna
 samt
 några 
enstaka 
avloppsreningsverksanläggningar 
som
 var 
intressanta 
att 
inkludera 
i 
intervjustudien.

Litteraturstudien
 visade 
också
 att
 samrötningsanläggningar 
till 
största 
del
använder 
sig 
av 
tre 
typer
 av 
substrat 
ordnat 
i 
storleksordning: 
gödsel, slakteriavfall 
och 
källsorterat 
matavfall.

Resultatet
 från
 intervjustudien
 visar
 att
 priset
 för
 de
 mest
 förekommande
 pumpbara
 substraten 
varierar
 från
 att 
biogasanläggningarna 
betalar
 upp
 till 
50
kr 
per 
ton 
till 
att 
anläggningarna
 har
 en
 mottagningsavgift
 på
 200
 kr
 per
 ton.
 Industriavfall
 av
 hög
 kvalitet
 är
 de
 substrat
 som
 har
 högst 
marknadsvärde
 i 
dagsläget. För
 slakteriavfall
 varierar 
priset 
mellan 
att 
biogasanläggningarna

betalar
 50
 kr
 per
 ton
 samt
 står
 för
 transport
 till
 att
 biogasanläggningarna
 får
 30
 kr
 per
 ton
 och
 transporten 
bekostas 
av 
substratleverantören. 
Samtliga
anläggningar
 har 
uppgett 
att
 de
 i
 dagsläget
 använder
 sig
 av
 gödseln
 kostnadsfritt
 och
 står
 för
 transporterna
 från
 lantbrukaren
 till

biogasanläggningen.
 För
 källsorterat
 matavfall
 varierar
 mottagningsavgifterna
 från
 500
 till
 750
 kr
 per 
ton. 
Källsorterat 
matavfall 
behöver 
dock 
förbehandling
innan
 det 
kan 
användas
 som 
substrat
och
 för
 förbehandlat 
matavfall 
varierar
mottagningsavgiften 
mellan
 0
 och 
200 
kr 
per 
ton. 
Dessutom 
visar
 beräkningar 
att
 energigrödor 
är 
ett 
betydligt 
kostsammare
 alternativ 
i 
dagsläget.

Intervjustudien
 visar även
 att foderindustrin
 har
 högre
 betalningsvilja
 än biogasanläggningarna
 samt
 att
 vissa
 typer
 av
 substrat
 transporteras
 långa
 sträckor
 vilket
 gör
 att
 transportkostnaden 
blir 
en
 betydande 
faktor. 
Dessutom
konstateras 
och 
diskuteras 
att 
konkurrensen
 om
 attraktiva
 substrat
 hårdnat
 under
 de
 senaste
 åren
 vilket
 lett
 till
 minskade
 mottagningsavgifter

eller 
att 
anläggningarna 
får 
betala 
för
 substrat.},
 author    = {Fagerström, Eric},
 keyword   = {Biogassubstrat,substratmarknad,substratkostnad,biogasproduktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsanalys av substrat för biogasproduktion},
 year     = {2010},
}